Forsvarets forum

Forsvarets forum dekker forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvaretsforum.no oppdateres med nyheter hver dag, syv dager i uken. Magasinet F kommer ut hver tredje måned med et gjennomsnittlig sidetall på 116. Magasinet sendes ut til hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, biblioteker, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer. Magasinet sendes også elektronisk.
Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 49 266; Frekvens: 4 utgaver pr år

Forsvarets forum sine målgrupper er ansatte i Forsvaret, vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, reservister, veteraner, pensjonister fra Forsvaret, offentlig forvaltning, media, og alle som er interessert i Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 44 324 44 324
Betalt abonnement 285 285
Løssalg 15 15
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 099 3 543 4 642
Distribuert i alt 45 723 3 543 49 266


Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 22.01 07.02
2 02.04 17.04
3 12.08 28.08
4 11.11 27.11Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 52 500 436x266
1/1 side 31 500 200x266
1/2 side 17 500 98x266 200x131
Bakside 36 500 207x220
Side 3 33 500
Side 2 33 500
3. omslag 33 500


Se oppdaterte priser og annonseformater for både papir og digitalt her: forsvaretsforum.no/annonser

Utfallende annonser:
1/1-side: 227x290
Dobbelside: 460x290
Bakside: 227x230
For utfallende annonser må det legges til 3 mm på alle kanter.


Bladformat: 230x290
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 200x266
Ferdiggjøring: Limfrest
Annonsemateriell: Pdf-fil

Forsvarets forum på nett: www.forsvaretsforum.no
Løssalg hos Narvesen og Norli i Universitetsgata for kr 179,-

Forsvarets forum

Boks 1550 Sentrum

0015 OSLO

Tlf: 23 09 20 30

Ansvarlig redaktør

Mikal Hem

Epost: mh@fofo.no

Utgiver

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trykkeri

Ålgård Offset AS