Yrkestrafikk

Yrkestrafikk ble etablert som Bussen i 1956, og er Yrkestrafikkforbundets (tidl. Norsk Rutebilarbeiderforbund) fagtidsskrift. Yrkestrafikkforbundet er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Bladets funksjon er å holde medlemmer og andre interesserte ajour med rammebetingelsene for næringen og konsekvenser for arbeidstakerne. Bladet tar opp spørsmål som vedrører medlemmenes arbeidsmiljø og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innen gods- og persontransport og terminalarbeid. Det gis også dekning av organisasjonsvirksomhet sentralt og lokalt. Yrkestrafikk skal også holde offentlige myndigheter og andre orientert om Yrkestrafikkforbundets og medlemmenes syn på arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål, og på næringspolitiske spørsmål. Bladet omtaler også endel tekniske nyheter omkring busser, lastebiler og utstyr.

Opplag: 12 900; Frekvens: 6 utgaver pr år

Buss-, lastebil- og taxisjåfører
Verkstedsarbeidere
Funksjonærer i trafikkselskaper
Ansatte på grossistterminaler
Administrasjon og ledelse i transportselskaper
Samferdselsmyndigheter
Samferdselspolitikere
Skoler

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 12 500 12 500
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 400 400
Distribuert i alt 12 900 12 900
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 03.02 17.02
2 30.03 22.04
3 02.06 16.06
4 24.08 07.09
5 12.10 26.10
6 30.11 14.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 20 000 178x245
1/2 side 14 000 90x260 185x130
1/4 side 10 000 90x130 185x65


Ingen tillegg for utfallende.
Priser på sort+1 og sort+2: etter avtale.
Andre størrelser etter avtale.


Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Rabatter: Ved forhåndsbestilling av 1/2 og 1/1 sides annonser, gis følgende rabatt: 3-5 annonser: 10% 6 eller fler: 15%
Andre bilagskategorier: Pris etter avtale.
Tillegg for økt vekt og ekstraomkostninger.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 178x245
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g MWC silk
Papirkvalitet omslag: 170 g WFC gloss
Prepress: Garder Grafisk

Yrkestrafikk

Boks 9175 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 40 60 37 00

Ansvarlig redaktør

Arne Danielsen

Mobil: 474 00 989

Epost: arne@ytf.no

Annonseansvarlig

Mona Svenning

Mobil: 400 13 909

Epost: mona@ytf.no

Utgiver

Yrkestrafikkforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS