Magasinet for fagorganiserte

Magasinet går i all hovedsak til medlemmer i Fellesforbundet som med over 160.000 medlemmer er Landsorganisasjonens største forbund i privat sektor. Det organiserer ansatte i jern- og metallindustrien, byggebransjen og byggeindustrien, hotell- og restaurantbransjen, transport, prosessindustrien, papir-, fly- og bilbransjen, grafisk bransje, bekledning- og tekobransjen og i skogbruksektoren. Også landarbeidere er medlemmer i Fellesforbundet.

Rundt 26.000 av Fellesforbundets medlemmer er kvinner. Rundt 33% av medlemmene er under 40 år.

Opplag: 152 262; Frekvens: 10 utgaver pr år

Magasinet går i all hovedsak til medlemmer i Fellesforbundet som med over 141.000 medlemmer er Landsorganisasjonens største forbund i privat sektor. Det organiserer ansatte i jern- og metallindustrien, byggebransjen og byggeindustrien, hotell- og restaurantbransjen, prosessindustrien, papir-, fly- og bilbransjen, grafisk bransje, beklednings- og tekobransjen og i skogbruksektoren. Også landarbeidere er medlemmer i Fellesforbundet.
Rundt 26.000 av Fellesforbundets medlemmer er kvinner. Rundt 33% av medlemmene er under 40 år.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 152 262 152 262
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 152 262 152 262
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.01 03.02
2 13.02 02.03
3 12.03 30.03
4 21.04 07.05
5 19.05 05.06
6 11.06 29.06
7 18.08 03.09
8 05.09 01.10
9 13.10 29.10
10 17.11 03.12


Avbestillingsfrist: 2 uker
NB! Bestillingsfrist er én uke før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 35 000 185x256
1/2 side 22 500 92x256 185x128
1/3 side 16 500 58x256 185x85
1/4 side 13 000 58x202 92x128
Bakside 45 000 200x220


Helsides annonse utfallende:
B: 225 mm + 3 mm utfallende
H: 295 mm + 3 mm utfallende

1/2-sides liggende annonse utfallende:
B: 225 mm + 3 mm utfallende
H: 146 mm + 3 mm utfallende nederst

1/2-sides stående annonse utfallende:
B: 117 mm + 3 mm utfallende
H: 295 mm + 6 mm utfallende (3 mm oppe + 3 mm nede)

1/3-sides liggende annonse utfallende:
B: 225 mm + 3 mm utfallende
H: 103 mm + 3 mm utfallende nederst

1/3-sides stående annonse utfallende:
B: 83 mm + 3 mm utfallende
H: 295 mm + 6 mm utfallende (3 mm oppe + 3 mm nede)
Provisjon: 3,5 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x256
Ferdiggjøring: Stiftet
Elektronisk.
Leserundersøkelsen fra mai 2004 viser at leserne forventer å finne annonser om følgende produktgrupper i Magasinet: Verneutstyr 74 % Verktøy 69,8 % Arbeidstøy 56,3 % Datautstyr 52 % Nesten 40 % av Magasinets lesere har en husstandsinntekt på over 500.000 kroner.

Magasinet for fagorganiserte

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Tlf: 23 06 83 73

Ansvarlig redaktør

Eline Lønnå

Mobil: 48 12 07 06

Epost: eline.lonna@lomedia.no

Utgiver

Fellesforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS