Renholdsnytt

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen. Våre lesere jobber både i det private næringslivet og i det offentlige. Bladet bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet. Renholdsnytt samarbeider med Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).
Renholdsnytt redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 922; Frekvens: 6 utgaver pr år

Ansvarlige for rengjøring og vedlikehold i privat og offentlig sektor.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 322 322
Betalt abonnement 1 479 56 1 535
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 65 65
Distribuert i alt 1 866 56 1 922
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 25.01 17.02
2 26.03 16.04
3 21.05 11.06
4 16.08 03.09
5 04.10 22.10
6 15.11 03.12


Avbestillingsfrist: 6 uker

Renholdsnytt behandler en rekke tema innen renhold og vedlikehold. Blant annet gulvpleie, miljørenhold, skadesanering, tepper/matter, tekstiler, vaskerier, renserier, næringsmiddelrenhold og sanitasjon.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 27 000
1/1 side 16 900 190x265
1/2 side 10 900 92x265 190x130
1/4 side 7 900 92x130 190x63
1/8 side 6 900 92x63
Spesialplassering
2. omslag 18 000
3. omslag 18 000
4. omslag 20 000


Renholdsmarkedet kr 4 990,- for ett år.
Alle priser er ekskl. mva.
Provisjon: 5,0 %
Etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g glatt bestr. trefritt
Papirkvalitet omslag: 150 g glatt bestr. trefritt

DIGITALT: PDF-filer med alle fonter embedded. CMYK-bilder i oppløsning 300 dpi.
Tilleggsomkostninger ved annet materiell belastes kunden.
Digitaloverføring: elisabeth@askmedia.no

Renholdsnytt

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Elisabeth Sjørbotten

Mobil: 95 07 71 65

Epost: elisabeth@askmedia.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Merkur Grafisk AS