Byggmesteren

Med landets vel 8 000 tømrermestre og deres ansatte som primær målgruppe, konsentrerer Byggmesteren seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt, og småhus og bygging med tre spesielt. Bladet gir praktisk rettet informasjon om arbeidsteknikk, arbeidsmetoder og produkter som leseren har bruk for i sitt daglige virke.
På nettsidene www.byggmesteren.as publiseres nyheter og artikler fra trykt utgave og nyheter laget spesielt for nettutgaven. Byggmesteren utgis av Byggforlaget AS for Byggmesterforbundet.
Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 4 852; Frekvens: 6 utgaver pr år

Byggmesteren konsentrerer seg om håndverkerne og deres arbeid innenfor bygg generelt - småhus og bygging med tre spesielt.
Målgruppen for bladet er: Bygg og tømrermestre, entreprenører, tømrere og snekkere, medlemmer i Byggmesterforbundet. Arkitekter og ingeniører vil også finne mye aktuelt lesestoff i Byggmesteren.

Grupper Antall %
Oslo 39,4
Viken 14,0
Vestlandet 11,6
Trøndelag 7,0
Rogaland 6,6
Vestfold og Telemark 4,9
Innlandet 4,3
Agder 3,6
Møre og Romsdal 2,9
Nordland 2,4
Totalt 97,1
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 086 12 1 098
Betalt abonnement 2 601 59 2 660
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 12 299 311
Regelmessig gratis distribuerte 727 56 783
Distribuert i alt 4 426 426 4 852


Antall lesere: 43 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 02.02 19.02
2 22.03 08.04
3 10.05 27.05
4 30.08 09.09
5 04.10 14.10
6 15.11 25.11


Avbestillingsfrist: 3 uker
Tema- og spesialnummer:
Nr 2 YRKESBIL
Nr 3 FESTE- OG TETTEMIDLER
Nr 4 REHABILITERING OG OPPUSSING
Nr 5 VÅTROM

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 35 900 420x297
1/1 side 24 500 210x297
1/2 side 16 100 90x260 185x130
1/3 side 11 900 58x260 185x87
1/4 side 7 100 90x130 185x65
1/8 side 4 500 43x130 90x65
Spesialplassering:
2. omslag 30 900
3. omslag 29 500
Bakside 31 600
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 8 300 pr uke 786x150 px
Netboard L 7 450 pr uke 748x400 px
Sideboard L 4 300 pr uke 360x400 px
Netboard M 5 350 pr uke 748x300 px
Sideboard M 3 250 pr uke 360x300 px
Netboard S 4 300 pr uke 748x150 px
Sideboard S 2 200 pr uke 360x150 px
Innholdsmarkedsføring 10 500 pr uke


L: Large M: Medium S: Small
Nyhetsbrev:
3 ganger i uken, 270x120 px: kr 4 900,-
Bransjeregisteret på nett: kr 1000,- pr måned, inklusiv annonse i bladet. Format 90x40.
Ved årsavtale gis kr 2 000 i avslag.
Alle priser er ekskl mva.
Annonsemateriell sendes: jan@almaasdesign.no
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
2 sider løst 15 600
4 sider løst 31 600
8 sider løst 37 900
4 sider stiftet 26 000
8 sider stiftet 31 600

Løse bilag må påtrykkes: Bilag til Byggmesteren.
Bilag kan også distribueres i deler av opplaget. Be om tilbud!
Stifting, plastpakking og porto kommer i tillegg.
Alle priser er ekskl mva.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 43
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Matt
Papirkvalitet omslag: 200 g Silk
PDF i trykkvalitet, 300 dpi.
Abonnementspriser blad + full tilgang 2023:Ordinært + diigitalt abonnement: kr 1 025,- Abonnement pensjonist/student/medarbeider: kr 590,- Digitalt tilgang: kr 840,-Abonnementservice: INFO-SYS, tlf. 22 53 53 34, byggmesteren@info-sys.no

Byggmesteren

Boks 5475 Majorstuen

0305 OSLO

Ansvarlig redaktør

Christopher Kunøe

Mobil: 917 63 644

Epost: ck@byggmesteren.as

Annonseansvarlig

Ronny Grenberg

Mobil: 90 76 39 84

Epost: ronny@a2media.no

Utgiver

Byggforlaget A/S

Trykkeri

Aksell AS