Fritid Kultur Musikere Skolevesen Utdanning Musikk kultur musikk

Kontekst

Musikkultur er for dem som er opptatt av musikk, musikkens betydning i samfunnet, musikkformidling og musikkundervisning. Bladet inneholder nyheter, fagsaker, anmeldelse av musikklitteratur, portrettintervjuer og presentasjoner og tester av musikkutstyr. Vi ønsker å skape debatt og ha et kritisk blikk på musikklivet.


Musikkultur inneholder Jobbnytt som er landets største samling stillingsannonser innen musikkarbeid.

Opplag: 9 169; Frekvens: 8 utgaver pr år

Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:
Musikere, musikkpedagoger, frilansere, organister, musikkskolerektorer, musikkterapeuter, ansatte i musikkstillinger i kommuner og fylkeskommuner. Musikklærere i grunnskolen, videregående skoler, høgskoler, universiteter og folkehøgskoler.
Ansatte ved festivalkontorer, kulturhus og i administrative stillinger i musikklivet, tillitsvalgte i musikkorganisasjoner, kulturpolitiske miljøer og generelt musikkinteresserte. Gjennom musikkskolelærere i skoler og musikkskoler når bladet indirekte også de fleste musikkelevene i landet.

Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 8 546 8 546
Betalt abonnement 269 269
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 354 354
Distribuert i alt 9 169 9 169
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.01 04.02
2 20.02 10.03
3 26.03 21.04
4 14.05 02.06
5 13.08 01.09
6 17.09 06.10
7 15.10 03.11
8 19.11 08.12Materiellfristen for Jobbnytt og forretningsannonser er den samme.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 58-43
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Multiart Silk
Papirkvalitet omslag: 150 g Multiart Gloss
Vi foretrekker elektronisk annonsemateriell. Format og levering etter avtale. 300 dpi.
Ansvaret for korrekt elektronisk dokument ligger hos avsender.
Evt. merarbeid faktureres kunden.

epost annonser: annonser@musikkkultur.no
epost Jobbnytt: jobbnytt@musikkkultur.no
Abonnementspriser: Norge: kr 595,- Europa: kr 645,- Verden: kr 700,- Løssalg: kr 75,-

Kontekst

Boks 9007 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 22 05 28 20

Ansvarlig redaktør

Brand Barstein

Epost: bb@kontekst.no

Annonseansvarlig

Christine Rokkedal

Mobil: 91831652

Epost: annonser@creokultur.no

Utgiver

CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR