Kretsløpet

Fagbladet for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Kretsløpet ble lansert i 1995 og er det eneste trykte fagbladet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Bladet som har fokus på redaksjonelt innhold med høy kvalitet, er en sentral og troverdig informasjonskilde for alle med behov for å følge den rivende utviklingen i bransjen.

Kretsløpet når relevante beslutningstakere i kommunal,
interkommunal og privat renovasjonsvirksomhet,
miljøvernmyndigheter, konsulentfirmaer og stadig flere
produksjonsbedrifter med avfall som skal tas hånd om. Flere av virksomhetene som abonnerer på Kretsløpet, distribuerer bladet til alle sine ansatte.

Fagbladet har seks årlige, utgivelser av det trykte bladet og e-magasinet, i tillegg til nettmagasinet kretsløpet.no og nyhetsbrev.

Kretsløpet er et uavhengig tidsskrift som redigeres i henhold til redaktørplakaten. Redaksjonelle synspunkter er dermed ikke nødvendigvis sammenfallende med utgiveren, Kretsløpet AS.

Opplag: 1 532; Frekvens: 6 utgaver pr år

Kretsløpet er landets eneste fagtidsskrift for avfall og gjenvinning. Bladet er en sentral informasjonskilde for alle som har behov for å følge den rivende utviklingen på avfallsområdet.
Kretsløpet når beslutningstakere i kommunal og privat renovasjonsvirksomhet, miljøvernmyndigheter, konsulentfirmaer og stadig flere produksjonsbedrifter med avfall som skal tas hånd om. Flere av virksomhetene som abonnerer på Kretsløpet, distribuerer bladet til alle sine ansatte.

2. halvår 2017 og 1. halvår 2018 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 179 62 1 241
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 163 163
Regelmessig gratis distribuerte 128 128
Distribuert i alt 1 470 62 1 532
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 24.01 13.02
2 17.03 05.04
3 16.05 07.06
4 17.08 05.09
5 04.10 24.10
6 24.11 13.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Merk at med utgivelse menes når bladet er hos mottaker.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 000 180x263
1/2 side 9 800 88x263 180x128
1/3 side 7 400 180x85
1/4 side 5 800 88x128 180x64
Bakside 19 100
2 og 3. omslag 17 600
Nettannonser
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 5 200 pr. mnd. 1000x200
Stolpeannonse 4 200 pr. mnd. 500x900
Annonsørinnhold Etter avtale
Nyhetsbrev Etter avtale 1000x200


Prisene er eksklusiv mva.

Rabatter: Rabatt ved bestilling av flere innrykk.
Be om tilbud.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 180x263
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g miljøpapir
Papirkvalitet omslag: 115 g miljøpapir
Årsabonnement:
Digital tilgang: kr 900,-
Print+Digital: kr 1 200,-
For abonnement: post@kretslopet.no

Utgiver

Kretsløpet AS

Trykkeri

Merkur Grafisk AS