United-Supporteren

United-Supporteren søker å være et informativt, kritisk og spennende blad, rettet i hovedsak mot tilhengere av Manchester United i Skandinavia. Bladet er fylt med eksklusive intervjuer, reportasjer omkring livet i verdens største klubb, artikler og analyse av engelsk og europeisk fotball og mye annet. Redaksjonen har medarbeidere fra hele Skandinavia og Storbritannia.

I tillegg til United-fansen leses bladet av sportsjournalister, annen presse og mange andre som har befatning med engelsk fotball. Bladet har hatt en voldsom vekst, og er for tiden Norges nest største fotballblad.
Antall lesere: 44 000 (Gallup Fagpresse 15.2)
Opplag: 38 949; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tilhengere av Manchester United, alle som er interessert i engelsk fotball, presse og etermedier.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 17 460 21 489 38 949
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 17 460 21 489 38 949


Antall lesere: 44 000 (Gallup Fagpresse 15.2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 22.01
2 15.03 25.03
3 17.05 27.05
4 19.07 29.07
5 20.09 30.09
6 15.11 25.11


Avbestillingsfrist: 4 uker
Obs. Forbehold om endringer.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 26 000
1/1 side 15 600 181x250
1/1 side utf. (+3 mm) 15 600 210x270
1/2 side 9 100 94x236 189x118
1/3 side 7 000 60x236 189x78
1/4 side 5 200 94x118 47x236


Forbehold om endringer i pris. Alle priser er ekskl mva.

Spesialsider: 2. omslagsside: +10%
Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Rabatter: Etter avtale
Bilag etter avtale.


Bladformat: 225x297
Spaltebredde: 40
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 181x250
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 70 g Novapress Silk
Papirkvalitet omslag: 200 g Lumi Silk
Materiell skal leveres digitalt pr epost, FTP eller CD. Ta kontakt for brukernavn/passord FTP-server.
Årsabonnement:kr 350,- (inklusiv medlemskap i supporterklubben).

United-Supporteren

Boks 1992 Nordnes

5817 BERGEN

Tlf: 55 30 27 70

Ansvarlig redaktør

Dag Langerød

Mobil: 991 59 027

Epost: dag@united.no

Annonseansvarlig

Øyvind Enger

Mobil: 9701 5775

Epost: oyvind@united.no

Utgiver

Manchester United Supporters Club, Scandinavia

Trykkeri

Ålgård Offset AS