forside0180

Skolelederen

Skolelederen utgis av Skolelederforbundet – en fagforening for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren. Skolelederen fokuserer på lederspørsmål og ledelse, men inneholder også artikler, stoff og informasjon av interesse for alt personale i skoleverket. Skolelederen når beslutningstakere og innkjøpsansvarlige ved skolene og hos skoleeier.

Opplag: 6 991; Frekvens: 8 utgaver pr år

Bladet distribueres til grunnskoler, videregående skoler og kommunale og fylkeskommunale skolekontorer. Også statlige myndigheter og offentlige kontorer/institusjoner med tilknytning til skoleverket mottar bladet.
Bladet leses av rektorer, inspektører, avdelingsledere, skolesjefer, fylkesskolesjefer, utdanningsdirektører, oppvekstsjefer m.fl.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 4 157 4 157
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 2 834 2 834
Distribuert i alt 6 991 6 991
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 07.02
2 27.02 14.03
3 27.03 18.04
4 08.05 23.05
5 18.08 05.09
6 22.09 10.10
7 30.10 14.11
8 27.11 12.12


Avbestillingsfrist: 2 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 14 900 185x260
1/2 side 10 900 90x260 185x127
1/3 side 7 900 59x260 185x85
1/4 side 6 900 90x127 185x60
3. omslag 16 900
Bakside 18 900 210x257


Ovennevnte annonsepriser gjelder trykkeklart materiell og er ekskl. merverdiavgift.
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: Rabatter etter avtale.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 51
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: MultiArt Silk
Papirkvalitet omslag: 115 g MultiArt Silk
Tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.

Annonseansvarlig

Anne-Lise Fængsrud

Mobil: 996 48 546

Epost: anne-lise@lkmedia.no

Utgiver

Skolelederforbundet

Trykkeri

PoliNor AS