mur+betong

om arkitektur og byggeteknikk.

Utgiver er et bransjeeid utgiverselskap, MUR+BETONG AS.

mur+betong omhandler ferdigbetong, betongelementer, fliser, tegl og blokk, belegningsstein samt puss og mørtel.

Innholdet er tredelt:

– presentasjon av norske byggverk

– prosjektering og utførelse

– fast arkitekturspalte med inspirasjon fra utlandet

Opplag: 1 721; Frekvens: 4 utgaver pr år

• arkitekter

• profesjonelle byggherrer og eiendomsforvaltere

• rådgivende ingeniører

• entreprenører, murmestre og andre utførende

• undervisnings- og forskningsinstitusjoner

• bygningsmyndigheter
• byggvareprodusenter

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 599 1 599
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 122 122
Distribuert i alt 1 721 1 721
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 29.02 15.03
2 30.05 15.06
3 04.09 30.09
4 27.11 15.12Avbestillingsfrist = bestillingsfrist: 1 uke før materiellfrist.
Utgivelsesdato kan avvike noe.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 900 174x249
1/2 side 14 900 84x247 174x121
1/3 side 9 900 54x247 174x80
1/4 side 7 900 84x121 174x60


Utfallende: Uten pristillegg. Min. 3 mm til beskjæring.
Alle priser er ekskl. mva. Med forbehold om prisendringer.
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 5,0 %

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
4 sider løst 23 000
4 sider stiftet 23 000
8 sider løst 28 000
8 sider stiftet 28 000

Løse bilag påtrykkes "Bilag til mur+betong".


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 54
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 174x249
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Galerie Art Silk 115 g
Papirkvalitet omslag: Galerie Art Silk 250 g (matt PP)
Elektronisk materiell i PDF-format. Andre formater etter avtale.
Materiell til redaksjonen: post@murbetong.no
Årsabonnement: kr 590,-

mur+betong

Boks 102 Lilleaker

0216 OSLO

Tlf: 22 87 84 21

Utgiver

MUR+BETONG AS

Trykkeri

Rolf Ottesen AS