Elektronikk

Elektronikk er et magasin som dekker fagområdene profesjonell elektronikk, informasjonsteknologi (IT) og telekommunikasjon. Gjennom reportasjer og nær kontakt med de forskjellige miljøene, gir vi et bilde av norsk IT-industri, både produsenter og distributører. Aktuelt fagstoff fra forskningsmiljøene har også en naturlig plass. I tillegg til egne reportasjer har bladet faste aktuelt-sider med småstoff fra inn- og utland. Nye produkter presenteres på faste sider.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 5 646; Frekvens: 11 utgaver pr år

Ingeniører og teknikere, konstruktører og utviklere, distributører og merkantilt personell innenfor norsk profesjonell elektronikk-, IT- og telecom-bransje.

Grupper Antall %
Konstruksjon 8,4
Utvikling 13,0
Service 13,9
Produksjon 6,2
Måling/testing 8,1
Kvalitetssikring 6,0
Innkjøp 10,0
Utdanning/Opplæring 5,9
Markedsføring 6,6
Salg 8,3
Administrasjon 10,2
Annet 3,4
Totalt 100,0
2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 180 180
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt) 53 53
Regelmessig gratis distribuerte 5 413 5 413
Distribuert i alt 5 646 5 646


Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 03.01 23.01
2 23.01 20.02
3 20.02 20.03
4 20.03 24.04
5 24.04 22.05
6 15.05 12.06
7/8 31.07 28.08
9 28.08 25.09
10 25.09 23.10
11 23.10 20.11
12 13.11 11.12


Avbestillingsfrist: 3 uker
Alle priser er ekskl mva og reproomkostninger.

Format 4 farger Stående Liggende
Tekstplassering
1/1 side 31 400 185x270
1/2 side 18 000 90x270 185x135
1/3 side 13 000 58x270 185x90
1/4 side 10 800 90x135 185x65
Spesialplassering
2. omslag 33 500
3. omslag 32 300
Bakside 35 600
Midtoppslag 47 800
Format Pris Periode Størrelse
Nettannonser
Toppbanner 7 500 pr mnd 768x150
Toppbannerknapp 5 900 pr mnd 180x150
Banner i tekst 4 800 pr mnd 468x150
Sidebanner 4 300 pr mnd 180x150
Skyskraper 7 500 pr mnd 180x300
Nyhetsbrev 2 100 pr brev 650x150
Nyhetsbrev 1 600 pr brev 468x150Prisene for papirutgaven gjelder også for stillingsannonser.
Andre formater/priser etter avtale.
Provisjon: 5,0 %
Formidl. godtgjørelse: 1,5 %
Bilagspriser oppgis på forespørsel.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 45
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x270
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g matt
Papirkvalitet omslag: 115 g matt
Digitalt: Min. 250 dpi
Årsabonnement: kr 495,- Gruppeabonnement etter avtale.