Optikeren

Optikeren skal sette den autoriserte optikers interesser på dagsorden gjennom å formidle kunnskap, debatter og informasjon av relevans for den autoriserte optikers praksis og optometrifagets utvikling. Optikeren utgis i seks papirutgaver per år.Tidsskriftet skal:

• reflektere NOFs formålsparagraf

• være et medlemsblad for Norges Optikerforbunds medlemmer

• synliggjøre organisasjonens aktiviteter

• bidra til faglig utvikling og oppdatering

• delta i samfunnsdebatten og stimulere til engasjement og meningsbrytning i faglige, organisasjonsmessige og helsepolitiske spørsmål.

Opplag: 2 276; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tidsskriftet distribueres til alle medlemmer av Norges Optikerforbund gjennom fast abonnement knyttet til medlemsavgiften i NOF, men henvender seg også til ansatte i bransjen, bransjen generelt, alle som søker kunnskaper om optikk og optometri, inkludert brukergrupper, politikere og journalister/media.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 2 141 2 141
Betalt abonnement 49 49
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 86 86
Distribuert i alt 2 276 2 276
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.02 27.02
2 03.04 24.04
3 05.05 26.06
4 07.08 28.08
5 02.10 23.10
6 27.11 18.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 900 297x210
1/2 side 9 500 297x105 148,5x210
1/4 side 7 500 125x86
Rubrikkannonser 3 300 62x86
Spesialplassering:
2. eller 3. omslag 15 600 297x210
Bakside 15 600 242x210


Reservasjon av bestemt annonseplass (f.eks. annonse på høyre side i bladet) koster kr 1 500,- ekstra.
Stillingsannonser kun på nettsiden til Optikeren, uansett format, koster kr 6 800,-.
Oppsett av annonse: kr 1 200,-.
Prisen forutsetter ferdig redigert og korrekturlest tekst, logo i EPS format, og eventuelle bilder i høy oppløsning.
Alle priser er ekskl MVA.

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
Innstikk/Bilag * 28 500 50

kr 28 500,- i grunnpris.
Kontakt oss for nærmere avtale. *Innstikk/Bilag: Tillegg for ekstra pakke- og portokostnader tilkommer etter distributørens satser ved overskridende størrelse/Vekt.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 55
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 297x210
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g silk
Papirkvalitet omslag: 150 gr matt bestrøket
Digitalt: Høyoppløst PDF-fil sammen med print av annonsen.
Design: Bodoni
Årsabonnement: kr 790,-

Utgiver

Norges Optikerforbund

Trykkeri

aksell AS