Hud & Helse

Hud & Helse er medlemsbladet til Psoriasis- og eksemforbundet. Bladet dekker først og fremst nyheter og aktuelt stoff om diagnosene psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS) og kronisk urtikaria (elveblest).


Magasinet inneholder fagartikler, reportasjer, faste spalter og nyhetssaker om forskning, forebygging, behandling og mestring av en kronisk hudsykdom. Du kan også lese artikler om organisasjonen, interessepolitiske saker, og du møter mennesker som lever med ulike typer hudsykdommer og psoriasisartritt. Dessuten inneholder magasinet saker der hudspesialister, revmatologer, andre relevante fagpersoner og politiske beslutningstakere kommer til orde.


Bladet har også egne sider for ungdomsorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung).

Opplag: 3 771; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer i Psoriasis- og eksemforbundet. Mennesker med psoriasis og psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS), kronisk urtikaria (elveblest) og andre hudsykdommer. Bladet distribueres til alle landets hudleger, hudavdelinger og hudpoliklinikker, samt revmatologer, revmatologiske avdelinger, lærings- og mestringssentre, sentrale helsepolitikere, media og øvrige samarbeidspartnere.
Andre aktuelle målgrupper er fastleger og legesentre, apotek, helsestasjoner, bibliotek, skoler og barnehager.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 192 3 192
Betalt abonnement 58 58
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 521 521
Distribuert i alt 3 771 3 771
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 04.03 01.04
2 06.05 10.06
3 26.08 23.09
4 11.11 09.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 500 210x297
Side 2 21 000 210x297
Bakside 23 000
1/2 side 11 250 87x253,7 177x124,85
1/4 side 7 000 87x124,8 177x60,425


For helside og bakside må 5 mm bleed (utfallende) legges til. Alle annonser leveres med skjæremerker.

Plastpakking m/vareprøver etter avtale
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Årsavtale:Med fire innrykk i Hud & Helse oppnås 20% rabatt. En årsavtale i bladet er mulig å kombinere med annonsering på forbundets nettside www.hudportalen.noTa kontakt for pakketilbud!


Bladformat: 210x297
Satsflate: 210x297
Høyoppløste pdf-filer, der fonter og høyoppløste bilder er inkludert.
Årsabonnement:kr 275,-

Utgiver

Psoriasis- og eksemforbundet

Trykkeri

Aksell AS