Hageguiden

Hageguiden er et nystartet hageblad rettet mot hageeiere i hele Norge. Det er rettet både mot nybegynnere og mer erfarne – her kan alle lære noe nytt de kan prøve selv i sin egen hage. I Hageguiden får du tips og råd til hvordan du skal planlegge og utføre forandringer i egen hage, hva slags planter som trives ulike steder i landet og ikke minst hvordan du kan dyrke din egen frukt, bær og grønnsaker. Magasinet har en hyggelig og inviterende stil – både i tekst, bilder og layout. Etter å ha lest Hageguiden skal du glad og fornøyd gå ut i din egen hage og prøve noen av tipsene. Innholdet er solid faglig fundert ut fra egen og andres erfaring om hagebruk i Norge – uten at leseren trenger å være hageekspert for å ha nytte av det.

Opplag: 3 751; Frekvens: 3 utgaver pr år

Alle som har hage i en eller annen form – fra Finnmark til Sørlandet og i alle klimasoner. Våre abonnenter er i hovedsak kvinner, men bladet leses også av deres partnere, da hage for mange er en stor felles hobby og lidenskap. Leserne er miljøbevisste og opptatt av gjenbruk – samtidig prioriterer de gjerne å bruke penger på planter og utstyr til hagen.

16.09.2022 - 15.09.2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 3 578 3 578
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 173 173
Distribuert i alt 3 751 3 751
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
Nr 7 01.02 01.03
Nr 8 01.03 01.04
Nr 9 01.04 16.05Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000 210x297
Bakside 13 000 210x297
1/2 side 6 000 90x265 183x125
1/4 side 4 000 90x127


I tillegg til annonser i papirutgaven kan vi tilby annonsering i digitale kanaler – nyhetsbrev, sosiale medier og nettsiden Spirea.no. Ta kontakt for detaljer.


Bladformat: 210x297
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 115 gram Silk
Papirkvalitet omslag: 250 gram Silk

Hageguiden

Furuveien 39E

0678 OSLO

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

Tastatore AS

Trykkeri

PoliNor AS