Hold Pusten

Hold Pusten utgis av Norsk Radiografforbund og er Norges eneste fagtidsskrift i radiografi. Hovedvekten ligger på fagartikler og reportasjer. Hold Pusten er redaksjonelt uavhengig og har status som vitenskapelig tidsskrift på nivå 1, det vil si at minst to fagartikler hvert år skal være av vitenskapelig karakter.Tidsskriftet sendes til alle medlemmer av forbundet og de fleste røntgenavdelinger/-institutter, og har radiografstudenter/-utdanninger over hele Norden som abonnenter.
Antall lesere: 7 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 3 559; Frekvens: 6 utgaver pr år

Radiografer og annet personell innen medisinsk bildediagnostikk (røntgen, ultralyd, magnettomografi - MR og nukleærmedisin) og strålebehandling. Ledere og adm. personell ved ovennevnte avdelinger, samt studenter og undervisningspersonell tilknyttet radiografutdanningene.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 486 3 486
Betalt abonnement 40 40
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 33 33
Distribuert i alt 3 559 3 559


Antall lesere: 7 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 29.01 07.02
2 18.03 27.03
3 27.05 05.06
4 26.08 04.09
5 21.10 30.10
6 09.12 18.12


Avbestillingsfrist: 6 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 13 000 180x247
1/2 side 9 000 85x247 180x125
1/4 side 7 000 85x125 180x60
Spesialplassering
2. omslag 13 800 180x247
3. omslag 13 800 180x247
Bakside 16 200 190x190


For informasjon om annonser og pristilbud på papir eller nett, ta kontakt med Anne-Lise Fængsrud på epost anne-lise@lkmedia.no


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x247
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g G-print
Papirkvalitet omslag: 100 g G-print
Annonsemateriell: PDF-filer med høyoppløste cmyk-bilder (300 dpi). Fonter må være embedded.
Digital overføring:malin@riktigmedia.no
Årsabonnement: Norge: kr 600,- Utland: kr 735,- Kun hele kalenderår. Enkeltutgaver: kr 55,- + porto 20% rabatt til tidsskriftsformidlere. Abonnement: nrf@radiograf.no

Hold Pusten

Rådhusgaten 4A

0151 OSLO

Tlf: 470 19 141

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Norsk Radiografforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS