Tittel
Utgiver
Opplag
Frekvens
Antall lesere
Redaktør

Økologisk Landbruk

Opplag: 1 510

Opplag: 1 510

advokatbladet

Lesertall: 26 000

Opplag: 9 559

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 161

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 072

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 157

Lesertall: 29 000

Opplag: 10 350

Lesertall: 29 000

Opplag: 10 350

Advokater

Den Norske Advokatforening

9 559

10 161

10 072

10 157

10 350

10 350

7

26 000

26 000

26 000

26 000

29 000

29 000

agenda 3:16

Lesertall: 41 000

Opplag: 8 741

Lesertall: 38 000

Opplag: 8 155

Lesertall: 38 000

Opplag: 7 619

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 956

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 377

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 377

agenda 3:16 kristen kristne gud jesus religion bibel frelse normisjon misjon tro kultur gud bønn kirke hele tro håp kjærlighet legeme sjel livssyn verdispørsmål kirke Normisjon

Normisjon

8 741

8 155

7 619

6 956

6 377

6 377

8

41 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

aksess

Lesertall: 10 400

Lesertall: 10 400

ambulanseforum

Opplag: 2 577

Opplag: 2 744

Opplag: 2 802

Opplag: 2 723

Ambulanseforum

anlegg & transport

Lesertall: 37 000

Opplag: 11 404

Lesertall: 35 000

Opplag: 9 905

Lesertall: 35 000

Opplag: 9 164

Lesertall: 35 000

Opplag: 7 870

Lesertall: 26 000

Opplag: 6 316

Lesertall: 26 000

Opplag: 6 316

Anlegg & Transport

Bjørgu AS

11 404

9 905

9 164

7 870

6 316

6 316

11

37 000

35 000

35 000

35 000

26 000

26 000

apéritif

Lesertall: 37 000

Opplag: 5 456

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 335

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 276

Lesertall: 43 000

Opplag: 4 990

Lesertall: 42 000

Opplag: 4 928

Lesertall: 42 000

Opplag: 4 928

Aperitif

Aperitif AS

5 456

5 335

5 276

4 990

4 928

4 928

8

37 000

43 000

43 000

43 000

42 000

42 000

appell

Opplag: 31 114

Opplag: 30 889

Opplag: 30 622

Opplag: 30 622

Opplag: 30 032

Opplag: 30 032

Appell

Norsk Folkehjelp

31 114

30 889

30 622

30 622

30 032

30 032

4

arbeidsmanden

Opplag: 31 891

Opplag: 32 246

Opplag: 32 500

Opplag: 33 113

Opplag: 31 960

Opplag: 31 960

arbeidsmanden arbeid Arbeidsmandsforbundet

Norsk Arbeidsmandsforbund

31 891

32 246

32 500

33 113

31 960

31 960

8

arkitektur

Opplag: 6 263

Opplag: 6 274

Opplag: 6 228

Opplag: 6 147

Opplag: 6 190

Opplag: 6 190

Arkitekter

Norske arkitekters landsforbund

6 263

6 274

6 228

6 147

6 190

6 190

6

audiografen

Opplag: 442

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Audiografen

båtmagasinet

Lesertall: 79 000

Opplag: 7 156

Lesertall: 53 000

Opplag: 5 584

Lesertall: 53 000

Opplag: 4 463

Lesertall: 115 000

Opplag: 8 749

Lesertall: 131 000

Opplag: 10 281

Lesertall: 131 000

Opplag: 10 281

PRAKTISK BÅTLIV Menn

Norsk Maritimt Forlag AS

7 156

5 584

4 463

8 749

10 281

10 281

11

79 000

53 000

53 000

115 000

131 000

131 000

baker og konditor

Opplag: 474

Lesertall: 3 000

Opplag: 658

Lesertall: 3 000

Opplag: 622

Lesertall: 3 000

Opplag: 638

Lesertall: 3 000

Opplag: 617

Lesertall: 3 000

Opplag: 617

Bakeri Konditori Baker og Konditor Bakeriutsalg Brød Kaker søtsaker kafeer gjær mel sukker mat Baker og Konditorbransjens Landsforbund Vest Vind Media AS loff rundstykker korn boller Håndverks og industribaker

Matmedia AS

474

658

622

638

617

617

6

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

barnehagefolk

Opplag: 3 899

Opplag: 3 633

Opplag: 3 647

Opplag: 3 414

Opplag: 3 548

Opplag: 3 548

Barnehagefolk barnehagefolket barnehagefeltet kunnskapsdeling

Habitus as/Pedagogisk forum

3 899

3 633

3 647

3 414

3 548

3 548

4

bedre gardsdrift

Opplag: 17 509

Opplag: 16 966

Opplag: 16 490

Opplag: 15 549

Opplag: 13 513

Opplag: 13 513

Bedre Gardsdrift

bedre skole

Lesertall: 107 000

Opplag: 109 558

Lesertall: 206 000

Opplag: 115 156

Lesertall: 206 000

Opplag: 122 767

Lesertall: 206 000

Opplag: 120 963

Lesertall: 217 000

Opplag: 110 584

Lesertall: 217 000

Opplag: 110 584

Bedre Skole

Utdanningsforbundet

109 558

115 156

122 767

120 963

110 584

110 584

4

107 000

206 000

206 000

206 000

217 000

217 000

billedkunst

Opplag: 3 479

Opplag: 3 775

Opplag: 3 560

Opplag: 3 580

Opplag: 3 658

Opplag: 3 658

Billedkunst

bioingeniøren

Opplag: 7 017

Opplag: 7 156

Opplag: 7 234

Opplag: 7 226

Opplag: 7 358

Opplag: 7 358

Farmasi Forskning Helse Helseinstitusjoner Ingeniører Kvinner Laboratorier Medisin Offentlig myndighet Utdanning bioingeniøren Bioingeniørfaglig institutt

blikkenslageren

Opplag: 1 573

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 515

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 331

Lesertall: 5 000

Opplag: 630

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 707

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 707

Arkitekter Bygg Eiendom Entreprenører Ingeniører Kommuner Konsulenter blikkenslager blikkenslageren ventilasjon fasade tak verktøy teknologi materialewr innovasjon

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

1 573

1 515

1 331

630

1 707

1 707

7

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

bok og bibliotek

Lesertall: 10 000

Opplag: 3 450

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 376

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 443

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 383

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 125

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 125

Bibliotek Bokhandlere Data Forlag Forskning Fylkeskommuner Informasjon Kommuner Kultur PolitikK bok og bibliotek ABM utvikling

ABM-Media AS

3 450

3 376

3 443

3 383

3 125

3 125

5

10 000

9 000

9 000

9 000

11 000

11 000

bondebladet

Lesertall: 132 000

Opplag: 61 809

Lesertall: 112 000

Opplag: 60 798

Lesertall: 112 000

Opplag: 59 931

Lesertall: 112 000

Opplag: 58 389

Lesertall: 130 252

Opplag: 56 503

Lesertall: 130 252

Opplag: 56 503

Bondebladet

Tun Media AS

61 809

60 798

59 931

58 389

56 503

56 503

48

132 000

112 000

112 000

112 000

130 252

130 252

brann & redning

Opplag: 7 280

Opplag: 7 107

Opplag: 6 984

Opplag: 6 910

Opplag: 6 061

Opplag: 6 061

brannmannen brann redningspersonell redningstjenesten nødetater sivilforsvaret frivillige organisasjoner myndigheter ulykker Oslo Brannkorpsforening brannredning

Oslo Brannkorpsforening

7 280

7 107

6 984

6 910

6 061

6 061

6

buskap

Lesertall: 28 000

Opplag: 11 531

Lesertall: 28 000

Opplag: 11 696

Lesertall: 28 000

Opplag: 10 688

Lesertall: 28 000

Opplag: 10 730

Lesertall: 28 000

Opplag: 9 874

Lesertall: 28 000

Opplag: 9 874

Buskap

Geno SA

11 531

11 696

10 688

10 730

9 874

9 874

8

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

byggeindustrien

Lesertall: 63 000

Opplag: 13 042

Opplag: 12 670

Opplag: 12 729

Opplag: 12 362

Opplag: 31 898

Opplag: 31 898

Byggeindustrien Bygg og anleggsbransjen

Bygg og Anlegg Media AS

13 042

12 670

12 729

12 362

31 898

31 898

20

63 000

byggfakta

Lesertall: 34 000

Opplag: 17 345

Lesertall: 51 000

Opplag: 15 624

Lesertall: 51 000

Opplag: 16 152

Lesertall: 51 000

Opplag: 19 386

Lesertall: 62 000

Opplag: 20 659

Lesertall: 62 000

Opplag: 20 659

byggaktuelt

Byggfakta Docu AS

17 345

15 624

16 152

19 386

20 659

20 659

8

34 000

51 000

51 000

51 000

62 000

62 000

byggmesteren

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 628

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 622

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 642

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 414

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 127

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 127

BYGGMESTEREN

Byggforlaget A/S

5 628

5 622

5 642

5 414

5 127

5 127

8

39 000

39 000

39 000

39 000

43 000

43 000

dagens medisin

Opplag: 8 583

Opplag: 8 583

dagligvarehandelen

Lesertall: 71 000

Opplag: 18 188

Lesertall: 71 000

Opplag: 15 359

Lesertall: 71 000

Opplag: 14 848

Lesertall: 71 000

Opplag: 14 379

Lesertall: 65 000

Opplag: 13 636

Lesertall: 65 000

Opplag: 13 636

Dagligvarehandelen

Medier og Ledelse AS

18 188

15 359

14 848

14 379

13 636

13 636

41

71 000

71 000

71 000

71 000

65 000

65 000

den norske tannlegeforenings tidende

Opplag: 6 303

Opplag: 6 439

Opplag: 6 842

Opplag: 6 886

Opplag: 6 860

Opplag: 6 860

Bibliotek

diabetes

Opplag: 29 270

Lesertall: 89 000

Opplag: 31 245

Lesertall: 89 000

Lesertall: 89 000

Opplag: 29 311

Lesertall: 85 000

Opplag: 29 514

Lesertall: 85 000

Opplag: 29 514

Lærere

Diabetesforbundet

29 270

31 245

29 311

29 514

29 514

5

89 000

89 000

89 000

85 000

85 000

diabetesfag

Opplag: 3 598

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 405

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 205

Lesertall: 11 000

Opplag: 4 135

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 098

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 098

Lærere

Diabetesforbundet

3 598

3 405

3 205

4 135

3 098

3 098

4

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

din hørsel

Opplag: 60 744

Lesertall: 157 000

Opplag: 61 307

Lesertall: 157 000

Opplag: 63 070

Lesertall: 157 000

Opplag: 63 362

Lesertall: 161 500

Opplag: 60 215

Lesertall: 161 500

Opplag: 60 215

Bank

Hørselshemmedes Landsforbund

60 744

61 307

63 070

63 362

60 215

60 215

6

157 000

157 000

157 000

161 500

161 500

dronemagasinet

Norsk Forening for ubemannet luftfart (UAS Norway)

elektronikk

Opplag: 6 464

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 026

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 068

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 664

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 624

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 624

Ingeniører Data Elektronikk Forsvar Industri elektro elektrisitet elektriske elektronisk Elektronikkforlaget AS

Elektronikkforlaget AS

6 464

6 026

6 068

5 664

5 624

5 624

11

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

ergoterapeuten

Opplag: 4 214

Opplag: 4 225

Opplag: 4 416

Opplag: 4 416

Opplag: 4 502

Opplag: 4 502

ergoterapi

Norsk Ergoterapeutforbund

4 214

4 225

4 416

4 416

4 502

4 502

6

første steg

Lesertall: 37 000

Opplag: 30 795

Lesertall: 67 000

Opplag: 29 793

Lesertall: 67 000

Opplag: 31 051

Lesertall: 67 000

Opplag: 30 853

Lesertall: 69 000

Opplag: 32 098

Lesertall: 69 000

Opplag: 32 098

første steg

Utdanningsforbundet

30 795

29 793

31 051

30 853

32 098

32 098

4

37 000

67 000

67 000

67 000

69 000

69 000

fagbladet

Lesertall: 252 000

Opplag: 355 013

Lesertall: 252 000

Opplag: 361 895

Lesertall: 252 000

Opplag: 365 750

Lesertall: 252 000

Opplag: 380 512

Lesertall: 355 196

Opplag: 391 468

Lesertall: 355 196

Opplag: 391 468

Fagbladet Fagforeninger Helse Kommuner Offentlig virksomhet Omsorgsarbeid Fagforbundet kommunal sektor Helse og sosial

Fagforbundet

355 013

361 895

365 750

380 512

391 468

391 468

10

252 000

252 000

252 000

252 000

355 196

355 196

fagbladet gravplassen

Opplag: 1 204

Opplag: 1 170

Opplag: 1 154

Opplag: 1 069

Opplag: 1 054

Opplag: 1 054

Arkitekter Entreprenører Gartnere Håndverk Ingeniører Kommuner Offentlig forvaltning Kirkegården kirkegård gravlund Norsk Forening for Kirkegårdskultur

finansfokus

Lesertall: 40 000

Opplag: 32 449

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 522

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 852

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 247

Lesertall: 40 000

Opplag: 33 432

Lesertall: 40 000

Opplag: 33 432

Finansfokus

Finansforbundet

32 449

32 522

32 852

32 247

33 432

33 432

4

40 000

35 000

35 000

35 000

40 000

40 000

fjell og vidde

Lesertall: 400 000

Opplag: 171 684

Lesertall: 399 000

Opplag: 172 370

Lesertall: 376 000

Opplag: 171 393

Lesertall: 376 000

Opplag: 173 767

Lesertall: 370 974

Opplag: 170 130

Lesertall: 370 974

Opplag: 170 130

Hobby Hund Jakt Sykkel Bank Familie Ferie Friluftsliv Fritid Miljø SKISPORT Sport Ungdom fjell og vidde gevær ryper kanin elg rådyr jeger Den Norske Turistforening fiske fisk ørret laks fiskestand hare rev vann tur bær lyng

Den Norske Turistforening

171 684

172 370

171 393

173 767

170 130

170 130

5

400 000

399 000

376 000

376 000

370 974

370 974

flynytt

Opplag: 4 550

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

avansert teknologi

folkemusikk

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

1 708

1 708

1 708

1 708

4

fontene

Opplag: 28 824

Opplag: 29 154

Opplag: 29 686

Opplag: 31 010

Opplag: 32 784

Opplag: 32 784

EMBLA OG FONTENE

Fellesorganisasjonen (FO)

28 824

29 154

29 686

31 010

32 784

32 784

12

forskerforum

Opplag: 20 637

Opplag: 21 581

Opplag: 22 314

Opplag: 21 383

Opplag: 21 860

Opplag: 21 860

Forskere

forskningspolitikk

Fagforeninger Forskning Offentlig virksomhet PolitikK Skolevesen Utdanning Forskningspolitikk NIFU STEP Studier innovasjon forskning utdanning

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

4

forsvarets forum

Opplag: 63 427

Opplag: 57 658

Opplag: 63 306

Opplag: 62 219

Lesertall: 126 000

Opplag: 60 166

Lesertall: 126 000

Opplag: 60 166

F  forsvarets forum soldater marine militære hæren forsvar Oslo mil/Akershus våpen fly krig Forsvarets forum ansatte i Forsvaret vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste

Forsvarets fellestjenester (FFT)

63 427

57 658

63 306

62 219

60 166

60 166

4

126 000

126 000

framtiden i våre hender

Opplag: 21 588

Opplag: 23 517

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Folkevett

fri flyt

Lesertall: 80 000

Opplag: 9 840

Lesertall: 80 000

Opplag: 7 718

Lesertall: 80 000

Opplag: 6 584

Lesertall: 80 000

Opplag: 6 584

Lesertall: 98 000

Opplag: 18 303

Lesertall: 98 000

Opplag: 18 303

fri flyt sport ungdom aktivitet bevegelse ski snø action aktuelt inspirerende kritisk underholdende magasin moderne friluftsaktiviteter off piste løssnø snowboard friluftslivintersserte alpint kite klatring elvesport terrengsykling

Fri Flyt AS

9 840

7 718

6 584

6 584

18 303

18 303

8

80 000

80 000

80 000

80 000

98 000

98 000

friluftsliv

Opplag: 8 285

Opplag: 8 285

Opplag: 8 285

Opplag: 5 050

Opplag: 5 050

Friluftsliv

Friluftsliv Multimedia AS

8 285

8 285

8 285

5 050

5 050

6

frisør

Opplag: 8 983

Opplag: 8 658

Opplag: 8 569

Opplag: 8 569

Opplag: 6 315

Opplag: 6 315

frisør

Norske frisør- og velværebedrifter

8 983

8 658

8 569

8 569

6 315

6 315

4

fuglehunden

Opplag: 8 535

Opplag: 8 339

Opplag: 8 588

Opplag: 8 964

Opplag: 10 174

Opplag: 10 174

Fuglehunden

Fuglehunden AS

8 535

8 339

8 588

8 964

10 174

10 174

6

fysioterapeuten

Opplag: 9 373

Opplag: 9 348

Opplag: 9 095

Opplag: 9 095

Lesertall: 27 000

Opplag: 9 253

Lesertall: 27 000

Opplag: 9 253

Tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN

Norsk Fysioterapeutforbund

9 373

9 348

9 095

9 095

9 253

9 253

5

27 000

27 000

gamer.no

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Gamer.no dataspill og e sport dataspill glede data gamer lek moro nett

gartneryrket

Opplag: 1 615

Opplag: 1 547

Opplag: 1 579

Opplag: 1 479

Opplag: 1 524

Opplag: 1 524

Blomster Bønder Gartnere Landbruk Lærere Næringsmiddel industri planter jord drivhus skadedyr snegler biller jordbær poteter grønnsaker grønt Norsk Gartnerforbund næringspolitisk trær hage sniler høy gress insekter grønt sprøytemidler gift frukt bær ugress busker

Norsk Gartnerforbund

1 615

1 547

1 579

1 479

1 524

1 524

12

glass & fasade

Opplag: 4 145

Opplag: 4 123

Opplag: 4 102

Opplag: 4 188

Opplag: 3 831

Opplag: 3 831

glass

Glass og Fasadeforeningen

4 145

4 123

4 102

4 188

3 831

3 831

4

handikapnytt

Lesertall: 54 000

Opplag: 15 903

Lesertall: 54 000

Opplag: 15 589

Lesertall: 54 000

Opplag: 14 088

Lesertall: 54 000

Opplag: 13 325

Lesertall: 54 000

Opplag: 12 260

Lesertall: 54 000

Opplag: 12 260

Handikapnytt

Norges Handikapforbund

15 903

15 589

14 088

13 325

12 260

12 260

6

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

helsefagarbeideren

Opplag: 10 010

Opplag: 10 176

Opplag: 10 957

Opplag: 11 334

Opplag: 12 980

Opplag: 12 980

Ressurs

Helsefagarbeiderforbundet

10 010

10 176

10 957

11 334

12 980

12 980

4

hk-nytt

Opplag: 70 720

Opplag: 71 240

Opplag: 71 551

Opplag: 73 508

Opplag: 77 452

Opplag: 77 452

Handel

Handel og Kontor i Norge

70 720

71 240

71 551

73 508

77 452

77 452

10

hms magasinet

Opplag: 4 611

Opplag: 3 856

Opplag: 3 528

Opplag: 3 200

Opplag: 2 444

Opplag: 2 444

HMS Verneombud Helse Miljø Sikkerhet HMS ansvarlig magasinet hms Vanebo Forlag as Vanebo Fagpresse Ask Media AS verneutstyr Arbeidstøy personlig verneutstyr Ergonomi hjelpemidler HMS verktøy elektronisk HMS Sikkerhet førstehjelp og sikkerhetsprodukter Arbeidsmiljø og helse HMS opplæring

hold pusten

Opplag: 2 844

Opplag: 2 973

Opplag: 3 110

Opplag: 3 237

Lesertall: 6 000

Opplag: 3 505

Lesertall: 6 000

Opplag: 3 505

Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Kommuner Medisin Offentlig virksomhet Røntgen Utdanning Hold Pusten Norsk Radiografforbund stråleterapeuter bildediagnostikk ultralyd magnettomografi mr nuklærmedisin radioterapi radiografer sykehus sykdom kreft

Norsk Radiografforbund

2 844

2 973

3 110

3 237

3 505

3 505

6

6 000

6 000

horeca

Opplag: 5 091

Opplag: 5 020

Opplag: 5 015

Opplag: 5 016

Opplag: 4 506

Opplag: 4 506

Bensinstasjoner Butikk Dagligvare Hotell Institusjoner Kiosk Restaurant SERVERING

Ask media as

5 091

5 020

5 015

5 016

4 506

4 506

7

hr-magasinet

Opplag: 5 908

Opplag: 4 610

Opplag: 4 610

Bank Fagforeninger Fylkeskommuner Industri Kommuner LEDELSE Offentlig forvaltning Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Utdanning Økonomi Personal og ledelse Vanebo Fagpresse as Vanebo Forlag AS Ask Media AS rekruttering nedbemanning arbeidsmiljø frynsegoder jus arbeidslivet

hud & helse

Opplag: 6 937

Opplag: 5 677

Opplag: 4 905

Opplag: 4 523

Opplag: 4 327

Opplag: 4 327

Psoriatikeren Psoriasis og Eksemforbundet (PEF) eksem lege sykdom hud salve apotek kroniske hudlidelser behandling

i skolen

Opplag: 7 478

Opplag: 7 498

Opplag: 7 544

Opplag: 7 804

Opplag: 7 804

Opplag: 7 804

Skolenes landsforbund (SL)

7 478

7 498

7 544

7 804

7 804

7 804

9

jakt & fiske

Lesertall: 227 000

Opplag: 85 671

Lesertall: 208 000

Opplag: 84 187

Lesertall: 199 000

Opplag: 84 225

Lesertall: 199 000

Opplag: 81 509

Lesertall: 189 295

Opplag: 87 754

Lesertall: 189 295

Opplag: 87 754

Jakt & Fiske

Norges Jeger- og Fiskerforbund

85 671

84 187

84 225

81 509

87 754

87 754

8

227 000

208 000

199 000

199 000

189 295

189 295

juristen

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 310

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 698

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 436

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 337

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 214

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 214

Advokater

Norges Juristforbund

21 310

20 698

20 436

20 337

21 214

21 214

7

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

kjøkkensjefen

Opplag: 1 851

Opplag: 1 582

Opplag: 1 582

kjøkken

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL)

1 851

1 582

1 582

4

kjøkkenskriveren

Opplag: 2 697

Opplag: 2 703

Opplag: 2 727

Opplag: 2 695

Lesertall: 13 000

Opplag: 2 754

Lesertall: 13 000

Opplag: 2 754

Kjøkkenskriveren Kjøkken

Kost- og ernæringsforbundet

2 697

2 703

2 727

2 695

2 754

2 754

6

13 000

13 000

kjøttbransjen

Opplag: 1 463

Opplag: 1 391

Opplag: 1 391

Opplag: 1 391

Opplag: 1 408

Opplag: 1 408

Dagligvare

kjemi

Opplag: 1 889

Opplag: 1 757

Opplag: 1 517

Opplag: 1 517

Kjemi

klatring

Opplag: 3 236

Opplag: 3 312

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Klatring

kommunal rapport

Lesertall: 83 000

Opplag: 7 322

Lesertall: 74 000

Opplag: 6 769

Lesertall: 74 000

Opplag: 6 023

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 000

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 659

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 659

Avis Energi Fylkeskommuner Helse Kommuner Offentlig forvaltning Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Politikk Utdanning kommunal rapport Kommune Norge IKT økonomi folkevalgte økonomi

Kommunal Rapport AS

7 322

6 769

6 023

5 000

5 659

5 659

38

83 000

74 000

74 000

63 000

63 000

63 000

kontekst

Opplag: 8 929

Opplag: 9 056

Opplag: 9 051

Opplag: 9 169

Fritid Kultur Musikere Skolevesen Utdanning Musikk kultur musikk

CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR

8 929

9 056

9 051

9 169

kretsløpet

Opplag: 1 584

Opplag: 1 532

Opplag: 1 532

Opplag: 1 532

AVFALL EMBALLASJE Energi Kommuner Miljø Renhold Kretsløpet Kretsløpet AS avfall gjenvinning fagblad avfallshåndtering søppel

kysten

Opplag: 7 553

Opplag: 7 800

Opplag: 7 703

Opplag: 7 529

Opplag: 7 715

Opplag: 7 715

kysten

kystmagasinet

Opplag: 5 193

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Kystmagasinet fiske fiskenæring kyst sjø vann fiskeri teknologi fartøy industri båt fiskebåt oppdrettsnæring laks torsk kveite

landevei

Opplag: 5 371

Opplag: 4 514

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Landeveil andeveismagasin sykkel syklister Fri Flyt asfalt friluft

ledelse og teknikk

Opplag: 22 300

Opplag: 22 357

Opplag: 22 357

Forbundet for Ledelse og Teknikk

22 300

22 357

22 357

8

ledernytt

Lesertall: 11 000

Opplag: 7 547

lo-aktuelt

Opplag: 45 270

Opplag: 48 625

Opplag: 50 150

Opplag: 50 318

Opplag: 49 329

Opplag: 49 329

LO Aktuelt

Landsorganisasjonen i Norge

45 270

48 625

50 150

50 318

49 329

49 329

11

magasinet for fagorganiserte

Opplag: 137 610

Opplag: 135 910

Opplag: 139 980

Opplag: 155 447

Opplag: 152 262

Opplag: 152 262

Bygg Fagforeninger Papir Skogbruk Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet

Fellesforbundet

137 610

135 910

139 980

155 447

152 262

152 262

10

magasinet strek

Opplag: 4 126

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

strek kirke kristenliv teologisk politisk kulturelt kirkens dyphistorie strek media religion tro samfunn ideologi Gud fordypningsmagasin kristen kirke Filadelfiaforlaget pinsebevegelsen Vårt land Stiftelsen Betanien Oslo Metodistkirken Korsvei bevegelsen Menighetssøsterhjemmet

magma

Opplag: 18 059

Opplag: 17 558

Opplag: 18 791

Opplag: 19 916

Opplag: 18 968

Opplag: 18 968

økonomi

mestring

Opplag: 4 475

Opplag: 5 578

Opplag: 5 750

Opplag: 5 507

Opplag: 5 507

dyslektikeren dysleksi lesevansker skrivevansker lese skrive bokstaver dysleksiforbundet dyskalkuli språkvansker Dysleksi i Norge

moderne transport

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 099

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 579

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 432

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 234

Lesertall: 14 000

Opplag: 3 996

Lesertall: 14 000

Opplag: 3 996

Moderne Transport Bjørgu logistikk bil tog fly varer varebil truck lager Transportbrukere

Bjørgu AS

5 099

4 579

4 432

4 234

3 996

3 996

10

19 000

15 000

15 000

15 000

14 000

14 000

mur+betong

Opplag: 1 736

Opplag: 1 718

Opplag: 1 730

Opplag: 1 730

Opplag: 1 722

Opplag: 1 722

Tidsskriftet MUR

museum

Lesertall: 11 000

Opplag: 2 364

Museumsnytt

natur & miljø

Opplag: 19 004

Opplag: 19 916

Opplag: 20 937

Opplag: 20 937

Opplag: 28 837

Opplag: 28 837

Natur & Miljø

negotia magasin

Opplag: 21 446

Opplag: 21 248

Opplag: 21 133

Opplag: 21 133

Opplag: 20 889

Opplag: 20 889

Funksjonæren

nettverk

Opplag: 38 600

Opplag: 38 465

Opplag: 39 100

Opplag: 38 683

Opplag: 27 817

Opplag: 27 817

nettverk EL & IT Forbundet faglig stoff

EL & IT Forbundet

38 600

38 465

39 100

38 683

27 817

27 817

6

nff-magasinet

Opplag: 4 250

Opplag: 4 287

Opplag: 3 600

Opplag: 4 238

Opplag: 3 261

Opplag: 3 261

Magasinet Aktuell LO Stat norsk arbeidsliv innsikt og bakgrunn for egne meninger NFF magasinet

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

4 250

4 287

3 600

4 238

3 261

3 261

8

njf-magasinet

Opplag: 8 600

Opplag: 8 360

Opplag: 8 344

Opplag: 8 400

Opplag: 7 596

Opplag: 7 596

NJF magasinet LO Media Norsk Jernbaneforbund LOF

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

8 600

8 360

8 344

8 400

7 596

7 596

10

nnn-arbeideren

Opplag: 28 130

Opplag: 27 953

Opplag: 27 366

Opplag: 27 044

Opplag: 25 913

Opplag: 25 913

NNN arbeideren

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

28 130

27 953

27 366

27 044

25 913

25 913

9

norsk farmaceutisk tidsskrift

Opplag: 3 985

Opplag: 4 183

Opplag: 4 415

Opplag: 4 581

Opplag: 4 689

Opplag: 4 689

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

norsk fiskerinæring

Opplag: 2 370

Opplag: 2 380

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Norsk Fiskerinæring

norsk golf

Lesertall: 86 000

Lesertall: 86 000

Lesertall: 86 000

Opplag: 67 183

Lesertall: 86 000

Opplag: 67 183

Lesertall: 86 000

Opplag: 84 786

Lesertall: 86 000

Opplag: 84 786

Norsk Golf Norskgolf.no golf golfere lek moro spill sport golfball golfbane kølle

Norsk Golf AS

67 183

67 183

84 786

84 786

4

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

norsk hagetidend

Opplag: 23 710

Opplag: 22 612

Opplag: 22 113

Opplag: 22 113

Opplag: 21 829

Opplag: 21 829

Blomster Friluftsliv Fritid Gartnere Hobby LIVSKVALITET Miljø Norsk hagetidend Det norske hageselskap hage gress planter jord gartneri Det norske hageselskap blomster ugress busker planter

norsk landbruk

Lesertall: 82 000

Opplag: 10 663

Lesertall: 58 000

Opplag: 10 965

Lesertall: 84 000

Opplag: 10 935

Lesertall: 84 000

Opplag: 10 771

Lesertall: 72 997

Opplag: 11 876

Lesertall: 72 997

Opplag: 11 876

Norsk Landbruk

Tun Media AS

10 663

10 965

10 935

10 771

11 876

11 876

18

82 000

58 000

84 000

84 000

72 997

72 997

norsk skogbruk

Opplag: 3 183

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 496

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 057

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 088

Lesertall: 19 000

Opplag: 2 739

Lesertall: 19 000

Opplag: 2 739

Bønder Forlag Forskning Landbruk Offentlig forvaltning Skogbruk Treforedling/Trevare Norsk skogbruk Det norske Skogselskap skog sag sagbruk skogeiere skogsentreprenører skognatur tømmer ved natur

Det norske Skogselskap

3 183

3 496

3 057

3 088

2 739

2 739

11

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

ntl-magasinet

Opplag: 47 870

Opplag: 50 596

Opplag: 50 900

Opplag: 50 730

Opplag: 50 136

Opplag: 50 136

NTL magasinet LO Media Norsk Tjenestemannslag forbund lønn trygghet

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

47 870

50 596

50 900

50 730

50 136

50 136

10

optikeren

Opplag: 2 217

Opplag: 2 265

Opplag: 2 230

Opplag: 2 303

Opplag: 2 334

Opplag: 2 334

Optikeren

parat

Opplag: 41 437

Opplag: 41 437

Fagforeninger Priforum norsk arbeidsliv tariffspørsmål arbeidsmiljø likestilling rettigheter arbeidsforhold privatansattes arbeidsoppgaver problemstillinger innsikt medlemsbladet parat sammenslått 2fo

park & anlegg

Opplag: 1 796

Opplag: 1 739

Opplag: 1 631

Opplag: 1 674

Opplag: 1 625

Opplag: 1 625

Landskapsarkitekter

Norsk Gartnerforbund

1 796

1 739

1 631

1 674

1 625

1 625

10

pensjonisten

Lesertall: 333 000

Opplag: 205 140

Opplag: 213 120

Lesertall: 333 000

Opplag: 221 643

Lesertall: 333 000

Opplag: 222 267

Lesertall: 318 658

Opplag: 210 582

Lesertall: 318 658

Opplag: 210 582

Eldre

Pensjonistforbundet

205 140

213 120

221 643

222 267

210 582

210 582

9

333 000

333 000

333 000

318 658

318 658

politiforum

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 129

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 539

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 907

Lesertall: 25 000

Opplag: 20 029

Lesertall: 48 000

Opplag: 19 356

Lesertall: 48 000

Opplag: 19 356

Politiforum

Politiets Fellesforbund

19 129

19 539

19 907

20 029

19 356

19 356

11

25 000

25 000

25 000

25 000

48 000

48 000

posthornet

Opplag: 18 830

Opplag: 17 990

Opplag: 17 400

Opplag: 16 740

Opplag: 14 477

Opplag: 14 477

Posthornet LO Media Norsk Post og Kommunikasjonsforbund forbund post

Norsk post- og kommunikasjonsforbund

18 830

17 990

17 400

16 740

14 477

14 477

10

probeer dagligvarespesial

Opplag: 8 215

Opplag: 8 111

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

ProBeer Daligvare øl cider FAB kjøpmenn butikk drikke Kjøpmenn

probeer uteliv

Opplag: 5 137

Opplag: 5 108

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Krydder Kommunikasjon AS

5 137

5 108

5 407

5 407

5 407

5 407

4

ren mat

Opplag: 12 576

Opplag: 10 821

Opplag: 7 034

Opplag: 7 034

Opplag: 8 938

Opplag: 8 938

Ren mat jordvett økologi mat miljø i Norge helse

renholdsnytt

Opplag: 2 689

Opplag: 2 507

Opplag: 2 346

Opplag: 2 236

Opplag: 1 981

Opplag: 1 981

Institusjoner Kommuner Renhold Skolevesen Vanebo Fagpresse rengjøring renholdsbransjen Renholdsprodukters Leverandørforening RELE moderne renholdsmetoder utrustning vanebo forlag renholdsnytt Ask Media AS

rs-magasinet

Lesertall: 201 000

Opplag: 99 400

Lesertall: 201 000

Opplag: 119 839

Lesertall: 201 000

Opplag: 117 674

Lesertall: 201 000

Opplag: 136 855

Opplag: 172 487

Opplag: 172 487

RedningsSkøyta

Redningsselskapet

99 400

119 839

117 674

136 855

172 487

172 487

4

201 000

201 000

201 000

201 000

salong hud & velvære

Opplag: 3 300

Opplag: 3 195

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Salong frisør Norske frisør velværebedrifter Hudpleiere

Norske frisør- og velværebedrifter

3 300

3 195

3 144

3 144

3 144

3 144

4

seilmagasinet

Lesertall: 56 000

Opplag: 20 186

Lesertall: 43 000

Opplag: 13 158

Lesertall: 43 000

Opplag: 12 728

Lesertall: 43 000

Opplag: 10 204

Lesertall: 60 000

Opplag: 11 527

Lesertall: 60 000

Opplag: 11 527

SEILmagasinet Norsk Maritim Forlag seil båt skip seilglede vann strand bølger vind båtutstyr baat seilbaat vannglede frihet hav sjø

Norsk Maritimt Forlag AS

20 186

13 158

12 728

10 204

11 527

11 527

6

56 000

43 000

43 000

43 000

60 000

60 000

sikkerhet

Opplag: 4 144

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

sikkerhetssjefer

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

4 144

3 936

3 936

3 936

3 936

3 936

4

sinn og samfunn

Opplag: 6 494

Opplag: 7 018

Opplag: 7 295

Opplag: 7 295

Opplag: 7 851

Opplag: 7 851

Sinn og samfunn

sko

Opplag: 711

Opplag: 659

Opplag: 742

Opplag: 578

Opplag: 542

Opplag: 542

sko

skog

Lesertall: 77 000

Opplag: 32 179

Lesertall: 77 000

Opplag: 31 835

Lesertall: 76 000

Lesertall: 76 000

Lesertall: 76 000

Opplag: 29 711

Lesertall: 76 000

Opplag: 29 711

Bønder Jakt Landbruk Miljø Skogbruk

Norges Skogeierforbund

32 179

31 835

29 711

29 711

8

77 000

77 000

76 000

76 000

76 000

76 000

skolelederen

Opplag: 6 569

Opplag: 6 642

Opplag: 6 729

Opplag: 6 729

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 991

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 991

SKOLELEDEREN

Skolelederforbundet

6 569

6 642

6 729

6 729

6 991

6 991

8

19 000

19 000