Magasinet Styrke

De to tidligere forbundenes blader, Magasinet Industri Energi og Ledelse og Teknikk, er erstattet av Magasinet Styrke.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og demokrati gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på forbundets virksomhet, formål og verdigrunnlag.

Magasinet Styrke skal gjennom sitt redaksjonelle arbeid få frem mangfoldet i forbundet og belyse medlemmenes arbeidshverdag, lønnsvilkår og faglige utfordringer.

Fagbladet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Opplag: 53 580; Frekvens: 4 utgaver pr år

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 53 580 53 580
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 53 580 53 580
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.03 04.04
2 30.05 21.06
3 12.09 03.10
4 14.11 05.12Magasinet Styrke

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 33 60

Ansvarlig redaktør

Tonje Paulsen Solem

Mobil: 41455478

Epost: tonja.paulsen.solem@lomedia.no

Utgiver

Forbundet Styrke

Trykkeri

Ålgård Offset AS