Vernepleieren i Delta

Vernepleieren er et fagtidsskrift med faglig oppdatering, og fokus på vernepleierfaget. Vi dekker saker innenfor de fagområdene der vernepleiere jobber. Vi har fokus på grunnutdanningen til vernepleiere. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for vernepleiere. I tillegg skriver vi om lønns- og arbeidsvilkår.

Vernepleieren vil inspirere og motivere. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på vernepleieres arbeidsvilkår.

Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.

Frekvens: 2 utgaver pr år

Vernepleieren distribueres til alle medlemmer av Vernepleierforbundet i Delta.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 20.02
2 27.10 04.12Ingen faste utgivelsesdatoer.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 17 220 170x240
1/1 side 17 220 140x205
Bakside 19 425 170x184
1/2 side 11 025 140x100
1/4 side 9 975 67x100 140x100
Bladformat: 170 x 240 mm
Spaltebredde: 42,5mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170x240
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 150 gr. Multiark silk
Papirkvalitet omslag:

Vernepleieren i Delta

Boks 9292 Grønland

0134 OSLO

Tlf: 987 02 125

Utgiver

Vernepleierforbundet i Delta

Trykkeri

Merkur Grafisk AS