Kontekst

Kontekst.no er for dem som er opptatt av musikk, musikkens betydning i samfunnet, musikkformidling og musikkundervisning. Kontekst.no inneholder nyheter, fagsaker, anmeldelse av musikklitteratur, portrettintervjuer og presentasjoner og tester av musikkutstyr. Vi ønsker å skape debatt og ha et kritisk blikk på musikklivet.


Kontekst.no inneholder Jobbnytt som er landets største samling stillingsannonser innen musikkarbeid.

Aktører og utøvere i musikk- og kulturlivet:
Musikere, musikkpedagoger, frilansere, organister, musikkskolerektorer, musikkterapeuter, ansatte i musikkstillinger i kommuner og fylkeskommuner. Musikklærere i grunnskolen, videregående skoler, høgskoler, universiteter og folkehøgskoler.
Ansatte ved festivalkontorer, kulturhus og i administrative stillinger i musikklivet, tillitsvalgte i musikkorganisasjoner, kulturpolitiske miljøer og generelt musikkinteresserte. Gjennom musikkskolelærere i skoler og musikkskoler når bladet indirekte også de fleste musikkelevene i landet.


Ferdiggjøring: Stiftet

Kontekst

Boks 9007 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 22 05 28 20

Ansvarlig redaktør

Brand Barstein

Epost: bb@kontekst.no

Annonseansvarlig

Christine Rokkedal

Mobil: 91831652

Epost: annonser@creokultur.no

Utgiver

CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR