Forskerforum

Forskerforum driver saklig og uavhengig journalistikk forankret i Forskerforbundets formålsparagraf, i Fagpressens Redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat.
Forskerforum er Forskerforbundets medlemsblad. Forskerforum skriver om utdanningspolitiske, forskningspolitiske og lønns- og personalpolitiske spørsmål, og tjener som debattorgan i slike spørsmål. Forskerforum skal gjennom artikler, reportasjer og aktuelle nyheter gi et bilde av norsk forskning og høyere utdanning.

Opplag: 21 786; Frekvens: 10 utgaver pr år

Vitenskapelig og administrativt ansatte innenfor høyere utdanning og forskning, ved universiteter, høyskoler og institutter, politikere, beslutningstakere og media. I tillegg har bladet lesere i museums- og kulturminnevernsektoren.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 21 363 21 363
Betalt abonnement 5 5
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 418 418
Distribuert i alt 21 786 21 786
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.12 02.01
2 18.01 30.01
3 15.02 27.02
4 15.03 27.03
5 19.04 02.05
6 24.05 06.06
7 23.08 04.09
8 20.09 02.10
9 18.10 30.10
10 15.11 27.11
1/2024 13.12 02.01
Bladformat: 210x280
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x255

Materiell: Format jpeg, Ppdf eller tiff.
Materiell for nett: Wordfil med publiseringstekst.
Logo, som jpg eller gif
Bannerannonser: Vi har teknisk støtte for flash (swf).

Annonseansvarlig

Wenche Huser Sund

Mobil: 906 16 307

Epost: huser@salgsfabrikken.no

Utgiver

Forskerforbundet

Trykkeri

Krona Trykk