Norsk Husflid

Norsk Husflid er et kulturtidsskrift om håndverk og husflid med vekt på både tradisjon og nyskapning. Bladet utgis av Norges Husflidslag, som arbeider for at alle som bor i Norge, skal få mulighet til å oppleve gleden ved å skape og bruke gjenstander med røtter i folkelig tradisjon. Tidsskriftet henvender seg primært til kvinner og menn som har husflid som fritidsinteresse. Sekundære målgrupper er de som har husflid som inntektsgivende arbeid, og et bredt fagmiljø innen formgivning, undervisning og kulturformidling.
Antall lesere: 39 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Frekvens: 5 utgaver pr år

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 21.02
2 24.03 27.04
3 23.05 27.06
4 25.08 22.09
5 03.11 01.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 650 185x260
1/2 side 12 150 90x260 185x127
1/4 side 6 500 90x127 185x61
1/8 side 5 000 90x61
Bakside 21 000


Prisene gjelder ferdig materiell, eks. mva.

Bilag etter avtale.


Satsflate: 185x260
Innenlands kr 570,- Utenlands kr 670,- Ungdom kr 200,-

Norsk Husflid

Øvre Slottsgt. 2B

0157 OSLO

Tlf: 22 00 87 00

Ansvarlig redaktør

Hanne Kathrine Bratholt

Mobil: 918 81 756

Epost: hannekathrine@husflid.no

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Norges Husflidslag

Trykkeri

BK Grafisk AS