Synkron magasin

SYNKRON utgis av Fleksibel utdanning Norge (FuN). Magasinet formidler stoff om nettstudier og fleksible læringsformer. Synkron dekker både pedagogikk og teknologi.
Vi har som mål å gi plass til aktuelle problemstillinger, nyvinninger og meningsbrytninger. Mye vil ha norsk fortegn, men vi legger også vekt på å få med europeiske og internasjonale erfaringer på feltet.

Frekvens: 2 utgaver pr år

Pedagoger og teknologisk interesserte innen utdanningssektoren.  Studenter og ansatte innen voksnes læring, videreutdanning og alternative utdanningsveier.  Studenter, skoler, skoleeiere og utdanningssektoren generelt.


Bladformat: 210x297
Utfallende trykk: Ja
Papirkvalitet innmat: 130 g G print (matt bestrøket)
Papirkvalitet omslag: 200 g G print

Synkron magasin

Boks 1 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 22 51 04 80

Utgiver

Fleksibel utdanning Norge

Trykkeri

Papermill AS