Sykepleien

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utgir et papirprodukt som går i dybden på ett tema om gangen. Vi utgir 5 utgaver i året. Hvert magasin har en unik design og trykkes på kvalitetspapir.


Sykepleien har økt satsningen på nett. Trafikken på Sykepleien.no øker og er nå på ca 1 200 000 sidevisninger og ca 550 000 unike brukere i måneden. Mange følger også Sykepleien på sosiale medier.


Antall brutto lesere: 323 000 (GEP-tall TNS Kantar 20/1 2020)
Unike lesere: 191 000 (TNS Kantar 20/1)
Antall lesere: 209 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 118 081; Frekvens: 5 utgaver pr år

Sykepleiere, sykepleierstudenter, beslutningstakere i helsevesenet, sykehus og institusjoner, leverandører til sykehus og helsesektoren, legemiddelindustrien, politikere, skoler og diverse organisasjoner.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 117 910 117 910
Betalt abonnement 171 171
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 118 081 118 081


Antall lesere: 209 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 24.02
2 16.03 21.04
3 15.06 16.06
4 14.09 13.10
5 09.11 08.121. # Kvinnehelse
2. # Praksis 
3. # Foto utgaver
4. # Bemanning
5. # Den teknologiske sykepleieren

Sykepleien tar merkevareannonser og annonser fra stillings- og kunngjøringsannonsører. Bladet er hos mottakerne ca 3 - 5 arbeidsdager etter utgivelsesdato.

Format 4 farger Stående Liggende
Produkt:
1/1 side 43 500
2/3 side 31 800
1/2 side 26 500
1/4 side 17 800
2/1 side 68 900
2. omslag 46 500
3. omslag 45 500
Bakside 47 700Produktannonser Snittvisninger av hver side av bladet er på hele 300 000. Bladet leses grundig av en stor og ressurssterk målgruppe i helse-Norge. Stabil lesermasse gjør bladet egnet til å bygge merkevare. Priser og formater finner du her: produktannonser
Stilling papir stillingsannonser
Kunngjøringer papir kunngjoringerkurs
Digitale annonser i Sykepleien Vi tilbyr annonser på Sykepleien.no og i Nyhetsbrevet for både merkevareannonser, stillingsannonser og kunngjøringer. Vi tilbyr også annonser på Facebook for stillinger og kunngjøringer.
 Se priser og informasjon her: https://sykepleien.no/nettannonse 

Provisjon: 3,5 %
Kontakt Sykepleien for informasjon og tilbud her:
sykepleien.no/bilag


Sykepleien bestemmer format og papirkvalitet til hvert tema/bladutgivelse ca 1 måned før materiellfrist.
Årsabonnement Sykepleien koster kr 840,-

Sykepleien

Boks 456 Sentrum

0104 OSLO

Tlf: 02409

Annonseansvarlig

Wenche Huser Sund

Mobil: 906 16 307

Epost: huser@salgsfabrikken.no

Utgiver

Norsk Sykepleierforbund

Trykkeri

Stibo Complete