Din Hørsel

Din Hørsel er Norges største fagblad om hørsel. I bladet finner du hørselsrelaterte nyheter og reportasjer om personer med hørselsutfordringer, tekniske hjelpemidler og produkter, helsepolitikk, hørselsomsorg, arbeidsliv, utdanning, forskning og debatt.

Utgiver er HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) som er interesseorganisasjonen for
hørselshemmede.

Treff en sterk målgruppe i Din Hørsel
Siste leserundersøkelse viser at:• Bladet har høy leserlojalitet hvor 72% har lest alle utgavene

• To av tre ser annonser de har nytte av

• 76% av leserne er fornøyde med bladet

• Din Hørsel er den viktigste informasjonskanalen for det som skjer på hørselsfronten

• 8 av 10 foretrekker å lese bladet på papir som i dag

• 9 av 10 bruker internett dagligNettavisen dinhorsel.no gir deg løpende informasjon om hørselsrelaterte nyheter.Hver utgave av papiravisen kan du lese digitalt på hlf.no/dinhorsel
Antall lesere: 161 500 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 59 445; Frekvens: 6 utgaver pr år

- HLFs 65.000 medlemmer innen interessegruppene høreapparatbrukere, døvblitte, CI-opererte (cochlea implantat), tinnitus, ménière, foreldre til hørselshemmede barn og nærpersoner
- Hørselssentraler, hjelpemiddelsentraler og øre-nese-hals klinikker deriblant audiografer, øre-nese-hals leger, audioingeniører, audiopedagoger, audiofysikere og rådgivere innen hørsel
- Leverandører av høreapparater og tekniske hjelpemidler
- Politiske og helsefaglige miljøer sentralt og lokalt
- HLFs fylkes- og lokallag

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 59 445 59 445
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 59 445 59 445


Antall lesere: 161 500 (F&M MGI 22/2)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13.01 17.02
2 24.02 31.03
3 21.04 26.05
4 11.08 15.09
5 21.10 17.11Avbestillingsfrist: 3 uker før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
Bakside 35 000 210x253 + 3 mm utf.
2/1 side 49 000 420x253
1/1 side 30 000 210x297 + 3 mm utf.
1/2 side 19 500 90x260 185x125
1/3 side 15 000 185x85
1/4 side 11 500 90x125
Nettavisen dinhorsel.no
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 10 500 pr.mnd. 1200x250
Midtbanner 8 500 pr.mnd. 1200x300
Arikkelbanner 4 500 pr.mnd. 350x220


Tillegg for spesialplassering av annonser: kr 2500 eks mva
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Ved samlet bestilling i 4 utgaver: 10% Ved samlet bestilling i 6 utgaver: 15% Ved samlet bestilling i 8 utgaver: 20%
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 87/56
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Ferdiggjøring: Stiftet
Utfallende trykk: 3 mm skjæring
Materiell sendes: sissel@polinor.no
Tilleggsomkostninger ved utarbeidelse eller endring av materiell belastes annonsøren.
Årsabonnement, 6 utgaver: kr 490,- Kontakt annonseavdelingen for resultater av leserundersøkelsen.

Din Hørsel

Boks 6652 Etterstad

0609 OSLO

Tlf: 22 63 99 00

Annonseansvarlig

Sissel Bjerkeset

Mobil: 922 10 891

Epost: sissel@eddapresse.no

Utgiver

Hørselshemmedes Landsforbund

Trykkeri

PoliNor AS