Skog

Magasinet Skog er et medlemsblad for alle medlemmer av Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.
Andelslagene representerer samlet rundt 34 500 skogeierfamilier i Norge. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av den totale tømmeromsetningen i Norge i 2018 ble om lag 82% omsatt via skogeierandelslagene med datterselskaper.


Totalt mottar over 31 000 skogeiere Magasinet Skog åtte ganger i året, og samlet leses hver utgave av bladet i gjennomsnitt av 76 000 lesere. Vi er med andre ord landets største og viktigste fagblad om skog og skogbruk.
Magasinet Skog har sammen med Norges Skogeierforbund en felles nettside på skog.no, og et ukentlig digitalt nyhetsbrev.
Antall lesere: 76 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 28 582; Frekvens: 8 utgaver pr år

Skogeiere og deres familie er Magasinet Skog sin hovedmålgruppe. Bladet henvender seg i tillegg til fagpersoner og funksjonærer i skogsamvirkebedriftene, skogsmaskinentreprenører, skogfagstudenter, skogs- og treforedlende industri, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og til alle skogs- og friluftsinteresserte.

Vi vet at:
• abonnentene er veldig godt fornøyde med Skog
• magasinet har svært lojale lesere, samt høy gjennomsnittlig lese- og levetid
• bransjerelaterte annonser har stor gjennomslagskraft
• leserne har stor interesse for bygg, maskiner og utstyr knyttet til skogbruk og jordbruk
• mange av leserne er ivrige jegere og friluftsmennesker
• leserne har høy utdannelse og stor kjøpekraft
• mange av leserne er selvstendig næringsdrivende

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 28 053 28 053
Betalt abonnement 235 235
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 294 294
Distribuert i alt 28 582 28 582


Antall lesere: 76 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 07.02
2 04.03 21.03
3 08.04 09.05
4 16.05 13.06
5 08.08 29.08
6 14.09 03.10
7 14.10 07.11
8 11.11 05.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag (over to sider) 42 000 422x267
1/1 side 24 000 197x267
1/2 side 14 500 197x132 97x267
1/3 side 10 500
1/4 side 8 000 97x132 197x64
1/8 side 4 500 97x64
Spesialplasseringer:
Bakside 29 000
Side 2-3 (oppslag) 45 000
Side 4 26 000
Side 6 26 000


Nettannonserwww.skog.no (300x250 pixler): kr 5000 pr måned.
Magasinet Skogs nettside, www.skog.no, er et godt sted å gjøre din bedrift synlig gjennom vårt annonseformat på 300x250 pixler.
Ta kontakt med Ronny Grenberg, ronny@a2media.no, tlf 90 76 39 84.

Nettsiden har det siste året i gjennomsnitt hatt ca 5000 aktive brukere pr måned og 30 000 sidevisninger pr måned - alt ifølge tall fra Google Analytics pr 1. sept. 2019.
Provisjon: 8,5 %


Bladformat: 225x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 197x267
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 90 gr Artic silk
Papirkvalitet omslag: Artic gloss 200 gr
Annonsemateriell: Digitale, låste filer (pdf).
Trykkmetode: Rotasjon.
Årsabonnement ikke-medlemmer: kr 490,-

Skog

Boks 1438 Vika

0115 OSLO

Tlf: 930 28 613

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Norges Skogeierforbund

Trykkeri

Ålgård Offset AS