Agenda 3:16

Agenda 3:16 er et måneds- og aktualitetsmagasin forankret i Normisjons visjon og verdier. Bladets hensikt er å inspirere og utfordre lesere både i og utenfor organisasjonen, med utgangspunkt i fire hovedstikkord: Mennesker, tro, misjon og samfunn.
Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)
Opplag: 6 377; Frekvens: 8 utgaver pr år

Voksne kristne, i og utenfor Normisjon, og andre som er opptatt av livssyns- og verdispørsmål.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 6 254 38 6 292
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 3 3
Regelmessig gratis distribuerte 80 2 82
Distribuert i alt 6 334 43 6 377


Antall lesere: 38 000 (Kantar Fagpressen Media 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.01 31.01
2 21.02 21.03
3 04.04 09.05
4 18.05 13.06
5 08.08 29.08
6 05.09 03.10
7 10.10 31.10
8 16.11 12.12Materiellfrist = bestillingsfrist annonser

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 000 210x272
1/2 side 8 900 101x272 210x132
1/4 side 5 400 101x132 210x62
1/8 side 3 680 101x62
1/ 1 side 2 18 000 235x297 (utf.)


Prisene er basert på elektronisk materiell fra kunde.
Annonsør belastes med 10% ferdigstillingsgebyr ved levering av ufullstendig annonse.

Kr 1,95 x opplag for innstikk inntil 30 g
For innstikk over 30 g gjelder egne avtaler.


Bladformat: 235x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x272
Papirkvalitet innmat: Multiart Matt 90 g
Papirkvalitet omslag: Luxo Magic 170 g
Årsabonnement: kr 599,- 6 måneder: kr 329,- Studentpris: kr 399,-

Agenda 3:16

Boks 7153 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 30 10 00

Ansvarlig redaktør

Kristin Wennemo Malmin

Mobil: 474 89 099

Tlf: 23 30 10 00

Epost: kwm@agenda316.no

Utgiver

Normisjon

Trykkeri

Aksell AS