Trav og Galopp-Nytt

Trav og Galopp-Nytt ble etablert i 1949 og er dermed Norges eldste, så vel som største, blad for trav- og galoppsport. Vi kommer ut to ganger per uke og har en omfattende nyhets- og reportasjevirksomhet fra den nasjonale og internasjonale hestesporten.Vi publiserer startlister, tips og referat fra samtlige trav- og galoppløp i Norge.

Vi er et fagblad som dekker avl og andre fagområder.

Bladet representerer den største og bredeste markedsplassen for forretningsannonser og kjøp/salg av hester.

Opplag: 5 339; Frekvens: 104 utgaver pr år

Trav- og galoppinteresserte.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 310 1 266 4 576
Løssalg 217 5 222
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 196 345 541
Distribuert i alt 3 723 1 616 5 339
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
Hver torsdag - -
Hver tirsdag - -Trav og Galopp-Nytt

Boks 10 Årvoll

0515 OSLO

Tlf: 22 88 30 00

Annonseansvarlig

Ola Sandbæk

Tlf: 22883019

Epost: annonse@tgn.no

Utgiver

Trav og Galopp-Nytt AS

Trykkeri

Amedia AS