Samfunn og økonomi

Frittstående vitenskapelig tidsskrift. Formålet er kunnskapsutvikling og formidling om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet har fagfellevurderte artikler, men kan også ta inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

Opplag: 7 009

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 7 009 7 009
Distribuert i alt 7 009 7 009
Leserdokumentasjon: Nei

Samfunn og økonomi

Postboks 7084. St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23064000

Utgiver

Kommunekonsult AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS