Bioingeniøren

Bioingeniøren er det viktigste fagtidsskriftet for bioingeniører i Norge. Det leses også av andre yrkesgrupper som arbeider ved medisinske laboratorier. Bioingeniøren utgis av NITO Bioingeniørfaglig institutt og sendes til alle medlemmer. 90 prosent av alle yrkesaktive bioingeniører er medlemmer av BFI. Tidsskriftet er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter redaktørplakaten.

Bioingeniøren innholder vitenskapelige artikler, andre fagartikler, debatt, organisasjonsstoff og reportasjer som berører bioingeniørenes daglige arbeid og overordnede rammer.

Opplag: 7 463; Frekvens: 9 utgaver pr år

Bioingeniører ved medisinske laboratorier på sykehus og i primærhelsetjenesten, innen veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, utdanningsinstitusjoner, forskning og medisinske firmaer. Dessuten bioingeniørstudenter, administrasjonen ved helseforetakene og offentlige myndigheter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 7 353 7 353
Betalt abonnement 41 41
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 69 69
Distribuert i alt 7 463 7 463
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.12 20.01
2 30.01 24.02
3 06.03 31.03
4 24.04 19.05
5 29.05 23.06
6 24.07 18.08
7 04.09 29.09
8 09.10 03.11
9 13.11 08.12
1/2024 18.12 26.01Materiellfrist, bestillingsfrist og annuleringsfrist er samme dato.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 19 500 210x297
1/2 side 15 900 90x260 184x125
1/3 side 11 950 58x260 184x80
1/4 side 10 400 90x125 184x65
Bakside 20 900
Omslag 19 850
Nett/nyhetsbrev 7 400 pr annonse


Vi tilbyr også annonser på nettsiden og i nyhetsbrevet vårt: Kr 7400 per annonse. Kontakt HS Media og be om et pakketilbud.
Alle priser ekskl mva. Tillegg for bistand til annonseutforming, layout, prøvetrykk, osv.

KURSANNONSER: Kontakt redaksjonen eller HS Media for pris.
STILLINGSANNONSER: kr 50,- pr spaltemillimeter (90 millimeter bredde).
Tilbudspris kr 16 000,- for helside og kr 8 300,- for halvside (ferdig materiell).
Alle stillingsannonser blir lagt ut på nett.
Pris for stillingsannonser som kun skal på nett er 4800 kroner.

Bortsett fra omslagssidene forbeholder tidsskriftet seg rett til fri plassering.
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Avtales med HS Media.
For kostnadsoverslag og pristilbud på ulike bilag, ta kontakt med HS Media.
Bilagspriser beregnes etter avtale med HS Media.


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 58 eller 90
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Arctic volume
Papirkvalitet omslag: 90 g Arctic volume

Tillegg for merarbeid; sats, skanning, repro, prøvetrykk. Elektronisk materiell: PDF-filer. For nærmere informasjon, ta kontakt med designer (se under).

DESIGN: Ketill Berger, tlf: 22 69 23 10, mobil 93 06 14 32, ketill.berger@filmform.no
Abonnement:Norge: kr 600,- Utlandet: kr 750,- Abonnement/adresseendring: NITO servicesenteret@nito.no tlf: 22 05 35 00

Bioingeniøren

Boks 1636 Vika

0119 OSLO

Tlf: 22 25 35 84

Utgiver

NITO Bioingeniørfaglig institutt

Trykkeri

Aksell AS