NJF magasinet LO Media Norsk Jernbaneforbund LOF

NJF-magasinet

NJF-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 7 596; Frekvens: 10 utgaver pr år

Ansatte i statlige og private virksomheter tilknyttet jernbanedrift og busstransport, deriblant NSB-konsernet, Nettbuss, Baneservice, Cargolink, Ofotbanen, Jernbaneverket, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 596 7 596
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 7 596 7 596
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.01 08.02
2 11.02 01.03
3 18.03 05.04
4 22.04 11.05
5 20.05 07.06
6 17.06 05.07
7 26.08 13.09
8 30.09 18.10
9 07.11 28.11
10 02.12 20.12
Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt

NJF-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Trykkeri

Ålgård Offset AS