Norsklæraren

Norsklæraren er et tidsskrift for språk og litteratur. Bladet dekker hele fagfeltet, fra metodikk til ny språk- og litteraturforskning og presenterer også lærebøker, forfattere og relevant faglitteratur.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Landslaget for norskundervisning (LNU) og norsklærere på alle nivå i utdanningssystemet.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 16.01 08.03
2 03.04 27.05
3 14.08 18.10
4 16.10 13.12Materiellfristen gjelder annonser.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 000 138x207
1/2 side 7 500 138x100,5
Svart-hvittannonser:
1/1 side 6 000 138x207
1/2 side 7 500 138x100,5


1/1 side utfallende: 170x242 mm + 3 mm

Rabatter: 10% avslag ved bestilling av flere annonser.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 170x242
Spaltebredde: 53,4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 138x207
Papirkvalitet innmat: 90 g Edixion
Papirkvalitet omslag: 190 g Edixion
Ferdiggjøring: stiftet/limfrest (varierer)
Grafisk produksjon: Rune Bævre
Årsabonnement: Private: kr 445,- Studenter: kr 245,- Institusjoner: kr 845,-

Norsklæraren

Boks 2073 Grünerløkka

0505 OSLO

Annonseansvarlig

Siv Sørås Valand

Mobil: 45 43 61 86

Epost: siv@norskundervisning.no

Utgiver

Landslaget for norskundervisning (LNU)

Trykkeri

Ålgård Offset AS