Journalisten

Journalisten skal være den publikasjonen som konsekvent og systematisk dekker journalistenes arbeidsvilkår, hverdag og fag.

Journalisten utgis av Norsk Journalistlag og ble etablert i 1917 av Kristiania Journalistklub.

Opplag: 8 093;

Alle redaksjonelle medarbeidere og den medieinteresserte offentligheten.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 8 068 8 068
Betalt abonnement 18 18
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 7 7
Distribuert i alt 8 093 8 093
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1-2021 05.05 21.05
2-2021 12.11 19.11Journalisten

Boks 9001 Grønland

0133 OSLO

Tlf: 40 00 48 88

Ansvarlig redaktør

Roger Aarli-Grøndalen

Mobil: 92028078

Tlf: 40 00 48 88

Epost: roger@journalisten.no

Annonseansvarlig

Ann Kristin Valby

Mobil: 901 19 121

Epost: annonse@journalisten.no

Utgiver

Norsk Journalistlag