Første steg

Første steg er et tidsskrift for førskolelærere som utgis av Utdanningsforbundet. Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.
Antall lesere: 69 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 32 098; Frekvens: 4 utgaver pr år

Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, styrere i barnehager, høgskolelærere og fagfolk tilknyttet de kommunale barne- og oppvekstetatene.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 24 250 7 251 31 501
Betalt abonnement 347 10 357
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 240 240
Distribuert i alt 24 837 7 261 32 098


Antall lesere: 69 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.02 10.03
2 26.04 26.05
3 06.09 06.10
4 01.11 01.12Avbestillingsfrist = materiellfrist

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 26 000 420x270*
Bakside 19 000 210x200*
1/1 side 16 000 210x270*
1/1 side 16 000 185x245
1/2 side 10 500 90x224 185x120
1/4 side 5 000 90x120


* Utfallende: + 5 mm bleed.
Alle priser er ekskl mva

For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270*
Ordinært årsabonnement: kr 300,- Annonsering: Se utdanningsnytt.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS