Gatemagasinet ASFALT

Gatemagasinet Asfalt er et magasin som selges av mennesker med ruserfaring. Magasinet produseres av en redaksjon bestående av to journalister i fulltidsstillinger, profesjonelle frilansere og en ansvarlig redaktør.Magasinet selges til autoriserte selgere gjennom Asfalts salgslokaler for kr 50,-. Selgeren selger det videre på gaten for kr 100,-. Selger beholder mellomlegget på kr 50,- som lønn.Asfalt kommer ut seks ganger i året, og selges i hele Rogaland fylke. Det er egne salgslokaler i Sandnes, Haugesund, Stavanger, Sola, Jørpeland, og Egersund.Målet med magasinet er å gi rusavhengige en jobb og gå til, der de selv bestemmer arbeidsmengden og arbeidstiden. Å tjene penger på rederlig vis er viktig, men vi har også stor tro på at møtet mellom kjøper og selger skal være en likeverdig handling, en sosial øvelse for begge parter, som gir verdighet, selvrespekt og forståelse.Gjennom et brennende engasjement for mindre sterke grupper i samfunnet, håper Gatemagasinet Asfalt å skape forståelse og dialog mellom de ulike sosiale grupperinger. Målet er å bryte ned fordommer og gi fotfeste.Gatemagasinet Asfalts journalistikk skal være engasjerende, informativ, underholdende og kritisk. Magasinet har en feature-stil med reportasjer, portretter og dokumentar som viser ulike sider av samfunnet. Gatemagasinet Asfalt er ikke et ruspolitisk blad. Gatemagasinet Asfalt er politisk og religiøst uavhengig og er selvfinansiert.

Frekvens: 6 utgaver pr år

Alle mennesker med samfunnsengasjement.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 01.04
2 - 01.06
3 - 01.08
4 - 01.10
5 - 01.12Utgiver

Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland

Trykkeri

Ålgård Offset AS