Lektorbladet

Lektorbladet er Norsk Lektorlags tidsskrift for fag, kultur og utdanning.

Opplag: 8 272; Frekvens: 6 utgaver pr år

01.10.2023 - 30.09.2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 8 218 8 218
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 54 54
Distribuert i alt 8 272 8 272
Leserdokumentasjon: Nei

Format 4 farger Stående Liggende
Helside utf. 10 000 210x280 + 3mm
Helside 10 000 171x226mm
Bakside 12 000 210x210mm
Halvside 6 000 171x113 mm 82,5x226 mm
Kvartside 4 500 82,5x113 mmEt abonnement koster 350 kroner per år, og kan bestilles på lektorbladet@norsklektorlag.no

Lektorbladet

MBE 326, Boks 1 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 24 15 50 00

Utgiver

Norsk Lektorlag

Trykkeri

Aksell AS