Magma

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Her finner du innhold som gir innsikt, inspirasjon, nytte og engasjement. Målgruppen er økonomer og lesere som er opptatt av økonomifaget, ledelse, karriere og arbeidsliv.
Magma består av en magasindel og en Forskningsdel.

I magasindelen finner du temaartikler, portrettintervjuer, studentstoff, karriereråd, juridiske artikler og økonomi- og samfunnsfaglige innspill.

I forskningsdelen finner du fagfellevurderte artikler og øvrig fagstoff, og er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.
Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse.

Opplag: 21 956; Frekvens: 5 utgaver pr år

Medlemmer av Econa samt øvrige abonnenter. Econa er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for økonomer, siviløkonomer og studenter innen økonomisk-administrative fag. Vi jobber for å skape verdi for våre 28 000 medlemmer.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 21 762 21 762
Betalt abonnement 75 75
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 119 119
Distribuert i alt 21 956 21 956
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 05.03 29.03
2 18.05 14.06
3 09.06 09.08
4 20.09 11.10
5 08.11 29.11Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 000 210 x 280
1/2 side 11 000 210 x 138


Annonseformatene er:
1/1 side: 210 x 280 (+ 5 mm bleed)
1/2 side: 210 x 138 (+ 5 mm bleed)

Dobbeltside (side 2+3) er:
420 x 280 (+5mm bleed)

Alle priser er ekskl. mva.

Magma forbeholder seg retten til fri plassering.
Provisjon: 5,0 %
Innstikk/vedlegg: Pris etter avtale.


Bladformat: 210mm x 280mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210 x 280
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Holmen 70g
Papirkvalitet omslag: 240g Alegro med matt UV
Det kan tegnes årsabonnement. Henvendelse til Econa.