Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte. NFT tar for seg nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.


På nettsiden farmatid.no publiseres redaksjonelt og faglig innhold, og antall besøkende øker stadig. Nettsiden er også den mest treffsikre kanalen å benytte dersom du søker farmasøytisk arbeidskraft.


NFT utgis av Norges Farmaceutiske Forening, og distribueres således til alle medlemmer av foreningen. Tidsskriftet anses som en av de aller viktigste medlemsfordelene, ifølge undersøkelser.


NFT er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Opplag: 4 689; Frekvens: 9 utgaver pr år

Hovedmålgruppen er farmasøyter uavhengig av arbeidsplass, det være seg i apotek, sykehusapotek, helseforetak, offentlig virksomhet, legemiddelindustri, undervisning eller forskning, i tillegg til farmasistudenter. Øvrig målgruppe er helsepolitiske beslutningstakere, media samt legemiddelinteresserte generelt.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 4 373 4 373
Betalt abonnement 174 174
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 142 142
Distribuert i alt 4 689 4 689
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 19.12 23.01
2 30.01 27.02
3 06.03 03.04
4 17.04 15.05
5 22.05 19.06
6 28.07 21.08
7 04.09 02.10
8 09.10 06.11
9 13.11 11.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Materiellfrist: Etter avtale med redaksjonen kan stillingsannonser tas inn på kortere frist enn nevnt her.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 200 185x240
2/3 side 15 000 122x240 185x155
1/2 side 12 000 90x240 185x117
1/3 side 11 000 60x240 185x75
1/4 side 8 900 90x117 185x55
2/1 side, dobbeltside 28 500 400x240
2. omslag 17 000
Bakside, utfallende 17 800 210x220Andre formater/priser etter avtale.
Tillegg for spesiell plassering: 15%
Bortsett fra reservasjonssidene, forbeholder tidsskriftet seg retten til fri plassering.

Annulasjonsfrist: 3 uker før utgivelse
Provisjon: 2,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Rabatter: Rabatter etter avtale.
Løse og limte bilag etter avtale med redaksjonen.
Stiftet bilag leveres i råformat.


Bladformat: 210x 280
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x240
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 130 g Tom&Otto Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g Tom&Otto Gloss

PDF, InDesign, Quark.
Andre formater: Kontakt redaksjonen.
Overføring: nft@farmaceutene.no
Materiell som skal trykkes må være høyoppløselig. Redaksjonen tar ikke ansvar for materiell som ikke tilfredsstiller våre tekniske krav. Se www.farmatid.no for mer informasjon.
Løssalgspris: kr 95,- + porto. Abonnementspris: Norge og Norden: kr 990,- (inkl porto) Utlandet ellers: kr 1.390,- (inkl luftposttillegg)

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Tollbugt. 35

0157 OSLO

Tlf: 21 02 33 46/52

Annonseansvarlig

Henriette Brattli

Mobil: 971 98 747

Epost: henriette@a2media.no

Utgiver

Norges Farmaceutiske Forening

Trykkeri

Aksell AS