Kommunal Rapport

Kommunal Rapport er en digital dagsavis, og en ukeavis som distribueres på papir og som E-avis.

Den digital dagsavisen og ukeavisen har forskjellig innhold og frekvens.

Kommunal Rapports viktigste målgrupper er beslutningstakerne i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn, ordførere, etatsjefer og kommunestyrerepresentanter finner stoff knyttet til alle ansvarsområdene i kommunal sektor, som årlig gjør innkjøp for 150 milliarder NOK.

Naturlige stoffområder er økonomi, IKT, helse og omsorg, organisasjon og ledelse, oppvekst, kultur og næringsutvikling. Øvrige målgrupper er statlige ledere, ledere i kommunale foretak og andre leverandører til sektoren.

Digital dagsavis, Kommunal-rapport.no, har ca 90.000 leste artikler pr uke. (Kilde: Google analytics)
Antall lesere: 63 000 (KANTAR Fagpresse 2020)
Opplag: 5 659; Frekvens: 38 utgaver pr år

Hovedmålgruppe er alle landets kommuner ved rådmenn, ordførere, sektorsjefer og kommunestyrerepresentanter. Andre viktige målgrupper er statlige beslutningstakere og bedrifter som er leverandører til kommunesektoren.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 971 3 688 5 659
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 1 971 3 688 5 659


Antall lesere: 63 000 (KANTAR Fagpresse 2020)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 19.01
2 - 26.01
3 - 02.02
4 - 09.02
5 - 16.02
6 - 23.02
7 - 02.03
8 - 09.03
9 - 16.03
10 - 23.03
11 - 30.03
12 - 20.04
13 - 27.04
14 - 04.05
15 - 11.05
16 - 25.05
17 - 01.06
18 - 08.06
19 - 15.06
20 - 22.06
21 - 17.08
22 - 24.08
23 - 31.08
24 - 07.09
25 - 14.09
26 - 21.09
27 - 28.09
28 - 05.10
29 - 12.10
30 - 19.10
31 - 26.10
32 - 02.11
33 - 09.11
34 - 16.11
35 - 23.11
36 - 30.11
37 - 07.12
38 - 14.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Materiellfrist fredager uken før utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 39 000 246x370
1/2 side 25 000 246x180
M15 (forside) 19 000 246x71
M15 (bakside) 16 000 246x71STANDARDMODULER FOR TABLOIDFORMAT:
Annonsepris pr mm: kr 40,-
Prisene er ekskl mva
Spesiell plassering: Etter avtale

Spaltebredder stillingsannonser:
2 spalter = 80mm
3 spalter = 120mm
4 spalter = 162mm
5 spalter = 204mm
6 spalter (full bredde) = 246mm

STILLINGSANNONSER:
6 spalter kr 20,- pr mm
Minstemodul 2x100 mm
+ Digital publisering (obligatorisk) kr 17.000.

Bestillingsfrist for stillingsannonser i ukeavisa: Fredag innen kl 14 for innrykk neste uke.

For stillingsannonsering kun på digitale flater (Kommunal-rapport.no, nyhetsbrev, LinkedIn og FB) er prisen kr 17.000. (Digitale annonser publiseres fortløpende).

Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Løse bilag etter avtale.


Bladformat: Tabloid
Spaltebredde: 46
Satsflate: 246x370
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 52 g
Papirkvalitet omslag: 52 g
Trykklare PDF-filer.
Totalabonnement (ukeavis + digital dagsavis): kr 3.990,- pr år.

Ansvarlig redaktør

Britt Sofie Hestvik

Mobil: 951 45 480

Epost: bsh@kommunal-rapport.no

Annonseansvarlig

Fred Scharffenberg

Mobil: 92 01 07 05

Epost: fred@kommunal-rapport.no

Annonseansvarlig stilling

Wencke Røise

Mobil: 93 00 19 59

Epost: wencke@kommunal-rapport.no

Utgiver

Kommunal Rapport AS

Trykkeri

Polaris Trykk AS