Uniforum

Avisa skal fremme saklig og fri informasjons- og opinionsformidling om faglige og forvaltningsmessige spørsmål på tvers av institutt/fakultetsgrenser og administrativt nivå.

Uniforum

Boks 1070 Blindern

0316 OSLO

Tlf: 22 85 40 16

Utgiver

Universitetet i Oslo