Samfunn og økonomi

Frittstående vitenskapelig tidsskrift. Formålet er kunnskapsutvikling og formidling om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet har fagfellevurderte artikler, men kan også ta inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

Opplag: 6 700;

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 6 700 6 700
Distribuert i alt 6 700 6 700
Leserdokumentasjon: Nei

Samfunn og økonomi

Postboks 7084. St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23064000

Ansvarlig redaktør

Bjarne Jensen

Mobil: 95242856

Epost: bjarne.jensen@inn.no

Utgiver

Kommunekonsult AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS