Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte. NFT tar for seg nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.


På nettsiden farmatid.no publiseres redaksjonelt og faglig innhold, og antall besøkende øker stadig. Nettsiden er også den mest treffsikre kanalen å benytte dersom du søker farmasøytisk arbeidskraft.


NFT utgis av Norges Farmaceutiske Forening, og distribueres således til alle medlemmer av foreningen. Tidsskriftet anses som en av de aller viktigste medlemsfordelene, ifølge undersøkelser.


NFT er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Opplag: 4 423; Frekvens: 9 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er farmasøyter uavhengig av arbeidsplass, det være seg i apotek, sykehusapotek, helseforetak, offentlig virksomhet, legemiddelindustri, undervisning eller forskning, i tillegg til farmasistudenter. Øvrig målgruppe er helsepolitiske beslutningstakere, media samt legemiddelinteresserte generelt.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 4 123 4 123
Betalt abonnement 166 166
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 134 134
Distribuert i alt 4 423 4 423
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.12 22.01
2 29.01 26.02
3 04.03 04.04
4 08.04 06.05
5 21.05 17.06
6 26.07 19.08
7 02.09 30.09
8 07.10 04.11
9 11.11 09.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Materiellfrist: Etter avtale med redaksjonen kan stillingsannonser tas inn på kortere frist enn nevnt her.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 500 185x240
2/3 side 15 300 122x240 185x155
1/2 side 12 200 90x240 185x117
1/3 side 11 200 60x240 185x75
1/4 side 9 100 90x117 185x55
2/1 side, dobbeltside 29 100 400x240
2. omslag 17 300
Bakside, utfallende 18 200 210x220Andre formater/priser etter avtale.
Tillegg for spesiell plassering: 15%
Bortsett fra reservasjonssidene, forbeholder tidsskriftet seg retten til fri plassering.

Annulasjonsfrist: 3 uker før utgivelse
Provisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Rabatter: Rabatter etter avtale.
Løse og limte bilag etter avtale med redaksjonen.
Stiftet bilag leveres i råformat.


Bladformat: 210x 280
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x240
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: G-Silk 130g
Papirkvalitet omslag: Galleri Art Gloss 200g

PDF, InDesign, Quark.
Andre formater: Kontakt redaksjonen.
Overføring: nft@farmaceutene.no
Materiell som skal trykkes må være høyoppløselig. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke tilfredsstiller våre tekniske krav. Se www.farmatid.no for mer informasjon.
Løssalgspris: kr 95,- + porto. Abonnementspris: Norge og Norden: kr 1090,- (inkl porto) Utlandet ellers: kr 1.500,- (inkl luftposttillegg)

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Tollbugt. 35

0157 OSLO

Tlf: 21 02 33 46/52

Annonseansvarlig

Henriette Brattli

Mobil: 971 98 747

Epost: henriette@a2media.no

Utgiver

Norges Farmaceutiske Forening

Trykkeri

Aksell AS