Fagforeninger Familie Farmasi Forskning Fylkeskommuner Helse Hygiene Institusjoner Kommuner Kvinner Medisin Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Omsorgsarbeid PolitikK Skolepsykologi Sykepleiere Utdanning Tidsskriftet Sykepleien Norsk Sykepleierforbund leger sykehus sykdom hjelpepleier legevakt doktor operasjon helse  Sykepleien lege tariff helse

Sykepleien

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utgir et papirprodukt som går i dybden på ett tema om gangen. Vi utgir 5 utgaver i året. Hvert magasin har en unik design og trykkes på kvalitetspapir.


Sykepleien har økt satsningen på nett. Trafikken på Sykepleien.no øker og er nå på ca 1 200 000 sidevisninger og ca 550 000 unike brukere i måneden. Mange følger også Sykepleien på sosiale medier.


Antall brutto lesere: 323 000 (GEP-tall TNS Kantar 20/1 2020)
Unike lesere: 191 000 (TNS Kantar 20/1)
Antall lesere: 191 000 (Magasinundersøkelsen, TNS Kantar 20/1)
Opplag: 118 081; Frekvens: 6 utgaver pr år

Sykepleiere, sykepleierstudenter, beslutningstakere i helsevesenet, sykehus og institusjoner, leverandører til sykehus og helsesektoren, legemiddelindustrien, politikere, skoler og diverse organisasjoner.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 117 910 117 910
Betalt abonnement 171 171
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 118 081 118 081


Antall lesere: 191 000 (Magasinundersøkelsen, TNS Kantar 20/1)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 26.01 11.02
2 23.03 08.04
3 04.08 19.08
4 28.09 14.10
5 23.11 09.121. # Diabetes
2. # Tema kommer 
3. # Tema kommer
4. # Tema kommer
5. # Tema kommer

Sykepleien tar merkevareannonser og annonser fra stillings- og kunngjøringsannonsører. Bladet er hos mottakerne ca 3 - 5 arbeidsdager etter utgivelsesdato.

Format 4 farger Stående Liggende
Produkt:
1/1 side 40 000
2/3 side 29 000
1/2 side 24 500
1/4 side 16 500
2/1 side 64 000
2. omslag 43 000
3. omslag 42 000
Bakside 44 000Produktannonser Snittvisninger av hver side av bladet er på hele 300 000. Bladet leses grundig av en stor og ressurssterk målgruppe i helse-Norge. Stabil lesermasse gjør bladet egnet til å bygge merkevare. Priser og formater finner du her: produktannonser
Stilling papir stillingsannonser
Kunngjøringer papir kunngjoringerkurs
Digitale annonser i Sykepleien Vi tilbyr annonser på Sykepleien.no og i Nyhetsbrevet for både merkevareannonser, stillingsannonser og kunngjøringer. Vi tilbyr også annonser på Facebook for stillinger og kunngjøringer.
 Se priser og informasjon her: https://sykepleien.no/nettannonse 

Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: -
Kontakt Sykepleien for informasjon og tilbud her:
sykepleien.no/bilag


Utfallende trykk: Nei
Sykepleien bestemmer format og papirkvalitet til hvert tema/bladutgivelse ca 1 måned før materiellfrist.
Årsabonnement Sykepleien koster kr 840,-

Sykepleien

Boks 456 Sentrum

0104 OSLO

Tlf: 02409

Utgiver

Norsk Sykepleierforbund

Trykkeri

Color Print Norge AS