VANN

Tidsskriftet VANN er det sentrale informasjonsorganet for de vannfaglige miljøene i Norge. Innholdet har stor faglig spennvidde og inneholder så vel vitenskapelige artikler som beskrivelser av tekniske anlegg, utførte undersøkelser og praktiske råd og veiledninger.
 

Opplag: 1 530; Frekvens: 4 utgaver pr år

Vannfaglige miljøer i Norge.

1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 530 1 530
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 1 530 1 530
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.02 22.03
2 15.05 22.06
3 01.09 23.10
4 01.11 15.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 3 000
1/2 side 1 800
1/1 side, fire nummer 11 000
1/2 side, fire nummer 6 600
Bladformat: 210x170
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 100 g Tom & otto silk
Papirkvalitet omslag: 200 g Tom & otto silk

VANN

Tekna, Boks 2312 Solli

0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 75

Utgiver

Norsk Vannforening

Trykkeri

HA Grafisk AS