Fysioterapeuten

Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter.

Hvis du ønsker å nå fram til det store flertallet av denne yrkesgruppen,
er Fysioterapeuten det største og beste alternativet for deg som annonsør!
Antall lesere: 27 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 9 516; Frekvens: 5 utgaver pr år

Fysioterapeuter i det offentlige og ved private institutter, fysioterapistudenter, beslutningstakere i helsevesenet, sykehus, institusjoner og leverandører av utstyr for fysioterapipraksis.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 9 412 9 412
Betalt abonnement 78 78
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 26 26
Distribuert i alt 9 516 9 516


Antall lesere: 27 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.12 24.01
2 16.02 20.03
3 05.04 08.05
4 09.08 11.09
5 11.10 13.11Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.
Fristene som er angitt, gjelder mottatt materiell. Kun skriftlige bestillinger. Bestillingsfrist, materiellfrist og annulleringsfrist er samme dato.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 22 200 180x264
1/2 side 14 500 88x264 180x130
1/4 side 10 200 88x130 180x63
1/8 side 6 400 42x130 180x29
Bakside 24 000 210x297
Nettannonser
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 8 600 Per mnd 980x150
Midtbanner 7 500 Per mnd 980x150
Artikkelboard 6 200 Per mnd 300x250
Nyhetsbrev 4 600 per uke 600x250


5 mm skjærekant ved utfallende format.
Spesialplassering: 10% tillegg.

For bestilling av produktannonse på papir og nett:
For bestilling av produktannonse på papir og nett: Ta kontakt med Kjetil Sagen i HS Media, Mobil 924 22 644, ks@hsmedia.noo

Stillingsannonser – kun på nett
Stillingsannonser legges ut fortløpende. Annonsen kan ligge ute i inntil fire uker og koster kr 6.800. Annonsene deles på vårt nyhetsbrev og Facebook-side. Bestilling sendes til ks@hsmedia.no.

Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Produktannonser: 3-5 innrykk: 5%, 6-8 innrykk: 10%, 9-14 innrykk: 15%.
Bilag: Etter avtale.


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x264
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: G-print 90 gr
Papirkvalitet omslag: G-print 130 gr

Høyoppløste PDF-filer. For spesifikasjoner se a-o.no/teknisk-info/originalmateriell/
Årsabonnement: kr 1.100,-. Utland: kr 1.150,-. Offentlige institusjoner: kr 950,- For bestilling av abonnement, ta kontakt på medlemskap@fysio.no

Fysioterapeuten

Boks 147 Sentrum

0102 OSLO

Tlf: 22 93 30 50

Redaktør

John Henry Strupstad

Mobil: 926 24 206

Epost: js@fysio.no

Annonseansvarlig produkt

Kjetil Sagen

Mobil: 924 22 644

Epost: ks@hsmedia.no

Annonseansvarlig stilling

Kjetil Sagen

Mobil: 924 22 644

Epost: ks@hsmedia.no

Utgiver

Norsk Fysioterapeutforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS