LO-Aktuelt

LO-Aktuelt er organ for Landsorganisasjonen i Norge. Målet med bladet er å gi bidrag til debatten om LOs holdninger i viktige økonomiske og faglig-politiske spørsmål. Målgruppen er norsk opinion og fagbevegelsens medlemmer og tillitsvalgte.

Opplag: 48 080; Frekvens: 11 utgaver pr år

LO-Aktuelts målgruppe er tillitsvalgte og medlemmer i fagbevegelsen, og norsk opinion for øvrig.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 48 080 48 080
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 48 080 48 080
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.01 28.01
2 07.02 21.02
3 06.03 20.03
4 15.04 29.04
5 15.05 29.05
6 12.06 26.06
7 14.08 28.08
8 11.09 25.09
9 09.10 23.10
10 06.11 20.11
11 02.12 16.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 29 000
1/2 side 16 000
1/4 side 9 500


Alle prisene er ekskl. mva.


Bladformat: 220x280
Utfallende trykk: Ja
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: Galeri Fine Silk. 80 gram
Papirkvalitet omslag: Galeri Fine Silk. 80 gram

LO-Aktuelt

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 90 03 61 64

Utgiver

Landsorganisasjonen i Norge

Trykkeri

Ålgård Offset AS