Bedre Gardsdrift

Bedre Gardsdrift er utgitt siden 1981, først under navnet K.K. Heje Driftsteknikk. Skiftet navn i 1991. Bladet er frittstående, uavhengig av organisasjoner, og redigeres etter redaktørplakaten. Vi definerer bonden som bedriftsleder og garden som bedrift, og befatter oss hovedsakelig med mekanisering og driftsteknikk, samt gardsøkonomi. Formålet er å bistå bonden i planlegging og drift, gjennom fagartikler og veiledende reportasjer, det vil si eksempler til etterfølgelse.
Bladet bringer fast gardsanalyser og traktortester.

Opplag: 12 835; Frekvens: 10 utgaver pr år

Målgruppe er norske gardbrukere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 12 575 17 12 592
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 243 243
Distribuert i alt 12 818 17 12 835
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 08.02
2 08.02 15.03
3 08.03 19.04
4 19.04 19.05
5 25.05 21.06
6 02.08 30.08
7 30.08 27.09
8 27.09 25.10
9 25.10 22.11
10 22.11 20.12


Avbestillingsfrist: 4 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 17 500 190x265
1/2 side 11 000 92x265 186x130
1/4 side 7 600 92x130 186x63
1/8 side 4 500
2. omslag 19 500
4. omslag 21 500
Midtoppslag 29 500


Alle priser er ekskl mva

Pris pr spaltemm: kr 20,-
Pristillegg på kr 600,- ved spesialplassering på fast side.
Pristillegg på kr 600,- ved spesialplassering på tekstside fpr 1/2, 1/4 og 1/8 side annonser.
Provisjon: 5,0 %
Rabatter: rabatt etter flere innrykk.
Pris etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 190x265
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g profi silk
Papirkvalitet omslag: 150 g profi gloss

DIGITALT: PDF-filer med høyoppløste CMYK-bilder.
Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.
Digital overføring: roy@askmedia.no

Bedre Gardsdrift

Boks 130

2261 KIRKENÆR

Tlf: 46 94 10 00

Annonseansvarlig

Roy Utgaard

Mobil: 95 07 75 99

Epost: roy@askmedia.no

Utgiver

Ask media as

Trykkeri

Merkur Grafisk AS