NBS-nytt

NBS-nytt (startet 1977) er et tidsskrift for biokjemi og molekylærbiologi. Bladet er organ for Norsk Biokjemisk Selskap. Medlemsmassen til NBS omfatter så godt som alle landets biokjemikere og bioteknologer innen forskning og høyere utdanning, i skoleverket og i biokjemirelatert industri. NBS-nytt er et interessant annonseringsmedium for firmaer som er leverandører til ulike grener av dette fagområdet. Bladet har lang levetid og annonsering bør vurderes som alternativ til “direct mailing”. Utgivelsen av bladet baseres på frivillig dugnadsinnsats fra de ulike forskningsmiljøene, som skifter på redaksjonsansvaret hvert annet år.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Biokjemikere og bioteknologer innen høyere utdanning skoleverket biokjemirelatert industri.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 07.02 14.02
2 22.05 29.05
3 21.08 28.08
4 06.11 13.11


Avbestillingsfrist: 3 uker
Be om separat utgivelsesplan med informasjon om temaer, markedsoversikter osv.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 000 185x276
1/2 side 6 000
1/3 side 4 400
1/4 side 3 700
1/8 side 1 900


Annonsene kan ha opptil 4 farger.

Tillegg for spesialplassering på siste omslagsside: kr 2 000,-

Andre formater/priser etter avtale.
Prisene er ekskl. mvaRabatter: Faste annonsører* får10% rabatt.
* Annonsører som bestiller minst 3 annonser fortløpende.

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
1-4 sider løst 6 000
8 sider 8 900
12 sider 12 900
16 sider 15 400
20 sider 18 300
24 sider 20 400


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 44
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x276
Ferdiggjøring: Stiftet
Prepress: Mac & Type Design AS
Digitalt: PDF 250-300 JPG

NBS-nytt

NTNU, Fakultet for medisin og helseviten

0316 OSLO

Tlf: 97706661

Utgiver

Norsk Biokjemisk Selskap

Trykkeri

PoliNor AS