Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen setter under debatt strategi og sjømilitær taktikk, såvel som utstyr og anskaffelser, personalpolitikk og annet med tilknytning til forsvarsspørsmål generelt og Sjøforsvaret spesielt.


Norsk Tidsskrift for Sjøvesen ble etablert i 1882, og er Norges eldste maritime publikasjon.

Opplag: 2 000; Frekvens: 6 utgaver pr år

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen setter under debatt strategi og sjømilitær taktikk, såvel som utstyr og anskaffelser, personellpolitikk og annet med tilknytning til forsvarsspørsmål generelt og Sjøforsvaret spesielt. Norsk Tidsskrift for Sjøvesen ble etablert i 1882 og er Norges eldste maritime publikasjon.
Bladet når ut til beslutningstakere på alle plan i Sjøforsvaret. Det distribueres også til politikere og embedsverk, samt til en rekke vernepliktige offiserer engasjert i shipping, oljeindustri og annet næringsliv.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 750 1 750
Betalt abonnement 210 210
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 40 40
Distribuert i alt 2 000 2 000
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 12.02
2 20.03 13.04
3 20.05 15.06
4 20.08 14.09
5 01.10 29.10
6 20.11 14.12


Avbestillingsfrist: 1 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 900 130x200
1/2 side 9 900 62,5x200 130x97x131
1/4 side 5 900 62,5x97,5 3
Leverandørside, inkl 6 innrykk 8 000 60x50


Kontakt annonseansvarlig for priser på sort/hvitt-annonser.
Prisene er ekskl. mva.

Produksjon av annonser: 10% tillegg av annonsepris.
Annonsematriell: geir.karstensen.cox.no
Betalingsbetingelser pr 14 dager.
Distribusjon via Posten.
Provisjon: 2,5 %
Rabatter: Det gis rabatt ved flere innrykk.
Pris oppgis på forespørsel.


Bladformat: 170x240
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 130x200
Ferdiggjøring: Stiftet
Ferdig materiell ønskes fortrinnsvis som PDF. InDesign er vår produksjonsstandard.
Husk fonter og elementer! Oppløsning på bilder/pdf 250 dpi. Office dokumenter kan mottas etter avtale.
Årsabonnement:Innland: kr 200,- Utland: kr 350,-

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen

c/o Jens J. Jensen, Rådalslien 125

5239 RÅDAL

Tlf: 926 91 877

Redaktør

Bjørn Terjesen

Epost: bjornterjesen59@gmail.com

Annonseansvarlig

Linda Eeg Nielsen

Epost: linda.nielsen@apriil.no

Utgiver

Sjømilitære Samfund

Trykkeri

Scanner Grafisk AS