Erlik

Erlik er et månedsmagasin med vekt på samfunnsspørsmål og helse, med spesiell vekt på rusfeltet. Trykket opplag er på cirka 25 000 per måned. =Oslo selges i Stor-Oslo, mens =Norge selges på Østlandet ellers.

Magasinet selges på gaten av vanskeligstilte, rusavhengige og hjemløse. Magasinet produseres av en profesjonell redaksjon og selges til våre autoriserte selgere gjennom vårt butikklokale for kr 50,-. Selgeren selger det videre til kjøperne på gaten for kr 100,-.

Magasinet er et talerør for vanskeligstilte, og samtidig et kvalitetsprodukt. Kontrasten mellom magasinsalg og tigging skal være størst mulig.

Vi tilbyr et hederlig og verdig arbeid som et alternativ til en hverdag preget av prostitusjon, tigging og kriminalitet.

Selve salgsprinsippet stammer fra USA og har ført til en stor gateavisbevegelse i 40 land, med 123 gatemagasiner og -aviser, og et totalt opplag på 100 millioner årlig.

Frekvens: 12 utgaver pr år

Alle mennesker med samfunnsengasjement.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 04.01
2 - 01.02
3 - 01.03
4 - 29.03
5 - 03.05
6 - 31.05
7 - 28.06
8 - 02.08
9 - 30.08
10 - 04.10
11 - 01.11
12* - 22.11*) Julebok


Bladformat: 230x300

Erlik

Chr. Krohgs gate 2

0186 OSLO

Tlf: 23 10 05 09

Utgiver

Stiftelsen Erlik

Trykkeri

Grøset Oslo AS