Forsvarets forum

Forsvarets forum dekker forsvars- og sikkerhetspolitikk, samt de fleste felt av Forsvarets virksomhet og hverdag. Forsvaretsforum.no oppdateres med nyheter hver dag, syv dager i uken. Magasinet F kommer ut hver tredje måned med et gjennomsnittlig sidetall på 116. Magasinet sendes ut til hjemmeadresser samt internt i Forsvaret, til organisasjoner, til deler av skoleverket, biblioteker, arbeidskontorer, yrkesveiledere, medier og politiske organer. Magasinet sendes også elektronisk.
Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 60 166; Frekvens: 4 utgaver pr år

Forsvarets forum sine målgrupper er ansatte i Forsvaret, vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste, reservister, veteraner, pensjonister fra Forsvaret, offentlig forvaltning, media, og alle som er interessert i Forsvaret, samt forsvars- og sikkerhetspolitikk.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 52 102 3 795 55 897
Betalt abonnement 285 285
Løssalg 12 12
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 3 972 3 972
Distribuert i alt 56 371 3 795 60 166


Antall lesere: 126 000 (KANTAR Fagpresse 2022)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 23.01 15.02
2 11.04 04.05
3 21.08 13.09
4 13.11 06.12Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 50 000 436x266
1/1 side 28 000 200x266
1/2 side 17 000 98x266 200x131
Bakside 35 000 207x220
Side 3 35 000
Side 2 32 000
3. omslag 32 000


Se oppdaterte priser og annonseformater for både papir og digitalt her: forsvaretsforum.no/annonser

Utfallende annonser:
1/1-side: 227x290
Dobbelside: 460x290
Bakside: 227x230
For utfallende annonser må det legges til 3 mm på alle kanter.


Bladformat: 230x290
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 200x266
Ferdiggjøring: Limfrest
Annonsemateriell: Pdf-fil

Forsvarets forum på nett: www.forsvaretsforum.no
Løssalg hos Narvesen og Norli i Universitetsgata for kr 179,-

Forsvarets forum

Boks 1550 Sentrum

0015 OSLO

Tlf: 23 09 20 30

Ansvarlig redaktør

Stian Eisenträger

Mobil: 40041885

Epost: se@fofo.no

Annonseansvarlig

Annonsere:

Tlf: 23 09 20 30

Epost: fofo@fofo.no

Utgiver

Forsvarets fellestjenester (FFT)

Trykkeri

Ålgård Offset AS