NJF-magasinet

NJF-magasinet setter arbeidstakernes saker på dagsordenen gjennom reportasjer og nyhetssaker fra norsk arbeidsliv.

Opplag: 7 146; Frekvens: 10 utgaver pr år

Ansatte i statlige og private virksomheter tilknyttet jernbanedrift og busstransport, deriblant NSB-konsernet, Nettbuss, Baneservice, Cargolink, Ofotbanen, Jernbaneverket, tillitsvalgte, politikere, arbeidsgivere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 146 7 146
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 7 146 7 146
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 20.01 08.02
2 17.02 07.03
3 17.03 05.04
4 21.04 10.05
5 19.05 07.06
6 16.06 04.07
7 25.08 12.09
8 29.09 17.10
9 03.11 21.11
10 06.12 27.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 000 210x277
1/2 side 8 500 201x156 206x131
1/4 side 5 000 47x270 206x64
Bakside 17 000 210x222
Felles: *
1/1 side 32 000
1/2 side 19 000
1/4 side 11 000
Bakside 38 000 230x242 5mm


* Felles = Annonsepriser for innrykk i alle fire bladene samtidig.

Mva kommer i tillegg.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x277
Papirkvalitet innmat: 80 g UPM Star matt
Papirkvalitet omslag: 80 g UPM Star matt

NJF-magasinet

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 60

Ansvarlig redaktør

Anders Hauge-Eltvik

Mobil: 97 14 43 92

Epost: anders@lomedia.no

Utgiver

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Trykkeri

Ålgård Offset AS