Byggmesteren

Med landets vel 8 000 tømrermestre og deres ansatte som primær målgruppe, konsentrerer Byggmesteren seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt, og småhus og bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.
På nettsidene www.byggmesteren.as publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave og nyheter laget spesielt for nettutgaven. Byggmesteren utgis av Byggforlaget AS for Byggmesterforbundet.
Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 5 127; Frekvens: 8 utgaver pr år

Byggmesteren konsentrerer seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt - småhus og bygging med tre spesielt.
Målgruppen for bladet er: Bygg og tømrermestre, entreprenører, tømrere og snekkere, medlemmer i Byggmesterforbundet. Arkitekter og ingeniører vil også finne mye aktuelt lesestoff i Byggmesteren.

Grupper Antall %
Byggmestere 1 982 37,5
Tømrere 1 342 25,3
Diverse 864 16,3
Offentlige etater 248 4,7
Arkitekter 263 5,0
Rådgivende ingeniører 149 2,8
Studenter 244 4,6
Øvrige håndverkere 95 1,8
Byggevareprodusenter 104 2,0
Totalt 5 291 100,0
2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 093 11 1 104
Betalt abonnement 2 769 72 2 841
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 310 310
Regelmessig gratis distribuerte 834 38 872
Distribuert i alt 4 696 431 5 127


Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 27.01 13.02
2 03.03 20.03
3 24.03 24.04
4 05.05 30.05
5 09.06 26.06
6 18.09 04.09
7 22.09 09.10
8 03.11 20.11


Avbestillingsfrist: 3 uker
Tema- og spesialnummer:
Nr 1 SPARETIPS
Nr 5 SIKRERE BATTERIVERKTØY
Nr 7 NÅR KULDA SETTER INN
Nr 8 PRAKTISKE HJELPEMIDLER

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 39 900 420x297
1/1 side 28 450 210x297
1/2 side 20 100 90x260 185x130
1/3 side 15 950 58x260 185x87
1/4 side 11 100 90x130 185x65
1/8 side 8 500 43x130 90x65
Spesialplassering:
2. omslag 34 950
3. omslag 33 500
Bakside 37 750
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 8 300 pr uke 786x150 px
Netboard L 7 450 pr uke 748x400 px
Sideboard L 4 300 pr uke 360x400 px
Netboard M 5 350 pr uke 748x300 px
Sideboard M 3 250 pr uke 360x300 px
Netboard S 4 300 pr uke 748x150 px
Sideboard S 2 200 pr uke 360x150 px
Innholdsmarkedsføring 10 500 pr uke


L: Large M: Medium S: Small
Nyhetsbrev:
3 ganger i uken, 270x120 px: kr 4 900,-
Bransjeregisteret på nett: kr 1000,- pr måned, inklusiv annonse i bladet. Format 90x40.
Ved årsavtale gis kr 2 000 i avslag.
Alle priser er ekskl mva.
Annonsemateriell sendes: jan@almaasdesign.no
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
2 sider løst 19 650
4 sider løst 35 650
8 sider løst 41 900
4 sider stiftet 30 000
8 sider stiftet 35 600

Løse bilag må påtrykkes: Bilag til Byggmesteren.
Bilag kan også distribueres i deler av opplaget. Be om tilbud!
Stifting, plastpakking og porto kommer i tillegg.
Alle priser er ekskl mva.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 43
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Matt
Papirkvalitet omslag: 200 g Silk
PDF i trykkvalitet, 300 dpi.
Abonnementspriser blad + full tilgang 2023: Ordinært + diigitalt abonnement: kr 1 025,- Abonnement pensjonist/student/medarbeider: kr 590,- Digitalt tilgang: kr 840,- Abonnementservice: INFO-SYS, tlf. 22 53 53 34, byggmesteren@info-sys.no

Byggmesteren

Boks 5475 Majorstuen

0305 OSLO

Ansvarlig redaktør

Per Bjørn Lotherington

Mobil: 91 72 15 50

Epost: pbl@byggmesteren.as

Annonseansvarlig

Anne-Grethe Krogdahl

Mobil: 948 84 001

Epost: agk@byggmesteren.as

Utgiver

Byggforlaget A/S

Trykkeri

Aksell AS