Tittel
Utgiver
Opplag
Frekvens
Antall lesere
Redaktør

Økologisk Landbruk

Opplag: 1 510

Opplag: 1 510

Opplag: 1 510

advokatbladet

Lesertall: 26 000

Opplag: 9 559

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 161

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 072

Lesertall: 26 000

Opplag: 10 157

Lesertall: 29 000

Opplag: 10 350

Lesertall: 29 000

Opplag: 10 350

Lesertall: 29 000

Opplag: 10 862

Advokater

Den Norske Advokatforening

9 559

10 161

10 072

10 157

10 350

10 350

10 862

7

26 000

26 000

26 000

26 000

29 000

29 000

29 000

agenda 3:16

Lesertall: 41 000

Opplag: 8 741

Lesertall: 38 000

Opplag: 8 155

Lesertall: 38 000

Opplag: 7 619

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 956

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 377

Lesertall: 38 000

Opplag: 6 377

Lesertall: 38 000

Opplag: 5 569

agenda 3:16 kristen kristne gud jesus religion bibel frelse normisjon misjon tro kultur gud bønn kirke hele tro håp kjærlighet legeme sjel livssyn verdispørsmål kirke Normisjon

Normisjon

8 741

8 155

7 619

6 956

6 377

6 377

5 569

7

41 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

38 000

aksess

Lesertall: 10 400

Lesertall: 10 400

Lesertall: 10 400

Opplag: 2 394

ABM-Media AS

2 394

4

10 400

10 400

10 400

ambulanseforum

Opplag: 2 577

Opplag: 2 744

Opplag: 2 802

Opplag: 2 723

Ambulanseforum

anlegg & transport

Lesertall: 37 000

Opplag: 11 404

Lesertall: 35 000

Opplag: 9 905

Lesertall: 35 000

Opplag: 9 164

Lesertall: 35 000

Opplag: 7 870

Lesertall: 26 000

Opplag: 6 316

Lesertall: 26 000

Opplag: 6 316

Lesertall: 26 000

Opplag: 5 212

Anlegg & Transport

Bjørgu AS

11 404

9 905

9 164

7 870

6 316

6 316

5 212

11

37 000

35 000

35 000

35 000

26 000

26 000

26 000

apéritif

Lesertall: 37 000

Opplag: 5 456

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 335

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 276

Lesertall: 43 000

Opplag: 4 990

Lesertall: 42 000

Opplag: 4 928

Lesertall: 42 000

Opplag: 4 928

Lesertall: 40 000

Opplag: 4 927

Aperitif

Aperitif AS

5 456

5 335

5 276

4 990

4 928

4 928

4 927

7

37 000

43 000

43 000

43 000

42 000

42 000

40 000

appell

Opplag: 31 114

Opplag: 30 889

Opplag: 30 622

Opplag: 30 622

Opplag: 30 032

Opplag: 30 032

Opplag: 30 262

Appell

Norsk Folkehjelp

31 114

30 889

30 622

30 622

30 032

30 032

30 262

4

arbeidsmanden

Opplag: 31 891

Opplag: 32 246

Opplag: 32 500

Opplag: 33 113

Opplag: 31 960

Opplag: 31 960

Opplag: 31 738

arbeidsmanden arbeid Arbeidsmandsforbundet

Norsk Arbeidsmandsforbund

31 891

32 246

32 500

33 113

31 960

31 960

31 738

8

arkitektur

Opplag: 6 263

Opplag: 6 274

Opplag: 6 228

Opplag: 6 147

Opplag: 6 190

Opplag: 6 190

Opplag: 6 190

Arkitekter

Norske arkitekters landsforbund

6 263

6 274

6 228

6 147

6 190

6 190

6 190

6

astmaallergi

Opplag: 9 085

Opplag: 9 696

Opplag: 9 423

Opplag: 9 172

Opplag: 8 457

Opplag: 8 457

Opplag: 7 939

Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Hygiene HØRSEL Medisin Offentlig myndighet PolitikK Utdanning Astma allergi astmaallergi Norges Astma og Allergiforbund

Norges Astma- og Allergiforbund

9 085

9 696

9 423

9 172

8 457

8 457

7 939

4

audiografen

Opplag: 442

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Opplag: 417

Audiografen

båtmagasinet

Lesertall: 79 000

Opplag: 7 156

Lesertall: 53 000

Opplag: 5 584

Lesertall: 53 000

Opplag: 4 463

Lesertall: 115 000

Opplag: 8 749

Lesertall: 131 000

Opplag: 10 281

Lesertall: 131 000

Opplag: 10 281

Lesertall: 99 000

Opplag: 8 630

PRAKTISK BÅTLIV Menn

Norsk Maritimt Forlag AS

7 156

5 584

4 463

8 749

10 281

10 281

8 630

8

79 000

53 000

53 000

115 000

131 000

131 000

99 000

baker og konditor

Opplag: 474

Lesertall: 3 000

Opplag: 658

Lesertall: 3 000

Opplag: 622

Lesertall: 3 000

Opplag: 638

Lesertall: 3 000

Opplag: 617

Lesertall: 3 000

Opplag: 617

Lesertall: 3 000

Opplag: 660

Bakeri Konditori Baker og Konditor Bakeriutsalg Brød Kaker søtsaker kafeer gjær mel sukker mat Baker og Konditorbransjens Landsforbund Vest Vind Media AS loff rundstykker korn boller Håndverks og industribaker

Matmedia AS

474

658

622

638

617

617

660

6

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

barnehagefolk

Opplag: 3 899

Opplag: 3 633

Opplag: 3 647

Opplag: 3 414

Opplag: 3 548

Opplag: 3 548

Opplag: 3 064

Barnehagefolk barnehagefolket barnehagefeltet kunnskapsdeling

Habitus as/Pedagogisk forum

3 899

3 633

3 647

3 414

3 548

3 548

3 064

4

bedre gardsdrift

Opplag: 17 509

Opplag: 16 966

Opplag: 16 490

Opplag: 15 549

Opplag: 13 513

Opplag: 13 513

Opplag: 12 835

Bedre Gardsdrift

bedre skole

Lesertall: 107 000

Opplag: 109 558

Lesertall: 206 000

Opplag: 115 156

Lesertall: 206 000

Opplag: 122 767

Lesertall: 206 000

Opplag: 120 963

Lesertall: 217 000

Opplag: 110 584

Lesertall: 217 000

Opplag: 110 584

Lesertall: 192 000

Opplag: 107 133

Bedre Skole

Utdanningsforbundet

109 558

115 156

122 767

120 963

110 584

110 584

107 133

4

107 000

206 000

206 000

206 000

217 000

217 000

192 000

billedkunst

Opplag: 3 479

Opplag: 3 775

Opplag: 3 560

Opplag: 3 580

Opplag: 3 658

Opplag: 3 658

Opplag: 3 807

Billedkunst

Norske Billedkunstnere

3 479

3 775

3 560

3 580

3 658

3 658

3 807

4

bioingeniøren

Opplag: 7 017

Opplag: 7 156

Opplag: 7 234

Opplag: 7 226

Opplag: 7 358

Opplag: 7 358

Opplag: 7 463

Farmasi Forskning Helse Helseinstitusjoner Ingeniører Kvinner Laboratorier Medisin Offentlig myndighet Utdanning bioingeniøren Bioingeniørfaglig institutt

blikkenslageren

Opplag: 1 573

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 515

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 331

Lesertall: 5 000

Opplag: 630

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 707

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 707

Lesertall: 5 000

Opplag: 1 575

Arkitekter Bygg Eiendom Entreprenører Ingeniører Kommuner Konsulenter blikkenslager blikkenslageren ventilasjon fasade tak verktøy teknologi materialewr innovasjon

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund

1 573

1 515

1 331

630

1 707

1 707

1 575

7

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

bobil og caravan magasinet

Opplag: 27 624

Opplag: 27 624

Opplag: 23 373

Opplag: 23 373

Opplag: 20 922

Bobil og Caravan magasinet Norsk Bobil og Caravan Club bobil ferie glede camping bil glede fellesskap BoCM campere caravanbransjen

bok & bibliotek

Lesertall: 10 000

Opplag: 3 450

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 376

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 443

Lesertall: 9 000

Opplag: 3 383

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 125

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 125

Lesertall: 11 000

Opplag: 2 986

Bibliotek Bokhandlere Data Forlag Forskning Fylkeskommuner Informasjon Kommuner Kultur PolitikK bok og bibliotek ABM utvikling

ABM-Media AS

3 450

3 376

3 443

3 383

3 125

3 125

2 986

5

10 000

9 000

9 000

9 000

11 000

11 000

11 000

bondebladet

Lesertall: 132 000

Opplag: 61 809

Lesertall: 112 000

Opplag: 60 798

Lesertall: 112 000

Opplag: 59 931

Lesertall: 112 000

Opplag: 58 389

Lesertall: 130 252

Opplag: 56 503

Lesertall: 130 252

Opplag: 56 503

Lesertall: 130 252

Opplag: 54 739

Bondebladet

Tun Media AS

61 809

60 798

59 931

58 389

56 503

56 503

54 739

48

132 000

112 000

112 000

112 000

130 252

130 252

130 252

brann & redning

Opplag: 7 280

Opplag: 7 107

Opplag: 6 984

Opplag: 6 910

Opplag: 6 061

Opplag: 6 061

Opplag: 6 232

brannmannen brann redningspersonell redningstjenesten nødetater sivilforsvaret frivillige organisasjoner myndigheter ulykker Oslo Brannkorpsforening brannredning

Oslo Brannkorpsforening

7 280

7 107

6 984

6 910

6 061

6 061

6 232

6

buskap

Lesertall: 28 000

Opplag: 11 531

Lesertall: 28 000

Opplag: 11 696

Lesertall: 28 000

Opplag: 10 688

Lesertall: 28 000

Opplag: 10 730

Lesertall: 28 000

Opplag: 9 874

Lesertall: 28 000

Opplag: 9 874

Opplag: 9 812

Buskap

Geno SA

11 531

11 696

10 688

10 730

9 874

9 874

9 812

8

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

byggeindustrien

Lesertall: 63 000

Opplag: 13 042

Opplag: 12 670

Opplag: 12 729

Opplag: 12 362

Opplag: 31 898

Opplag: 31 898

Lesertall: 122 000

Opplag: 38 341

Byggeindustrien Bygg og anleggsbransjen

Bygg og Anlegg Media AS

13 042

12 670

12 729

12 362

31 898

31 898

38 341

20

63 000

122 000

byggmesteren

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 628

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 622

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 642

Lesertall: 39 000

Opplag: 5 414

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 127

Lesertall: 43 000

Opplag: 5 127

Lesertall: 43 000

Opplag: 4 852

BYGGMESTEREN

Byggforlaget A/S

5 628

5 622

5 642

5 414

5 127

5 127

4 852

6

39 000

39 000

39 000

39 000

43 000

43 000

43 000

computerworld

Computer Communications AS

dagens medisin

Opplag: 8 583

Opplag: 8 583

Opplag: 7 688

dagligvarehandelen

Lesertall: 71 000

Opplag: 18 188

Lesertall: 71 000

Opplag: 15 359

Lesertall: 71 000

Opplag: 14 848

Lesertall: 71 000

Opplag: 14 379

Lesertall: 65 000

Opplag: 13 636

Lesertall: 65 000

Opplag: 13 636

Lesertall: 65 000

Opplag: 13 904

Dagligvarehandelen

Medier og Ledelse AS

18 188

15 359

14 848

14 379

13 636

13 636

13 904

35

71 000

71 000

71 000

71 000

65 000

65 000

65 000

den norske tannlegeforenings tidende

Opplag: 6 303

Opplag: 6 439

Opplag: 6 842

Opplag: 6 886

Opplag: 6 860

Opplag: 6 860

Opplag: 6 900

Bibliotek

diabetes

Opplag: 29 270

Lesertall: 89 000

Opplag: 31 245

Lesertall: 89 000

Lesertall: 89 000

Opplag: 29 311

Lesertall: 85 000

Opplag: 29 514

Lesertall: 85 000

Opplag: 29 514

Lesertall: 85 000

Opplag: 30 290

Lærere

Diabetesforbundet

29 270

31 245

29 311

29 514

29 514

30 290

4

89 000

89 000

89 000

85 000

85 000

85 000

diabetesfag

Opplag: 3 598

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 405

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 205

Lesertall: 11 000

Opplag: 4 135

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 098

Lesertall: 11 000

Opplag: 3 098

Lesertall: 11 000

Opplag: 2 990

Lærere

Diabetesforbundet

3 598

3 405

3 205

4 135

3 098

3 098

2 990

4

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

din hørsel

Opplag: 60 744

Lesertall: 157 000

Opplag: 61 307

Lesertall: 157 000

Opplag: 63 070

Lesertall: 157 000

Opplag: 63 362

Lesertall: 161 500

Opplag: 60 215

Lesertall: 161 500

Opplag: 60 215

Lesertall: 161 500

Opplag: 59 445

Bank

Hørselshemmedes Landsforbund

60 744

61 307

63 070

63 362

60 215

60 215

59 445

6

157 000

157 000

157 000

161 500

161 500

161 500

dronemagasinet

Norsk Forening for ubemannet luftfart (UAS Norway)

elektronikk

Opplag: 6 464

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 026

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 068

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 664

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 624

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 624

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 646

Ingeniører Data Elektronikk Forsvar Industri elektro elektrisitet elektriske elektronisk Elektronikkforlaget AS

Elektronikkforlaget AS

6 464

6 026

6 068

5 664

5 624

5 624

5 646

11

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

ergoterapeuten

Opplag: 4 214

Opplag: 4 225

Opplag: 4 416

Opplag: 4 416

Opplag: 4 502

Opplag: 4 502

Opplag: 4 557

ergoterapi

Norsk Ergoterapeutforbund

4 214

4 225

4 416

4 416

4 502

4 502

4 557

6

første steg

Lesertall: 37 000

Opplag: 30 795

Lesertall: 67 000

Opplag: 29 793

Lesertall: 67 000

Opplag: 31 051

Lesertall: 67 000

Opplag: 30 853

Lesertall: 69 000

Opplag: 32 098

Lesertall: 69 000

Opplag: 32 098

Lesertall: 71 000

Opplag: 31 341

første steg

Utdanningsforbundet

30 795

29 793

31 051

30 853

32 098

32 098

31 341

3

37 000

67 000

67 000

67 000

69 000

69 000

71 000

fagbladet

Lesertall: 252 000

Opplag: 355 013

Lesertall: 252 000

Opplag: 361 895

Lesertall: 252 000

Opplag: 365 750

Lesertall: 252 000

Opplag: 380 512

Lesertall: 355 196

Opplag: 391 468

Lesertall: 355 196

Opplag: 391 468

Lesertall: 355 196

Opplag: 387 007

Fagbladet Fagforeninger Helse Kommuner Offentlig virksomhet Omsorgsarbeid Fagforbundet kommunal sektor Helse og sosial

Fagforbundet

355 013

361 895

365 750

380 512

391 468

391 468

387 007

6

252 000

252 000

252 000

252 000

355 196

355 196

355 196

fagbladet gravplassen

Opplag: 1 204

Opplag: 1 170

Opplag: 1 154

Opplag: 1 069

Opplag: 1 054

Opplag: 1 054

Opplag: 1 040

Arkitekter Entreprenører Gartnere Håndverk Ingeniører Kommuner Offentlig forvaltning Kirkegården kirkegård gravlund Norsk Forening for Kirkegårdskultur

Norsk forening for gravplasskultur

1 204

1 170

1 154

1 069

1 054

1 054

1 040

4

finansfokus

Lesertall: 40 000

Opplag: 32 449

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 522

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 852

Lesertall: 35 000

Opplag: 32 247

Lesertall: 40 000

Opplag: 33 432

Lesertall: 40 000

Opplag: 33 432

Lesertall: 42 000

Opplag: 34 985

Finansfokus

Finansforbundet

32 449

32 522

32 852

32 247

33 432

33 432

34 985

4

40 000

35 000

35 000

35 000

40 000

40 000

42 000

fjell og vidde

Lesertall: 400 000

Opplag: 171 684

Lesertall: 399 000

Opplag: 172 370

Lesertall: 376 000

Opplag: 171 393

Lesertall: 376 000

Opplag: 173 767

Lesertall: 370 974

Opplag: 170 130

Lesertall: 370 974

Opplag: 170 130

Lesertall: 349 000

Opplag: 164 290

Hobby Hund Jakt Sykkel Bank Familie Ferie Friluftsliv Fritid Miljø SKISPORT Sport Ungdom fjell og vidde gevær ryper kanin elg rådyr jeger Den Norske Turistforening fiske fisk ørret laks fiskestand hare rev vann tur bær lyng

Den Norske Turistforening

171 684

172 370

171 393

173 767

170 130

170 130

164 290

4

400 000

399 000

376 000

376 000

370 974

370 974

349 000

flynytt

Opplag: 4 550

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

Opplag: 3 949

avansert teknologi

Norges Luftsportforbund

4 550

3 949

3 949

3 949

3 949

3 949

6

folkemusikk

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

Opplag: 1 708

FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans

1 708

1 708

1 708

1 708

1 708

4

fontene

Opplag: 28 824

Opplag: 29 154

Opplag: 29 686

Opplag: 31 010

Opplag: 32 784

Opplag: 32 784

Opplag: 33 868

EMBLA OG FONTENE

Fellesorganisasjonen (FO)

28 824

29 154

29 686

31 010

32 784

32 784

33 868

12

forskerforum

Opplag: 20 637

Opplag: 21 581

Opplag: 22 314

Opplag: 21 383

Opplag: 21 860

Opplag: 21 860

Opplag: 21 786

Forskere

forskningspolitikk

Fagforeninger Forskning Offentlig virksomhet PolitikK Skolevesen Utdanning Forskningspolitikk NIFU STEP Studier innovasjon forskning utdanning

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

4

forsvarets forum

Opplag: 63 427

Opplag: 57 658

Opplag: 63 306

Opplag: 62 219

Lesertall: 126 000

Opplag: 60 166

Lesertall: 126 000

Opplag: 60 166

Lesertall: 126 000

Opplag: 49 266

F forsvarets forum soldater marine militære hæren forsvar Oslo mil/Akershus våpen fly krig Forsvarets forum ansatte i Forsvaret vernepliktige som avtjener førstegangstjeneste

Forsvarets fellestjenester (FFT)

63 427

57 658

63 306

62 219

60 166

60 166

49 266

4

126 000

126 000

126 000

fotterapeuten

Opplag: 1 109

Opplag: 1 050

Opplag: 1 050

Opplag: 1 050

Opplag: 1 050

Opplag: 1 250

Fotterapeutenlselvstendig fotterapeutelever føtter helse fot føtter sopp negler ben bein Fotterapeutforbundet helsepersonell helseinstitusjoner fotsopp eksem

Fotterapeutforbundet

1 109

1 050

1 050

1 050

1 050

1 250

4

framtiden i våre hender

Opplag: 21 588

Opplag: 23 517

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Opplag: 25 276

Folkevett

Framtiden i våre hender

21 588

23 517

25 276

25 276

25 276

25 276

25 276

3

fri flyt

Lesertall: 80 000

Opplag: 9 840

Lesertall: 80 000

Opplag: 7 718

Lesertall: 80 000

Opplag: 6 584

Lesertall: 80 000

Opplag: 6 584

Lesertall: 98 000

Opplag: 18 303

Lesertall: 98 000

Opplag: 18 303

Lesertall: 98 000

Opplag: 16 939

fri flyt sport ungdom aktivitet bevegelse ski snø action aktuelt inspirerende kritisk underholdende magasin moderne friluftsaktiviteter off piste løssnø snowboard friluftslivintersserte alpint kite klatring elvesport terrengsykling

Fri Flyt AS

9 840

7 718

6 584

6 584

18 303

18 303

16 939

8

80 000

80 000

80 000

80 000

98 000

98 000

98 000

friluftsliv

Opplag: 8 285

Opplag: 8 285

Opplag: 8 285

Opplag: 5 050

Opplag: 5 050

Opplag: 5 050

Friluftsliv

Friluftsliv Multimedia AS

8 285

8 285

8 285

5 050

5 050

5 050

6

frisør

Opplag: 8 983

Opplag: 8 658

Opplag: 8 569

Opplag: 8 569

Opplag: 6 315

Opplag: 6 315

Opplag: 6 315

frisør

Norske frisør- og velværebedrifter

8 983

8 658

8 569

8 569

6 315

6 315

6 315

4

fuglehunden

Opplag: 8 535

Opplag: 8 339

Opplag: 8 588

Opplag: 8 964

Opplag: 10 174

Opplag: 10 174

Opplag: 10 414

Fuglehunden

Fuglehunden AS

8 535

8 339

8 588

8 964

10 174

10 174

10 414

6

fysioterapeuten

Opplag: 9 373

Opplag: 9 348

Opplag: 9 095

Opplag: 9 095

Lesertall: 27 000

Opplag: 9 253

Lesertall: 27 000

Opplag: 9 253

Lesertall: 27 000

Opplag: 9 516

Tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN

Norsk Fysioterapeutforbund

9 373

9 348

9 095

9 095

9 253

9 253

9 516

5

27 000

27 000

27 000

gamer.no

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Lesertall: 70 000

Gamer.no dataspill og e sport dataspill glede data gamer lek moro nett

Good Game AS

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

gartneryrket

Opplag: 1 615

Opplag: 1 547

Opplag: 1 579

Opplag: 1 479

Opplag: 1 524

Opplag: 1 524

Opplag: 1 426

Blomster Bønder Gartnere Landbruk Lærere Næringsmiddel industri planter jord drivhus skadedyr snegler biller jordbær poteter grønnsaker grønt Norsk Gartnerforbund næringspolitisk trær hage sniler høy gress insekter grønt sprøytemidler gift frukt bær ugress busker

Norsk Gartnerforbund

1 615

1 547

1 579

1 479

1 524

1 524

1 426

12

glass & fasade

Opplag: 4 145

Opplag: 4 123

Opplag: 4 102

Opplag: 4 188

Opplag: 3 831

Opplag: 3 831

Opplag: 3 603

glass

Glass og Fasadeforeningen

4 145

4 123

4 102

4 188

3 831

3 831

3 603

4

hageguiden

Opplag: 2 917

Opplag: 2 917

Opplag: 3 751

handikapnytt

Lesertall: 54 000

Opplag: 15 903

Lesertall: 54 000

Opplag: 15 589

Lesertall: 54 000

Opplag: 14 088

Lesertall: 54 000

Opplag: 13 325

Lesertall: 54 000

Opplag: 12 260

Lesertall: 54 000

Opplag: 12 260

Lesertall: 54 000

Opplag: 12 333

Handikapnytt

Norges Handikapforbund

15 903

15 589

14 088

13 325

12 260

12 260

12 333

6

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

helsefagarbeideren

Opplag: 10 010

Opplag: 10 176

Opplag: 10 957

Opplag: 11 334

Opplag: 12 980

Opplag: 12 980

Opplag: 14 207

Ressurs

Helsefagarbeiderforbundet

10 010

10 176

10 957

11 334

12 980

12 980

14 207

4

hk-nytt

Opplag: 70 720

Opplag: 71 240

Opplag: 71 551

Opplag: 73 508

Opplag: 77 452

Opplag: 77 452

Opplag: 73 837

Handel

Handel og Kontor i Norge

70 720

71 240

71 551

73 508

77 452

77 452

73 837

10

hms magasinet

Opplag: 4 611

Opplag: 3 856

Opplag: 3 528

Opplag: 3 200

Opplag: 2 444

Opplag: 2 444

Opplag: 2 232

HMS Verneombud Helse Miljø Sikkerhet HMS ansvarlig magasinet hms Vanebo Forlag as Vanebo Fagpresse Ask Media AS verneutstyr Arbeidstøy personlig verneutstyr Ergonomi hjelpemidler HMS verktøy elektronisk HMS Sikkerhet førstehjelp og sikkerhetsprodukter Arbeidsmiljø og helse HMS opplæring

Ask media as

4 611

3 856

3 528

3 200

2 444

2 444

2 232

6

hold pusten

Opplag: 2 844

Opplag: 2 973

Opplag: 3 110

Opplag: 3 237

Lesertall: 6 000

Opplag: 3 505

Lesertall: 6 000

Opplag: 3 505

Lesertall: 7 000

Opplag: 3 559

Fagforeninger Forskning Helse Helseinstitusjoner Kommuner Medisin Offentlig virksomhet Røntgen Utdanning Hold Pusten Norsk Radiografforbund stråleterapeuter bildediagnostikk ultralyd magnettomografi mr nuklærmedisin radioterapi radiografer sykehus sykdom kreft

Norsk Radiografforbund

2 844

2 973

3 110

3 237

3 505

3 505

3 559

6

6 000

6 000

7 000

horeca

Opplag: 5 091

Opplag: 5 020

Opplag: 5 015

Opplag: 5 016

Opplag: 4 506

Opplag: 4 506

Opplag: 4 251

Bensinstasjoner Butikk Dagligvare Hotell Institusjoner Kiosk Restaurant SERVERING

Ask media as

5 091

5 020

5 015

5 016

4 506

4 506

4 251

7

hr-magasinet

Opplag: 5 908

Opplag: 4 610

Opplag: 4 610

Opplag: 4 102

Bank Fagforeninger Fylkeskommuner Industri Kommuner LEDELSE Offentlig forvaltning Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Utdanning Økonomi Personal og ledelse Vanebo Fagpresse as Vanebo Forlag AS Ask Media AS rekruttering nedbemanning arbeidsmiljø frynsegoder jus arbeidslivet

hud & helse

Opplag: 6 937

Opplag: 5 677

Opplag: 4 905

Opplag: 4 523

Opplag: 4 327

Opplag: 4 327

Opplag: 3 771

Psoriatikeren Psoriasis og Eksemforbundet (PEF) eksem lege sykdom hud salve apotek kroniske hudlidelser behandling

Psoriasis- og eksemforbundet

6 937

5 677

4 905

4 523

4 327

4 327

3 771

4

i skolen

Opplag: 7 478

Opplag: 7 498

Opplag: 7 544

Opplag: 7 804

Opplag: 7 804

Opplag: 7 804

Opplag: 7 804

Skolenes landsforbund (SL)

7 478

7 498

7 544

7 804

7 804

7 804

7 804

9

jakt & fiske

Lesertall: 227 000

Opplag: 85 671

Lesertall: 208 000

Opplag: 84 187

Lesertall: 199 000

Opplag: 84 225

Lesertall: 199 000

Opplag: 81 509

Lesertall: 189 295

Opplag: 87 754

Lesertall: 189 295

Opplag: 87 754

Lesertall: 189 295

Opplag: 87 045

Jakt & Fiske

Norges Jeger- og Fiskerforbund

85 671

84 187

84 225

81 509

87 754

87 754

87 045

8

227 000

208 000

199 000

199 000

189 295

189 295

189 295

journalisten

Opplag: 8 093

Opplag: 8 093

Opplag: 8 343

Journalisten

juristen

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 310

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 698

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 436

Lesertall: 24 000

Opplag: 20 337

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 214

Lesertall: 24 000

Opplag: 21 214

Lesertall: 24 000

Opplag: 22 080

Advokater

Norges Juristforbund

21 310

20 698

20 436

20 337

21 214

21 214

22 080

7

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

kjøkkensjefen

Opplag: 1 851

Opplag: 1 582

Opplag: 1 582

Opplag: 1 503

kjøkken

Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL)

1 851

1 582

1 582

1 503

4

kjøkkenskriveren

Opplag: 2 697

Opplag: 2 703

Opplag: 2 727

Opplag: 2 695

Lesertall: 13 000

Opplag: 2 754

Lesertall: 13 000

Opplag: 2 754

Lesertall: 13 000

Opplag: 2 591

Kjøkkenskriveren Kjøkken

Kost- og ernæringsforbundet

2 697

2 703

2 727

2 695

2 754

2 754

2 591

6

13 000

13 000

13 000

kjøttbransjen

Opplag: 1 463

Opplag: 1 391

Opplag: 1 391

Opplag: 1 391

Opplag: 1 408

Opplag: 1 408

Opplag: 1 029

Dagligvare

kjemi

Opplag: 1 889

Opplag: 1 757

Opplag: 1 517

Opplag: 1 517

Opplag: 1 486

Kjemi

klatring

Opplag: 3 236

Opplag: 3 312

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Opplag: 3 154

Klatring

kommunal rapport

Lesertall: 83 000

Opplag: 7 322

Lesertall: 74 000

Opplag: 6 769

Lesertall: 74 000

Opplag: 6 023

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 000

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 659

Lesertall: 63 000

Opplag: 5 659

Lesertall: 117 000

Opplag: 5 330

Avis Energi Fylkeskommuner Helse Kommuner Offentlig forvaltning Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Politikk Utdanning kommunal rapport Kommune Norge IKT økonomi folkevalgte økonomi

Kommunal Rapport AS

7 322

6 769

6 023

5 000

5 659

5 659

5 330

37

83 000

74 000

74 000

63 000

63 000

63 000

117 000

kontekst

Opplag: 8 929

Opplag: 9 056

Opplag: 9 051

Opplag: 9 169

Fritid Kultur Musikere Skolevesen Utdanning Musikk kultur musikk

CREO - FORBUNDET FOR KUNST OG KULTUR

8 929

9 056

9 051

9 169

kretsløpet

Opplag: 1 584

Opplag: 1 532

Opplag: 1 532

Opplag: 1 532

Opplag: 1 532

AVFALL EMBALLASJE Energi Kommuner Miljø Renhold Kretsløpet Kretsløpet AS avfall gjenvinning fagblad avfallshåndtering søppel

kysten

Opplag: 7 553

Opplag: 7 800

Opplag: 7 703

Opplag: 7 529

Opplag: 7 715

Opplag: 7 715

Opplag: 7 648

kysten

Forbundet KYSTEN

7 553

7 800

7 703

7 529

7 715

7 715

7 648

5

kystmagasinet

Opplag: 5 193

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Opplag: 5 346

Kystmagasinet fiske fiskenæring kyst sjø vann fiskeri teknologi fartøy industri båt fiskebåt oppdrettsnæring laks torsk kveite

Oceanspace Media AS

5 193

5 346

5 346

5 346

5 346

5 346

9

landevei

Opplag: 5 371

Opplag: 4 514

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Opplag: 4 729

Landeveil andeveismagasin sykkel syklister Fri Flyt asfalt friluft

ledernytt

Lesertall: 11 000

Opplag: 7 547

Lesertall: 11 000

Opplag: 7 547

Lesertall: 12 000

Opplag: 7 700

blank image

Bull Media Consulting AS

7 547

7 547

7 700

6

11 000

11 000

12 000

lo-aktuelt

Opplag: 45 270

Opplag: 48 625

Opplag: 50 150

Opplag: 50 318

Opplag: 49 329

Opplag: 49 329

Opplag: 48 080

LO Aktuelt

Landsorganisasjonen i Norge

45 270

48 625

50 150

50 318

49 329

49 329

48 080

11

magasinet for fagorganiserte

Opplag: 137 610

Opplag: 135 910

Opplag: 139 980

Opplag: 155 447

Opplag: 152 262

Opplag: 152 262

Opplag: 151 962

Bygg Fagforeninger Papir Skogbruk Magasinet for fagorganiserte Fellesforbundet

Fellesforbundet

137 610

135 910

139 980

155 447

152 262

152 262

151 962

8

magasinet strek

Opplag: 4 126

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

Opplag: 4 267

Opplag: 3 873

strek kirke kristenliv teologisk politisk kulturelt kirkens dyphistorie strek media religion tro samfunn ideologi Gud fordypningsmagasin kristen kirke Filadelfiaforlaget pinsebevegelsen Vårt land Stiftelsen Betanien Oslo Metodistkirken Korsvei bevegelsen Menighetssøsterhjemmet

Strek Media AS

4 126

4 267

4 267

4 267

4 267

3 873

5

magasinet styrke

Opplag: 57 150

Opplag: 57 150

Opplag: 53 580

magma

Opplag: 18 059

Opplag: 17 558

Opplag: 18 791

Opplag: 19 916

Opplag: 18 968

Opplag: 18 968

Opplag: 21 956

økonomi

Econa

18 059

17 558

18 791

19 916

18 968

18 968

21 956

5

mentalt perspektiv

Opplag: 6 494

Opplag: 7 018

Opplag: 7 295

Opplag: 7 295

Opplag: 7 851

Opplag: 7 851

Opplag: 8 943

Sinn og samfunn

mestring

Opplag: 4 475

Opplag: 5 578

Opplag: 5 750

Opplag: 5 507

Opplag: 5 507

Lesertall: 9 000

Opplag: 5 390

dyslektikeren dysleksi lesevansker skrivevansker lese skrive bokstaver dysleksiforbundet dyskalkuli språkvansker Dysleksi i Norge

Dysleksi Norge

4 475

5 578

5 750

5 507

5 507

5 390

4

9 000

moderne transport

Lesertall: 19 000

Opplag: 5 099

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 579

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 432

Lesertall: 15 000

Opplag: 4 234

Lesertall: 14 000

Opplag: 3 996

Lesertall: 14 000

Opplag: 3 996

Lesertall: 14 000

Opplag: 3 812

Moderne Transport Bjørgu logistikk bil tog fly varer varebil truck lager Transportbrukere

Bjørgu AS

5 099

4 579

4 432

4 234

3 996

3 996

3 812

10

19 000

15 000

15 000

15 000

14 000

14 000

14 000

mur+betong

Opplag: 1 736

Opplag: 1 718

Opplag: 1 730

Opplag: 1 730

Opplag: 1 722

Opplag: 1 722

Opplag: 1 721

Tidsskriftet MUR

museum

Lesertall: 10 000

Opplag: 2 297

Lesertall: 10 000

Opplag: 2 415

Lesertall: 10 000

Opplag: 2 470

Lesertall: 10 000

Opplag: 2 391

Lesertall: 10 000

Opplag: 2 364

Lesertall: 11 000

Opplag: 2 364

Lesertall: 11 000

Opplag: 2 304

Museumsnytt

ABM-Media AS

2 297

2 415

2 470

2 391

2 364

2 364

2 304

4

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

11 000

11 000

natur & miljø

Opplag: 19 004

Opplag: 19 916

Opplag: 20 937

Opplag: 20 937

Opplag: 28 837

Opplag: 28 837

Opplag: 28 159

Natur & Miljø

naturpress.no

Transit media AS

negotia magasin

Opplag: 21 446

Opplag: 21 248

Opplag: 21 133

Opplag: 21 133

Opplag: 20 889

Opplag: 20 889

Opplag: 21 534

Funksjonæren

Negotia

21 446

21 248

21 133

21 133

20 889

20 889

21 534

4

nettverk

Opplag: 38 600

Opplag: 38 465

Opplag: 39 100

Opplag: 38 683

Opplag: 27 817

Opplag: 27 817

Opplag: 25 490

nettverk EL & IT Forbundet faglig stoff

EL & IT Forbundet

38 600

38 465

39 100

38 683

27 817

27 817

25 490

6

nff-magasinet

Opplag: 4 250

Opplag: 4 287

Opplag: 3 600

Opplag: 4 238

Opplag: 3 261

Opplag: 3 261

Opplag: 3 525

Magasinet Aktuell LO Stat norsk arbeidsliv innsikt og bakgrunn for egne meninger NFF magasinet

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

4 250

4 287

3 600

4 238

3 261

3 261

3 525

8

njf-magasinet

Opplag: 8 600

Opplag: 8 360

Opplag: 8 344

Opplag: 8 400

Opplag: 7 596

Opplag: 7 596

Opplag: 7 146

NJF magasinet LO Media Norsk Jernbaneforbund LOF

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

8 600

8 360

8 344

8 400

7 596

7 596

7 146

10

nnn-arbeideren

Opplag: 28 130

Opplag: 27 953

Opplag: 27 366

Opplag: 27 044

Opplag: 25 913

Opplag: 25 913

Opplag: 25 646

NNN arbeideren

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

28 130

27 953

27 366

27 044

25 913

25 913

25 646

9

norsk farmaceutisk tidsskrift

Opplag: 3 985

Opplag: 4 183

Opplag: 4 415

Opplag: 4 581

Opplag: 4 689

Opplag: 4 689

Opplag: 4 423

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

norsk fiskerinæring

Opplag: 2 370

Opplag: 2 380

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Opplag: 2 298

Norsk Fiskerinæring

norsk golf

Lesertall: 86 000

Lesertall: 86 000

Lesertall: 86 000

Opplag: 67 183

Lesertall: 86 000

Opplag: 67 183

Lesertall: 86 000

Opplag: 84 786

Lesertall: 86 000

Opplag: 84 786

Lesertall: 89 000

Opplag: 86 837

Norsk Golf Norskgolf.no golf golfere lek moro spill sport golfball golfbane kølle

Norsk Golf AS

67 183

67 183

84 786

84 786

86 837

4

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

86 000

89 000

norsk hagetidend

Opplag: 23 710

Opplag: 22 612

Opplag: 22 113

Opplag: 22 113

Opplag: 21 829

Opplag: 21 829

Lesertall: 135 000

Opplag: 22 049

Blomster Friluftsliv Fritid Gartnere Hobby LIVSKVALITET Miljø Norsk hagetidend Det norske hageselskap hage gress planter jord gartneri Det norske hageselskap blomster ugress busker planter

Det norske hageselskap

23 710

22 612

22 113

22 113

21 829

21 829

22 049

10

135 000

norsk landbruk

Lesertall: 82 000

Opplag: 10 663

Lesertall: 58 000

Opplag: 10 965

Lesertall: 84 000

Opplag: 10 935

Lesertall: 84 000

Opplag: 10 771

Lesertall: 72 997

Opplag: 11 876

Lesertall: 72 997

Opplag: 11 876

Lesertall: 72 997

Opplag: 10 865

Norsk Landbruk

Tun Media AS

10 663

10 965

10 935

10 771

11 876

11 876

10 865

18

82 000

58 000

84 000

84 000

72 997

72 997

72 997

norsk skogbruk

Opplag: 3 183

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 496

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 057

Lesertall: 19 000

Opplag: 3 088

Lesertall: 19 000

Opplag: 2 739

Lesertall: 19 000

Opplag: 2 739

Lesertall: 18 000

Opplag: 2 979

Bønder Forlag Forskning Landbruk Offentlig forvaltning Skogbruk Treforedling/Trevare Norsk skogbruk Det norske Skogselskap skog sag sagbruk skogeiere skogsentreprenører skognatur tømmer ved natur

Det norske Skogselskap

3 183

3 496

3 057

3 088

2 739

2 739

2 979

11

19 000

19 000

19 000

19 000

19 000

18 000

norsk tidsskrift for sjøvesen

Opplag: 2 688

Opplag: 2 638

Opplag: 2 630

Opplag: 2 630

Opplag: 2 000

Opplag: 2 000

Opplag: 2 000

Data Forsvar Offshore PolitikK Sikkerhet Sjøfart Norsk Tidsskrift for Sjøvesen Sjømilitæres samfund sjø hav havn kyst militær

Sjømilitære Samfund

2 688

2 638

2 630

2 630

2 000

2 000

2 000

6

norsk veterinærtidsskrift

Opplag: 3 599

Opplag: 3 599

Opplag: 3 604

ntl-magasinet

Opplag: 47 870

Opplag: 50 596

Opplag: 50 900

Opplag: 50 730

Opplag: 50 136

Opplag: 50 136

Opplag: 48 493

NTL magasinet LO Media Norsk Tjenestemannslag forbund lønn trygghet

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

47 870

50 596

50 900

50 730

50 136

50 136

48 493

10

offisersbladet

Opplag: 10 635

Opplag: 10 433

Opplag: 10 267

Opplag: 10 267

Opplag: 10 284

Opplag: 10 284

Opplag: 11 637

Bil Data Elektronikk Fagforeninger Forsvar Media PolitikK Våpen Offisersbladet Befalets Fellesorganisasjon forsvars og sikkerhetspolitisk materiell

Befalets Fellesorganisasjon

10 635

10 433

10 267

10 267

10 284

10 284

11 637

6

optikeren

Opplag: 2 217

Opplag: 2 265

Opplag: 2 230

Opplag: 2 303

Opplag: 2 334

Opplag: 2 334

Opplag: 2 276

Optikeren

Norges Optikerforbund

2 217

2 265

2 230

2 303

2 334

2 334

2 276

6

parat

Opplag: 41 437

Opplag: 41 437

Opplag: 19 400

Fagforeninger Priforum norsk arbeidsliv tariffspørsmål arbeidsmiljø likestilling rettigheter arbeidsforhold privatansattes arbeidsoppgaver problemstillinger innsikt medlemsbladet parat sammenslått 2fo

Parat, en arbeidstakerorganisasjon i YS

41 437

41 437

19 400

4

park & anlegg

Opplag: 1 796

Opplag: 1 739

Opplag: 1 631

Opplag: 1 674

Opplag: 1 625

Opplag: 1 625

Opplag: 1 555

Landskapsarkitekter

Norsk Gartnerforbund

1 796

1 739

1 631

1 674

1 625

1 625

1 555

10

pensjonisten

Lesertall: 333 000

Opplag: 205 140

Opplag: 213 120

Lesertall: 333 000

Opplag: 221 643

Lesertall: 333 000

Opplag: 222 267

Lesertall: 318 658

Opplag: 210 582

Lesertall: 318 658

Opplag: 210 582

Lesertall: 318 658

Opplag: 220 906

Eldre

Pensjonistforbundet

205 140

213 120

221 643

222 267

210 582

210 582

220 906

9

333 000

333 000

333 000

318 658

318 658

318 658

politiforum

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 129

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 539

Lesertall: 25 000

Opplag: 19 907

Lesertall: 25 000

Opplag: 20 029

Lesertall: 48 000

Opplag: 19 356

Lesertall: 48 000

Opplag: 19 356

Lesertall: 48 000

Opplag: 19 311

Politiforum

Politiets Fellesforbund

19 129

19 539

19 907

20 029

19 356

19 356

19 311

11

25 000

25 000

25 000

25 000

48 000

48 000

48 000

posthornet

Opplag: 18 830

Opplag: 17 990

Opplag: 17 400

Opplag: 16 740

Opplag: 14 477

Opplag: 14 477

Opplag: 13 253

Posthornet LO Media Norsk Post og Kommunikasjonsforbund forbund post

Norsk post- og kommunikasjonsforbund

18 830

17 990

17 400

16 740

14 477

14 477

13 253

10

probeer dagligvarespesial

Opplag: 8 215

Opplag: 8 111

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

Opplag: 8 253

ProBeer Daligvare øl cider FAB kjøpmenn butikk drikke Kjøpmenn

Krydder Kommunikasjon AS

8 215

8 111

8 253

8 253

8 253

8 253

8 253

4

probeer uteliv

Opplag: 5 137

Opplag: 5 108

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Opplag: 5 407

Krydder Kommunikasjon AS

5 137

5 108

5 407

5 407

5 407

5 407

5 407

4

psykisk helse

Opplag: 5 515

Lesertall: 64 000

Opplag: 5 696

Lesertall: 64 000

Opplag: 5 140

Lesertall: 64 000

Opplag: 4 605

Lesertall: 64 000

Opplag: 4 025

Lesertall: 64 000

Opplag: 4 025

Lesertall: 64 000

Opplag: 4 829

Apotekere Familie Helse Helseinstitusjoner Leger Medisin Offentlig forvaltning Omsorgsarbeid Sosialkontorer psykisk lidelse problemer Psykisk helse Rådet for psykisk helse psykiatri sykdom lege institusjoner sykehus medisinering depresjon

Rådet for psykisk helse

5 515

5 696

5 140

4 605

4 025

4 025

4 829

5

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

64 000

ren mat

Opplag: 12 576

Opplag: 10 821

Opplag: 7 034

Opplag: 7 034

Opplag: 8 938

Opplag: 8 938

Opplag: 9 077

Ren mat jordvett økologi mat miljø i Norge helse

Økologisk Norge

12 576

10 821

7 034

7 034

8 938

8 938

9 077

4

renholdsnytt

Opplag: 2 689

Opplag: 2 507

Opplag: 2 346

Opplag: 2 236

Opplag: 1 981

Opplag: 1 981

Opplag: 1 922

Institusjoner Kommuner Renhold Skolevesen Vanebo Fagpresse rengjøring renholdsbransjen Renholdsprodukters Leverandørforening RELE moderne renholdsmetoder utrustning vanebo forlag renholdsnytt Ask Media AS

rs-magasinet

Lesertall: 201 000

Opplag: 99 400

Lesertall: 201 000

Opplag: 119 839

Lesertall: 201 000

Opplag: 117 674

Lesertall: 201 000

Opplag: 136 855

Opplag: 172 487

Opplag: 172 487

Opplag: 178 018

RedningsSkøyta

Redningsselskapet

99 400

119 839

117 674

136 855

172 487

172 487

178 018

4

201 000

201 000

201 000

201 000

salong hud & velvære

Opplag: 3 300

Opplag: 3 195

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Opplag: 3 144

Salong frisør Norske frisør velværebedrifter Hudpleiere

Norske frisør- og velværebedrifter

3 300

3 195

3 144

3 144

3 144

3 144

3 144

4

samfunn og økonomi

Opplag: 6 700

Opplag: 6 700

Opplag: 7 009

seilmagasinet

Lesertall: 56 000

Opplag: 20 186

Lesertall: 43 000

Opplag: 13 158

Lesertall: 43 000

Opplag: 12 728

Lesertall: 43 000

Opplag: 10 204

Lesertall: 60 000

Opplag: 11 527

Lesertall: 60 000

Opplag: 11 527

Lesertall: 42 000

Opplag: 11 143

SEILmagasinet Norsk Maritim Forlag seil båt skip seilglede vann strand bølger vind båtutstyr baat seilbaat vannglede frihet hav sjø

Norsk Maritimt Forlag AS

20 186

13 158

12 728

10 204

11 527

11 527

11 143

6

56 000

43 000

43 000

43 000

60 000

60 000

42 000

sikkerhet og beredskap

Opplag: 4 144

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

Opplag: 3 936

sikkerhetssjefer

sko

Opplag: 711

Opplag: 659

Opplag: 742

Opplag: 578

Opplag: 542

Opplag: 542

Opplag: 592

sko

skog

Lesertall: 77 000

Opplag: 32 179

Lesertall: 77 000

Opplag: 31 835

Lesertall: 76 000

Lesertall: 76 000

Lesertall: 76 000

Opplag: 29 711

Lesertall: 76 000

Opplag: 29 711

Lesertall: 76 000

Opplag: 28 582

Bønder Jakt Landbruk Miljø Skogbruk

Norges Skogeierforbund

32 179

31 835

29 711

29 711

28 582

8

77 000

77 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

skolelederen

Opplag: 6 569

Opplag: 6 642

Opplag: 6 729

Opplag: 6 729

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 991

Lesertall: 19 000

Opplag: 6 991

Lesertall: 19 000

Opplag: 7 011

SKOLELEDEREN

Skolelederforbundet

6 569

6 642

6 729

6 729

6 991

6 991

7 011

8

19 000

19 000

19 000

spesialpedagogikk

Lesertall: 68 000

Opplag: 7 259

Lesertall: 65 000

Opplag: 7 048

Lesertall: 65 000

Opplag: 6 810

Lesertall: 65 000

Opplag: 6 494

Lesertall: 63 000

Opplag: 6 215

Lesertall: 63 000

Opplag: 6 215

Lesertall: 61 000

Opplag: 6 513

Forskning Institusjoner Kommuner Lærere Offentlig forvaltning Offentlig virksomhet PolitikK Skolepsykologi Skolevesen Utdanning Spesialpedagogikk utdanning utdanningsforbundet pedagogikk

Utdanningsforbundet

7 259

7 048

6 810

6 494

6 215

6 215

6 513

4

68 000

65 000

65 000

65 000

63 000

63 000

61 000

svin

Opplag: 1 557

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 377

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 353

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 353

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 294

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 294

Lesertall: 6 000

Opplag: 1 256

Svin

Norsvin

1 557

1 377

1 353

1 353

1 294

1 294

1 256

9

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

sykepleien

Lesertall: 128 000

Opplag: 104 945

Lesertall: 160 000

Opplag: 107 742

Lesertall: 184 000

Opplag: 110 824

Lesertall: 184 000

Opplag: 114 386

Lesertall: 209 000

Opplag: 118 081

Lesertall: 209 000

Opplag: 118 081

Lesertall: 209 000

Opplag: 119 827

Fagforeninger Familie Farmasi Forskning Fylkeskommuner Helse Hygiene Institusjoner Kommuner Kvinner Medisin Offentlig myndighet Offentlig virksomhet Omsorgsarbeid PolitikK Skolepsykologi Sykepleiere Utdanning Tidsskriftet Sykepleien Norsk Sykepleierforbund leger sykehus sykdom hjelpepleier legevakt doktor operasjon helse Sykepleien lege tariff helse

Norsk Sykepleierforbund

104 945

107 742

110 824

114 386

118 081

118 081

119 827

5

128 000

160 000

184 000

184 000

209 000

209 000

209 000

tannstikka

Opplag: 1 304

Opplag: 1 296

Opplag: 1 318

Opplag: 1 337

Opplag: 1 099

Opplag: 1 099

Opplag: 1 158

Tannstikka

Norsk Tannpleierforening

1 304

1 296

1 318

1 337

1 099

1 099

1 158

6

tekstilforum

Opplag: 2 022

Opplag: 1 946

Opplag: 1 814

Opplag: 1 612

Opplag: 1 415

Opplag: 1 415

Opplag: 1 407

Mote

Ask media as

2 022

1 946

1 814

1 612

1 415

1 415

1 407

6

terrengsykkel

Lesertall: 45 000

Opplag: 6 707

Lesertall: 53 000

Opplag: 6 392

Lesertall: 53 000

Opplag: 5 954

Lesertall: 53 000

Opplag: 5 954

Opplag: 5 954

Opplag: 5 954

Terrengsykkel trening sykkel syklist terreng friluft fjell mosjon mosjonere ritt sti vei Fri flyt

Fri Flyt AS

6 707

6 392

5 954

5 954

5 954

5 954

45 000

53 000

53 000

53 000

tidsskrift for den norske legeforening

Opplag: 31 144

Opplag: 31 874

Opplag: 32 011

Opplag: 32 419

Opplag: 32 340

Opplag: 32 340

Opplag: 32 828

lege

tidsskrift for jordmødre

Opplag: 2 581

Opplag: 2 553

Opplag: 2 548

Opplag: 2 510

Opplag: 2 372

Opplag: 2 372

Opplag: 2 468

Fagforeninger Familie Forskning Helse Jordmødre Kvinner Offentlig virksomhet Sykepleiere Utdanning Tidsskrift for Jordmødre Den Norske Jordmorforening gravid barn sykehus baby fødsel fødestuer barsel mor mamma barselpermisjon jordmor sykehus barn

Den norske jordmorforening

2 581

2 553

2 548

2 510

2 372

2 372

2 468

6

tidsskrift for norsk psykologforening

Opplag: 9 380

Lesertall: 13 000

Opplag: 9 604

Lesertall: 13 000

Opplag: 9 718

Lesertall: 13 000

Opplag: 9 862

Lesertall: 16 000

Opplag: 10 424

Lesertall: 16 000

Opplag: 10 424

Lesertall: 16 000

Opplag: 10 576

psykolog

Norsk psykologforening

9 380

9 604

9 718

9 862

10 424

10 424

10 576

12

13 000

13 000

13 000

16 000

16 000

16 000

traktor

Lesertall: 63 000

Opplag: 8 639

Lesertall: 58 000

Opplag: 8 899

Lesertall: 58 000

Opplag: 8 995

Lesertall: 58 000

Opplag: 9 365

Lesertall: 82 000

Opplag: 10 270

Lesertall: 82 000

Opplag: 10 270

Lesertall: 82 000

Opplag: 9 660

traktor landbruk bonde bil maskiner landet teknikk motor pløying jordbruk dyr bondegård småbruk tun media traktorbygda ATV kjøring traktorsport dekk lys korn hvete havre pløying

Tun Media AS

8 639

8 899

8 995

9 365

10 270

10 270

9 660

6

63 000

58 000

58 000

58 000

82 000

82 000

82 000

trav og galopp-nytt

Opplag: 5 636

Opplag: 5 551

Opplag: 5 661

Opplag: 5 661

Opplag: 5 339

treindustrien

Opplag: 1 490

Opplag: 1 490

Opplag: 1 386

Arkitekter Bygg Håndverk Industri Interiør Møbler Treforedling

united-supporteren

Lesertall: 44 000

Opplag: 24 754

Lesertall: 44 000

Opplag: 33 956

Lesertall: 44 000

Opplag: 35 730

Lesertall: 44 000

Opplag: 36 391

Lesertall: 44 000

Opplag: 38 949

Lesertall: 44 000

Opplag: 38 949

Lesertall: 44 000

Opplag: 38 949

Fritid Hobby Idrett Sport United Supporteren fotball Manchester United sportsjournalister United fans verdens største klubb Storbritannia Manchester United Supporters Club

Manchester United Supporters Club, Scandinavia

24 754

33 956

35 730

36 391

38 949

38 949

38 949

6

44 000

44 000

44 000

44 000

44 000

44 000

44 000

utdanning

Lesertall: 209 000

Opplag: 164 338

Lesertall: 289 000

Opplag: 172 801

Lesertall: 289 000

Opplag: 185 296

Lesertall: 289 000

Opplag: 168 193

Lesertall: 306 000

Opplag: 166 133

Lesertall: 306 000

Opplag: 166 133

Lesertall: 271 000

Opplag: 163 577

Utdaninng

Utdanningsforbundet

164 338

172 801

185 296

168 193

166 133

166 133

163 577

11

209 000

289 000

289 000

289 000

306 000

306 000

271 000

ute

Opplag: 8 819

Lesertall: 67 000

Opplag: 6 823

Lesertall: 67 000

Opplag: 5 695

Lesertall: 67 000

Opplag: 5 695

Opplag: 5 695

Opplag: 5 695

UTE friluiftsliv terreng fjell skog turer kano kajakk ski skøyter tursko støvler mark eng natur luft ekspedisjoner hytteliv sykling Tinderangling toppturer ski fottur Fri Flyt sykkel

ute

Fri Flyt AS

8 819

6 823

5 695

5 695

5 695

5 695

67 000

67 000

67 000

utemiljø

Opplag: 1 945

Opplag: 1 853

Lesertall: 21 000

Opplag: 2 074

Lesertall: 21 000

Opplag: 2 074

Lesertall: 21 000

Opplag: 2 822

Lesertall: 21 000

Opplag: 2 822

Lesertall: 21 000

Opplag: 2 822

Utemiljø Gress Grøntareal Gressklipper Gravemaskin Feiemaskin Minitraktor Traktor Norsk Utemiljø Norsk Fagpresse AS Vanebo Forlag as vanebo fagpresse navneendring Ask Media AS

Salgsfabrikken AS

1 945

1 853

2 074

2 074

2 822

2 822

2 822

5

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

vann

Opplag: 1 440

Opplag: 1 444

Opplag: 1 444

Opplag: 1 530

Opplag: 1 530

Opplag: 1 518

vann

Norsk Vannforening

1 440

1 444

1 444

1 530

1 530

1 518

4

vinforum

Opplag: 2 977

Opplag: 2 492

Opplag: 1 985

Opplag: 1 985

Opplag: 1 985

Opplag: 1 985

Opplag: 1 985

Vinforum

Pedicel A/S, c/o Fagbokforlaget

2 977

2 492

1 985

1 985

1 985

1 985

1 985

5

yrke

Lesertall: 11 000

Opplag: 11 142

Lesertall: 17 000

Opplag: 10 214

Lesertall: 17 000

Opplag: 10 706

Lesertall: 17 000

Opplag: 10 588

Lesertall: 18 000

Opplag: 9 164

Lesertall: 18 000

Opplag: 9 164

Lesertall: 18 000

Opplag: 9 077

Yrke utdannelse skole elever lærere utdanningspolitikk opplæringsarenaene intervjuer reportasjer utdanning jobb Utdanningsforbundet yrke

Utdanningsforbundet

11 142

10 214

10 706

10 588

9 164

9 164

9 077

4

11 000

17 000

17 000

17 000

18 000

18 000

18 000

yrkestrafikk

Opplag: 11 821

Opplag: 12 270

Opplag: 12 300

Opplag: 12 400

Opplag: 12 433

Opplag: 12 433

Opplag: 12 900

Bil Buss Fagforeninger Lastebil Trafikk Transport Yrkestrafikk Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet

11 821

12 270

12 300

12 400

12 433

12 433

12 900

6