LederNytt

LederNytt er Norges ledende ledermagasin som har en helt unik posisjon hos ledere i næringslivet.


I hvert nummer av magasinet LederNytt presenteres nyttige, lærerike og inspirerende artikler som omhandler ulike problemstillinger en leder møter i hverdagen. LederNytt er for ledere som ønsker å bli bedre på ledelse eller de som ønsker å lære mer om ledelse!

Vårt mål er å tilføre ledere kunnskap, inspirasjon og læring for å utøve et bedre lederskap. Dette gjør vi gjennom vårt nettsted www.ledernytt.no samt magasinet LederNytt (print + digitalt).
Antall lesere: 12 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 7 700; Frekvens: 6 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 700 1 700 3 400
Betalt abonnement 300 300
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 4 000 4 000
Distribuert i alt 6 000 1 700 7 700


Antall lesere: 12 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 28.02
2 17.04 24.04
3 22.05 05.06
4 22.08 05.09
5 17.10 30.10
6 21.11 05.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 22 000 175x245
1/2 side 13 000 175x122,5
Dobbeltside 32 000 380x245
2/3 side 38 000 380x245
3/4 side 36 000 380x245
3. omslag 26 000 175x245
4. omslag 35 000 175x245
Helside Digital 10 000
Satsflate: 175x245

LederNytt

Sandakerveien 76E

0402 OSLO

Tlf: 4055 0372

Ansvarlig redaktør

Imran Jamil Naik

Mobil: 920 22 199

Epost: imran@ledernytt.no

Annonseansvarlig

Maud P. Kaino

Mobil: 97 74 21 20

Epost: maud@ledernytt.no

Utgiver

Bull Media Consulting AS