Agenda 3:16

Agenda 3:16 er et måneds- og aktualitetsmagasin forankret i Normisjons visjon og verdier. Bladets hensikt er å inspirere og utfordre lesere både i og utenfor organisasjonen, med utgangspunkt i fire hovedstikkord: Mennesker, tro, misjon og samfunn.
Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)
Opplag: 5 569; Frekvens: 7 utgaver pr år

Voksne kristne, i og utenfor Normisjon, og andre som er opptatt av livssyns- og verdispørsmål.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 5 566 5 566
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 3 3
Distribuert i alt 5 569 5 569


Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 08.01 09.02
2 19.02 22.03
3 08.04 10.05
4 20.05 21.06
5 12.08 13.09
6 23.09 25.10
7 11.11 13.12Materiellfrist = bestillingsfrist annonser

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 000 186x247,5mm
1/2 side 8 900 88,7x247,5mm 186x119,5mm
1/4 side 5 400 88,7x119,5


Prisene er basert på elektronisk materiell fra kunde.
Annonsør belastes med 10% ferdigstillingsgebyr ved levering av ufullstendig annonse.


Bladformat: 235x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x247,5mm
Papirkvalitet innmat: Multiart Matt 90 g
Papirkvalitet omslag: Luxo Magic 170 g
Årsabonnement KOMPLETT: kr 499,- (første året) Årsabonnement DIGITAL: kr. 399,- (det første året)

Agenda 3:16

Boks 7153 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 30 10 00

Ansvarlig redaktør

Kristin Wennemo Malmin

Mobil: 474 89 099

Tlf: 23 30 10 00

Epost: kwm@agenda316.no

Annonseansvarlig

Øyvind Andersen

Mobil: 976 99 677

Epost: agendaannonse@gmail.com

Utgiver

Normisjon

Trykkeri

Aksell AS