Kommunal Rapport

Kommunal Rapport er en digital dagsavis, og en ukeavis som distribueres på papir og som E-avis.

Kommunal Rapports viktigste målgrupper er beslutningstakerne i kommuner og fylkeskommuner. Rådmenn, ordførere, etatsjefer og kommunestyrerepresentanter finner stoff knyttet til alle ansvarsområdene i kommunal sektor, som årlig gjør innkjøp for 150 milliarder NOK.

Naturlige stoffområder er økonomi, IKT, helse og omsorg, organisasjon og ledelse, oppvekst, kultur og næringsutvikling. Øvrige målgrupper er statlige ledere, ledere i kommunale foretak og andre leverandører til sektoren.

Digital dagsavis, Kommunal-rapport.no, har ca 90.000 leste artikler pr uke. (Kilde: Google analytics)
Antall lesere: 103 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 5 330; Frekvens: 37 utgaver pr år

Hovedmålgruppe er alle landets kommuner ved rådmenn, ordførere, sektorsjefer og kommunestyrerepresentanter. Andre viktige målgrupper er statlige beslutningstakere og bedrifter som er leverandører til kommunesektoren.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 617 3 713 5 330
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 1 617 3 713 5 330


Antall lesere: 103 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 18.01
2 - 25.01
3 - 01.02
4 - 08.02
5 - 15.02
6 - 22.02
7 - 29.02
8 - 07.03
9 - 14.03
10 - 21.03
11 - 11.04
12 - 18.04
13 - 25.04
14 - 02.05
15 - 16.05
16 - 23.05
17 - 30.05
18 - 06.06
19 - 13.06
20 - 20.06
21 - 22.08
22 - 29.08
23 - 05.09
24 - 12.09
25 - 19.09
26 - 26.09
27 - 03.10
28 - 10.10
29 - 17.10
30 - 24.10
31 - 31.10
32 - 07.11
33 - 14.11
34 - 21.11
35 - 28.11
36 - 05.12
37 - 12.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Materiellfrist fredager uken før utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 39 000 246x370
1/2 side 25 000 246x180
M15 (forside) 19 000 246x71
M15 (bakside) 16 000 246x71
Digitalannonsering
Format Pris Periode Størrelse
Content marketing 22 000 pr. uke
Toppbanner 20 000 pr. uke 1185x250 750x250
Fullbredde 17 000 pr. uke 1000x250 og 750x250
Skyskraper 12 000 pr. uke 180x500
Nyhetsbrevbanner* 12 000 pr. uke 580x150


Stillingsannonser
Digital publisering For stillingsannonsering på digitale flater er prisen kr 19.000,- (alle nettsider og alle nyhetsbrev) Annonsen profileres fram til søknadsfristen.
Nyhetsbrevbanner (publisert i 11 nyhetsbrev i uken)  Tillegg for publisering i ukeavisa
Modul 15(246 x 71mm): kr 7.000,- (plasseres på omslag) Prisen er for inntil 2 innrykk innenfor søknadsfristen. Prisene er ekskl. mva. Bestillingsfrist for stillingsannonser i ukeavisa: Fredag innen kl 14 for innrykk neste uke

Formidl. godtgjørelse: 2,0 %


Bladformat: Tabloid
Spaltebredde: 46
Satsflate: 246x370
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 52 g
Papirkvalitet omslag: 52 g
Totalabonnement (ukeavis + digital dagsavis): kr 3.990,- pr år.

Ansvarlig redaktør

Britt Sofie Hestvik

Mobil: 951 45 480

Epost: bsh@kommunal-rapport.no

Utgiver

Kommunal Rapport AS

Trykkeri

Polaris Trykk AS