Gartneryrket

Gartneryrket (GY) er et faglig og næringspolitisk organ for gartneri og hagebruk i Norge, utgitt av Norsk Gartnerforbund.

Formålet med bladet er gjennom reportasjer, artikler av spaltister og intervjuer m.m. å informere næringens utøvere om den tekniske, biologiske og økonomiske utviklingen her i landet, så vel som i utlandet.

Videre skal bladet orientere medlemmene om forbundet og faglagenes arbeid.

Gartneryrket skal også holde styresmaktene og offentlige institusjoner orientert om hva som skjer innenfor næringen, og gi til kjenne forbundets og faglagenes syn på næringspolitiske spørsmål.

Opplag: 1 426; Frekvens: 12 utgaver pr år

Våre lesere er: Veksthus- og planteskolegartnere, frukt-, bær-, grønnsak- og potetprodusenter, landbruks- og hagebruksfunksjonærer, samt ansatte i gartneri- og hagebruksnæringen.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 1 376 1 376
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 50 50
Distribuert i alt 1 426 1 426
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 05.01 25.01
2 02.02 22.02
3 23.02 15.03
4 23.03 12.04
5 27.04 19.05
6 25.05 14.06
7 22.06 12.07
8 03.08 23.08
9 31.08 20.09
10 28.09 18.10
11 26.10 15.11
12 23.11 13.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
Materiellfrist rubrikkannonser:
Mandag før kl 10.00 - 4 dager før utgivelse.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 15 500 185x264
1/2 side 9 500 125x185 185x130
1/3 side 7 500 58x264 185x90
1/4 side 6 500 58x185 185x65
1/6 side 5 500 58x130 185x45
1/8 side 4 500 185x32 50x90
Bakside og side 2 17 500
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 7 400 pr mnd 728x90
Tekstbanner 5 400 pr mnd 300x250
Bunnbanner 3 400 pr mnd 720x300


Alle priser er ekskl mva.
Kontakt annonseansvarlig for annonser i sort/hvitt.

Pris pr. spalte mm: kr 15,-
Under rubrikk: Stilling ledig, ønskes kjøpt mm: kr 15,- pr. mm for spaltebredde 90 mm, 2 sp.
Provisjon: 3,5 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 59
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x264
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 g Edixion
Papirkvalitet omslag: 150 g Edixion
Årsabonnement:Medlemmer i NGF: kr 630,- Studenter: kr 220,- Andre: kr 790,-

Ansvarlig redaktør

Dag Eivind Gangås

Mobil: 958 31 889

Epost: dag@gartnerforbundet.no

Utgiver

Norsk Gartnerforbund

Trykkeri

Merkur Grafisk AS