Første steg

Første steg er et tidsskrift for førskolelærere som utgis av Utdanningsforbundet. Første steg er et faglig-politisk tidsskrift med reportasjer, aktuelle fagartikler og debatter med hovedvekt på barnehage og oppvekst.
Antall lesere: 71 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 31 341; Frekvens: 3 utgaver pr år

Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter, styrere i barnehager, høgskolelærere og fagfolk tilknyttet de kommunale barne- og oppvekstetatene.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 23 709 7 057 30 766
Betalt abonnement 320 15 335
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 240 240
Distribuert i alt 24 269 7 072 31 341


Antall lesere: 71 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 08.03
2 24.04 24.05
3 04.09 04.10Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 26 000 420x270*
Bakside 19 000 210x200*
1/1 side 16 000 210x270*
1/1 side 16 000 185x245
1/2 side 10 500 90x224 185x120
1/4 side 5 000 90x120


* Utfallende: + 5 mm bleed.
Alle priser er ekskl mva

For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x270*
Ordinært årsabonnement: kr 500,-  Les om våre abonnement: utdanningsnytt.no/abonnement

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS