Moderne Transport

Moderne Transport fikk kontoradresse hos forlaget Bjørgu i 1992 og ble heleid selskap i 1994. Men bladet ble født i 1968 og kunne i mars 2008 feire 40 år. I den anledning kom Moderne Transport ut i en ny og mer tidsriktig uniform på 116 sider. Samtidig med den kosmetiske forandringen, gjennomgikk vi også en prosess om innhold, lesergrupper, dekningsområde, og måten å formulere oss på. I gamle dager, omtrent da Moderne Transport så dagens lys, var det knapt noen som visste hva ordet logistikk betydde. Den gang het det kun Transport.
Antall lesere: 14 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 3 812; Frekvens: 10 utgaver pr år

Transportbrukere, materiell- og utstyrsleverandører til transport og lagring, industri- og handelsbedrifter, speditører og transportforretninger, rederier og flyselskap, bedrifter innen intern/ekstrem transport, IT, lagring, emballering og håndtering.

1.1.2023 - 31.8.2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 664 664
Betalt abonnement 340 340
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 3 3
Regelmessig gratis distribuerte 2 805 2 805
Distribuert i alt 3 812 3 812


Antall lesere: 14 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 19.01 02.02
2 16.02 01.03
3 05.04 19.04
4 10.05 31.05
5 14.06 28.06
6 16.08 30.08
7 13.09 27.09
8 09.10 25.10
9 08.11 22.11
10 06.12 20.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 23 700 185x270 210x297 utf.*
1/2 side 13 300 90x270 185x132
1/4 side 7 450 90x132 185x61
Midtoppslag 49 400
2/1 side 41 900 384x270 420x297 utf.*
2. og 3. omslagsside 28 000
4. omslagsside 29 000
Pr mm v/4 sp pr side 25


* utfallende trykk: legg til 3 mm alle veier.

Ta kontakt for informasjon og priser.


Bladformat: 210x297
Satsflate: 185x270
Materiell: Høyoppløselig pdf i CMYK-farger, 300 dpi.
Abonnement:Abonnementpris kr 690 pr år Tlf. 23 36 19 06, mt@mediaconnect.no

Moderne Transport

Boks 11

1411 KOLBOTN

Tlf: 66 82 21 21

Annonseansvarlig

Trine Johannessen

Tlf: 66 82 21 38

Epost: trine@bjorgu.no

Utgiver

Bjørgu AS

Trykkeri

Ålgård Offset AS