Biolog

Biolog presenterer interessante, gjerne dagsaktuelle tema innen biologi: Forskning, skolespørsmål og forvaltning. Holder biologer og andre oppdatert.

Frekvens: 3 utgaver pr år

Alle fagutdannede biologer og andre med interesse for biologi.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
3 - -
2 - -
1 - -Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 2 200 174x229
1/2 side 1 200 174x115
1/6 side 800 55x115 115x58
1/3 side 1 200 55x229 115x115
2/3 side 115x229 174x174
Bakside 2 800 210x230


Baksiden: Minus 40 mm i topp = 210x230 mm


Bladformat: 210x270
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 174x229

Biolog

Boks 1066 Blindern- Rom U403

0316 OSLO

Tlf: 22 85 46 26

Utgiver

Norsk Biologforening

Trykkeri

UnitedPress Poligrafija