Magasinet Industri Energi

Magasinet Industri Energi er Industri Energi sitt offisielle organ og distribueres til alle forbundets medlemmer.

Hovedformålet er å fremme samfunnsengasjement og demokrati gjennom saklig og fri journalistikk med hovedvekt på forbundets virksomhet, formål og verdigrunnlag.

Magasinet Industri Energi skal gjennom sitt redaksjonelle arbeid få frem mangfoldet i forbundet og belyse Industri Energi-medlemmenes arbeidshverdag, lønnsvilkår og faglige utfordringer.

Fagbladet redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Opplag: 57 150; Frekvens: 2 utgaver pr år

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 57 150 57 150
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 57 150 57 150
Leserdokumentasjon: Nei

Magasinet Industri Energi

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 33 60

Ansvarlig redaktør

Tonje Paulsen Solem

Mobil: 41455478

Epost: tonja.paulsen.solem@lomedia.no

Utgiver

Industri Energi

Trykkeri

Ålgård Offset AS