Agenda Magasin

Agenda Magasin er et nettmagasin for politisk analyse, intervjuer, anmeldelser og reportasjer.
Målet er å skape et idéverksted med faktabaserte, konstruktive og framtidsrettede tekster, der det stilles gode samtidsdiagnoser og skrives ut relevante resepter, pakket inn i en språklig emballasje som ikke smaker stram medisin.

Tekster publisert i Agenda Magasin uttrykker den enkelte skribents mening og er ikke nødvendigvis representative for redaksjonens syn.

Politisk interesserte. Utsynet kan være nasjonalt og internasjonalt, og det oppfordres til å tenke utenfor boksen - tematisk, politisk, språklig og sjangermessig. Her skal det være noe for nerdene og hordene.

Agenda Magasin

Boks 55 Sentrum

0101 OSLO

Utgiver

Agenda Res Publica Media AS